Agder Energi Nett

Vil styrke strømforsyningen med ny kystlinje

Del

Økt elektrifisering øker utfordringene for strømnettet på Agder. Nå har Agder Energi Nett startet arbeidet med å planlegge fornying av linjetraseen fra Kulia i Kristiansand til Vallemoen i Lindesnes.

− Den nye kystlinja vil erstatte det gamle strømnettet, og tilrettelegge for økt elektrifisering av samfunnet. Melding om planlegging av første del av Kystlinja er nå sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Denne inneholder forslag til utredningsprogram for fornying av eksisterende 110 kV ledning mellom Kulia og Vallemoen via Leire og Halshaug transformatorstasjoner, forteller Anne Tove Sløgedal Løvland, avdelingsleder Regionalnett i Agder Energi Nett. Basert på høringsinnspill til meldingen fastsetter NVE et endelig utredningsprogram.

Miljø og samfunn
I neste fase av planleggingen utarbeides det en konsekvensutredning som redegjør for tiltakets virkninger for miljø og samfunn. Konsekvensutredningen vil bli sendt på offentlig høring sammen med konsesjonssøknaden. Agder Energi Nett har som mål å gjennomføre arbeidet med konsekvensutredning og konsesjonssøknad i løpet av 2021.

Vil bygge parallelt med dagens linje
− Hovedprinsippet for oppgradering av kystlinja er å bygge en ny 110 (132) kV ledning parallelt med eksisterende 110 kV ledning som deretter rives. For å få til å bygge samtidig som det er strøm på ledningen, planlegges ny ledning i en avstand av ca. 30-40 meter fra eksisterende ledning. På flere strekninger er ikke dette mulig å få til, og det er derfor foreslått andre alternative løsninger, sier Sløgedal Løvland. Eksisterende 110 kV linje er på totalt på 44 km, og ble bygget for nærmere 50 år siden.

Fremtidsrettet løsning
- Løsningene og traseene som meldes vil kunne møte framtidige krav til økt overføringskapasitet, og vil være et viktig bidrag til å løse de utfordringene som økt elektrifisering av samfunnet har på dagens strømnett. En ny kystlinje vil samtidig redusere risikoen for feil og utetid, avslutter Sløgedal Løvland.

Les mer om meldingen på nettsiden til NVE

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Agder Energi Nett

Agder Energi Nett
Agder Energi Nett
Stoaveien 14
4848 Arendal

38 60 70 00https://www.aenett.no/

Agder Energi Nett overfører strøm til 201.500 nettkunder på Agder, og er med det Norges fjerde største nettselskap. Selskap er en del av Agder Energi konsernet. Agder Energi Nett eier og har driftsansvaret for det elektriske regional- og fordelingsnettet på Agder, totalt 21.900 km linjer og kabler.

Følg pressemeldinger fra Agder Energi Nett

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Agder Energi Nett på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Agder Energi Nett

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom