Helse Midt-Norge RHF
Helse Midt-Norge RHF

Medievakt Helse Midt-Norge RHFMedievakt
Kommunikasjonsavdelingen

Medievakta hos Helse Midt-Norge RHF tar seg av alle henvendelser fra media.

Tel:46886618info@helse-midt.no

Helse Midt-Norge RHF (regionalt helseforetak) er en av fire helseregioner i Norge og den strategiske enheten som eier helseforetakene/sykehusene i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Helse Midt-Norge RHF har som oppgave er å sørge for gode spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Midt-Norge. Våre hovedoppgaver er å sørge for opplæring av pasienter og pårørende, utdanning av helsepersonell, forskning og pasientbehandling.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Siste
  • >>

Helse Midt-Norge RHF (regionalt helseforetak) er en av fire helseregioner i Norge og den strategiske enheten som eier helseforetakene/sykehusene i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Helse Midt-Norge RHF har som oppgave er å sørge for gode spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Midt-Norge. Våre hovedoppgaver er å sørge for opplæring av pasienter og pårørende, utdanning av helsepersonell, forskning og pasientbehandling.