Agder Energi Nett

Bærekraftige løsninger i ny transformatorstasjon

Del
Bærekraftige løsninger og bruk av ny teknologi er stikkord når Agder Energi Nett nå åpner den nye transformatorstasjonen på Evje. Den nye transformatorstasjonen er bygget med høyspentbrytere uten den klimaskadelige drivhusgassen SF6.
Nye Evje transformatorstasjonen er bygget med høyspentbrytere uten den klimaskadelige drivhusgassen SF6.
Nye Evje transformatorstasjonen er bygget med høyspentbrytere uten den klimaskadelige drivhusgassen SF6.

− For Agder Energi Nett er det viktig at de nye transformatorstasjonene bygges så bærekraftig og miljøvennlig som mulig. Bruk av ny teknologi er en viktig del av løsningen som velges, og derfor velges det nye klimavennlige 132 kV-brytere uten den klimaskadelige SF6-gassen, forteller Torhild Fjermedal, seksjonsleder Nettutbygging i Agder Energi Nett.

Klimaskadelig
SF6, eller svovelheksafluorid, er en klimaskadelig drivhusgass som ofte er benyttet i brytere i koblingsanlegg i strømnettet. Gassen brukes som brytningsmedium og isolasjonsmateriale, og det er først når det oppstår en lekkasje at det skaper et miljøproblem og forsterker drivhuseffekten. Faktisk har SF6 mer enn 22.000 ganger sterkere oppvarmingspotensial enn CO2. Bruken av SF6 er svært regulert, og i Norge må alle eiere koblingsanlegg innrapportere sine SF6-mengder og utslipp til Miljødirektoratet.

Bærekraftig løsning
Den nye transformatorstasjon på Evje er et resultat av Agder Energi Netts behov for å oppgradere dagens nettstruktur som følge av økt kraftproduksjon i området, og har en 25 MW transformator.
− I den nye transformatorstasjonen er selve transformatoren bygget inn i en tett celle, og det er et innendørs koblingsanlegg for 132 kV med kun ren luft som isolasjonsmateriale, sier Torhild Fjermedal. Hun legger til at totalt sett er den nye løsningen noe dyrere, men at man likevel velger bærekraftige løsninger ut fra selskapets strategi på dette området. Dette er den andre transformatorstasjonen Agder Energi Nett bygger med den nye teknologien. Den første var Austerdalen transformatorstasjon i Kvinesdal, som ble satt i drift i desember 2021.

Styrker forsyningssikkerheten
Den nye transformatorstasjonen vil bidra til å sikre forsyningssikkerheten i Evje og Hornnes kommune, og er forberedt på økt kraftproduksjon fra Fennefoss kraftverk som åpner i 2023. Den vil også bidra til å redusere nettap grunnet spenningsoppgradering på linjen Evje - Iveland fra 50 til 132 kV. Det har vært et godt samarbeid med kommunen underveis i byggearbeidet, og det er inngått en makebytteavtale som innebærer at kommunen overtar det tomtearealet som frigjøres når eksisterende koblingsanlegg og trafoceller i den gamle stasjonen rives.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Nye Evje transformatorstasjonen er bygget med høyspentbrytere uten den klimaskadelige drivhusgassen SF6.
Nye Evje transformatorstasjonen er bygget med høyspentbrytere uten den klimaskadelige drivhusgassen SF6.
Last ned bilde

Om Agder Energi Nett

Agder Energi Nett
Agder Energi Nett
Stoaveien 14
4848 Arendal

38 60 70 00https://www.aenett.no/

Agder Energi Nett overfører strøm til 210.300 nettkunder på Agder, og er med det Norges fjerde største nettselskap. Selskap er en del av Agder Energi konsernet. Agder Energi Nett eier og har driftsansvaret for det elektriske regional- og fordelingsnettet på Agder, totalt 22.300 km linjer og kabler.

Følg pressemeldinger fra Agder Energi Nett

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Agder Energi Nett på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Agder Energi Nett