Helse Midt-Norge RHF
Helse Midt-Norge RHF

Medievakt Helse Midt-Norge RHFMedievakt
Kommunikasjonsavdelingen

Medievakta hos Helse Midt-Norge RHF tar seg av alle henvendelser fra media.

Tel:46886618info@helse-midt.no

Helse Midt-Norge RHF (regionalt helseforetak) er en av fire helseregioner i Norge og den strategiske enheten som eier helseforetakene/sykehusene i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Helse Midt-Norge RHF har som oppgave er å sørge for gode spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Midt-Norge. Våre hovedoppgaver er å sørge for opplæring av pasienter og pårørende, utdanning av helsepersonell, forskning og pasientbehandling.

Helse Midt-Norge RHF

Tor Harald HaukåsKommunikasjonsdirektør

Har ansvar for mediekontakt og tilrettelegging for media i saker som angår Helse Midt-Norge RHF.
468 86 618 (medievakt)

HMN.Postmottak@helse-midt.no

Helseplattformen

Frode NikolaisenKonst. kommunikasjonssjef
Helseplattformen

Har ansvar for mediekontakt og tilrettelegging for media i saker som angår Helseplattformen.

frode.nikolaisen@helseplattformen.no

Helse Midt-Norge RHF (regionalt helseforetak) er en av fire helseregioner i Norge og den strategiske enheten som eier helseforetakene/sykehusene i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Helse Midt-Norge RHF har som oppgave er å sørge for gode spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Midt-Norge. Våre hovedoppgaver er å sørge for opplæring av pasienter og pårørende, utdanning av helsepersonell, forskning og pasientbehandling.