Miljødirektoratet

Vil stoppe fiske på Tana-laks

Del

Forverret situasjon for Tana-laksen gjør at Miljødirektoratet foreslår å ikke åpne for sjølaksefiske med faststående redskaper i deler av Finnmark i 2021.

Miljødirektoratet foreslår å ikke åpne for fiske av laks med faststående redskaper i sjø i kommunene Berlevåg, Tana og Gamvik, samt ytre deler av kommunene Lebesby og Nordkapp,  i 2021. FOTO: Kristian B. Rian
Miljødirektoratet foreslår å ikke åpne for fiske av laks med faststående redskaper i sjø i kommunene Berlevåg, Tana og Gamvik, samt ytre deler av kommunene Lebesby og Nordkapp,  i 2021. FOTO: Kristian B. Rian

– Vi fremmer forslaget for å beskytte laksen i verdens viktigste laksevassdrag mot overbeskatning. Tanaelva har rundt 30 bestander, og de fleste av disse har ikke et høstbart overskudd, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 

En ny statusrapport fra Tana overvåkings- og forskningsgruppe (OFG) viser at de fleste laksebestandene i Tanavassdraget ikke har hatt noe høstbart overskudd de seneste to årene. Prognosene tilsier at disse bestandene heller ikke i 2021 får et høstbart overskudd.  

Investering for fremtiden 

Miljødirektoratet sender derfor ut på høring forslag om å ikke åpne for fiske av laks med faststående redskaper i sjø i kommunene Berlevåg, Tana og Gamvik, samt ytre deler av kommunene Lebesby og Nordkapp, i 2021. Høringsfristen er 5. mai. 

– Tiltak for å bevare og bygge opp bestandene i Tana vil være vesentlig for å sikre at tanalaksen også i fremtiden kan være en viktig del av grunnlaget for næring og rekreasjon langs kysten og i innlandet, herunder samisk kulturutøvelse, sier miljødirektør Ellen Hambro.  

Miljødirektoratet fastsatte nylig nye nasjonale regler for laksefiske i sjø og vassdrag. Forslaget som nå er sendt på høring innebærer ytterligere innstramminger i deler av Finnmark.

Innstramming også i elv 

I tillegg til forslaget om å ikke åpne for fiske med faststående redskaper i sjøen, pågår forhandlinger med Finland om å innføre sterke begrensninger i fisket etter laks også i Tanaelva kommende sesong.  

Les mer og avgi høringsinnspill.

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Miljødirektoratet foreslår å ikke åpne for fiske av laks med faststående redskaper i sjø i kommunene Berlevåg, Tana og Gamvik, samt ytre deler av kommunene Lebesby og Nordkapp,  i 2021. FOTO: Kristian B. Rian
Miljødirektoratet foreslår å ikke åpne for fiske av laks med faststående redskaper i sjø i kommunene Berlevåg, Tana og Gamvik, samt ytre deler av kommunene Lebesby og Nordkapp,  i 2021. FOTO: Kristian B. Rian
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom