Agder Energi Nett

Agder Energi Nett fortsetter samarbeidet med Otera Infra AS og OneCo Elektro AS

Del
Agder Energi Nett har signert ny samarbeidsavtale med Otera Infra AS og OneCo Elektro AS. Avtalen dekker elektroteknisk entreprenørarbeid og tjenester innen drift, vedlikehold, beredskap, samt reinvesteringer og nyinvesteringer i Agder Energi Netts forsyningsområde.
Agder Energi Nett har signert ny samarbeidsavtale med Otera Infra AS. Aslak Andersen, daglig leder i Otera Infra AS t.v. og Jan Erik Eldor, administrerende dirketør i Agder Energi Nett.
Agder Energi Nett har signert ny samarbeidsavtale med Otera Infra AS. Aslak Andersen, daglig leder i Otera Infra AS t.v. og Jan Erik Eldor, administrerende dirketør i Agder Energi Nett.

− Leveransene det nå er inngått avtale om skal bidra til at Agder Energi Nett når sine mål om god forsyningssikkerhet, stor sluttkundetilfredshet og ivaretakelse av samfunnsansvaret. Det inngås rammeavtale med to leverandør i hvert av de to kjøpsområdene som får ansvaret for å utføre alle aktiviteter som er nødvendig for å oppfylle avtalen på en trygg, kostnadseffektiv og bærekraftig måte, forteller Jon Larsen-Frivoll, seksjonsleder Innkjøp og IKT i Agder Energi Nett.

Grundig forarbeid
− Det er en kompleks avtale, men med det grundige forarbeidet som er gjort føler jeg meg trygg på at vi har valgt en god modell. Den skal legge til rette for et godt samarbeid mellom partene i avtaleperioden, og bidra til effektiv gjennomføring og korte gjennomføringstider. Den skal også optimalisere  Agder Energi Netts interne porteføljestyring av oppdrag, og optimalisere leverandørenes oppdragsstyring og ressursutnyttelse. Det er også viktig for oss å sikre en effektiv utnyttelse av IKT løsninger og bærekraftige løsninger, samt ha en fleksibel modell der utvidelse av konsesjonsområdet er hensyntatt, og der vi har fokus på kvalitet på utført arbeid, forteller Jon Larsen-Frivoll.

Fortsetter samarbeid
− Resultatet av konkurransen ble at vi nå inngår nye kontrakter med begge leverandørene som vi har avtale med i dag. I begge kjøpsområdene, vest og øst, vil Otera Infra AS ha 55 prosent av grunnvolumet, mens OneCo Elektro AS vil ha 40 prosent. Det vil være konkurranse under kontrakten om de resterende 5 prosent av volumet, sier Jon Larsen-Frivoll. Han legger til at teamet i Agder Energi Nett som har arbeidet med anskaffelsen er meget fornøyd med at resultatet av konkurransen, og ser frem til å kunne videreføre samarbeidet som en har hatt med de to leverandørene.

Motiverte leverandører
Både Otera Infra AS og OneCo Elektro AS utrykker begge stor tilfredshet med at samarbeidet med Agder Energi Nett fortsetter.

− Samfunnet er inne i en krevende tid, og for oss er det viktig å ha solide samarbeidspartnere som vi kan utvikle oss sammen med. Vi er derfor godt fornøyd med å vinne konkurransen og kunne fortsette samarbeidet, sier Aslak Andersen, daglig leder i Otera Infra AS.
− Og fremover vil nettselskapets rolle bli stadig mer viktig i et samfunn som skal elektrifiseres mer og mer, sier Trygve B. Thøgersen, leder i OneCo Elektro AS. Begge oppgir at de er meget motivert til å fortsette og utvikle samarbeidet sammen med Agder Energi Nett i ny periode.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Agder Energi Nett har signert ny samarbeidsavtale med Otera Infra AS. Aslak Andersen, daglig leder i Otera Infra AS t.v. og Jan Erik Eldor, administrerende dirketør i Agder Energi Nett.
Agder Energi Nett har signert ny samarbeidsavtale med Otera Infra AS. Aslak Andersen, daglig leder i Otera Infra AS t.v. og Jan Erik Eldor, administrerende dirketør i Agder Energi Nett.
Last ned bilde
Agder Energi Nett signerer ny samarbeidsavtale med OneCo Elektro AS. Trygve B. Thøgersen, lederi OneCo Elektro AS t.v. og Jan Erik Eldor, administrerende direktør i Agder Energi Nett.
Agder Energi Nett signerer ny samarbeidsavtale med OneCo Elektro AS. Trygve B. Thøgersen, lederi OneCo Elektro AS t.v. og Jan Erik Eldor, administrerende direktør i Agder Energi Nett.
Last ned bilde

Om Agder Energi Nett

Agder Energi Nett
Agder Energi Nett
Stoaveien 14
4848 Arendal

38 60 70 00https://www.aenett.no/

Agder Energi Nett overfører strøm til 210.300 nettkunder på Agder, og er med det Norges fjerde største nettselskap. Selskap er en del av Agder Energi konsernet. Agder Energi Nett eier og har driftsansvaret for det elektriske regional- og fordelingsnettet på Agder, totalt 22.300 km linjer og kabler.

Følg pressemeldinger fra Agder Energi Nett

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Agder Energi Nett på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Agder Energi Nett