Nasjonal rassikringsgruppe

Nasjonal rassikringsgruppe har fylkesoppnevnte representanter fra hver av de 7 mest rasutsatte fylkene i landet. Gruppens mål er at alle offentlige veger i Norge skal være sikret mot ras innen år 2033. Det argumenteres for dette ovenfor bevilgende myndigheter gjennom deltakelse i høringer i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite, dialogmøter med statsråd og departement og skriftlige uttalelser blant annet i etterkant av budsjettframlegg.

Nasjonal rassikringsgruppe har fylkesoppnevnte representanter fra hver av de 7 mest rasutsatte fylkene i landet. Gruppens mål er at alle offentlige veger i Norge skal være sikret mot ras innen år 2033. Det argumenteres for dette ovenfor bevilgende myndigheter gjennom deltakelse i høringer i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite, dialogmøter med statsråd og departement og skriftlige uttalelser blant annet i etterkant av budsjettframlegg.