Norsk Hyttelag

Vil pålegge kommunene å oppgi hvor mye hytteeierne betaler i eiendomsskatt

Del

– Vi er glade for at regjeringen holder løftet sitt om å redusere eiendomsskatten på bolig og fritidsbolig, sier generalsekretær Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag. – Fra 2020 reduseres den maksimale skattesatsen til 5 promille, og fra 2021 reduseres den ytterligere til 4 promille. Nå krever Norsk Hyttelag at kommunene får en plikt til å oppgi hvor mye hytteeierne betaler. Slik er det ikke i dag.

Når SSB rapporterer om eiendomsskatt, må de presentere et gjennomsnitt mellom epler og pærer, sier Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag.
Når SSB rapporterer om eiendomsskatt, må de presentere et gjennomsnitt mellom epler og pærer, sier Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag.

– Det er viktig å synliggjøre hva hytteeierne faktisk bidrar med til kommuneøkonomien, sier Bringsvor. – Slik det er i dag, er ikke kommunene nødt til å oppgi hvor stor andel av inntektene fra eiendomsskatt som kommer fra fritidsbolig.

Slik det er i dag, rapportererer kommunene bare inn de totale skatteinntektene fra bolig og fritidsbolig. – Dette har vært en utfordring i flere år, men etter at det i praksis er innført to ulike takseringsmodeller for bolig og fritidsbolig, har problemet blitt mye større, sier Bringsvor. – Når Statistisk Sentralbyrå skal rapportere hvor mye hver eiendom betaler i eiendomsskatt, blir resultatet direkte misvisende. Det er ikke så lett å få mening i tallene når man sammenligner epler og pærer ...

Initiativet støttes av SSB

Norsk Hyttelag får langt på vei støtte i dette kravet av SSBs Else Bredeli. – SSB har også et ønske om å få en høyere detaljeringsgrad på disse tallene, men foreløpig har ikke departementet ønsket å innføre et slikt krav til kommunene, sier Bredeli. I dag må kommunene skille mellom skatt på næringseiendom og bolig- og fritidseiendom, men de er ikke pålagt å splitte bolig- og fritidseiendom. Dermed får vi bare et samlet totalbeløp for boligeiendom inkludert fritidsbolig.

– Ville det ikke vært en fordel om kommunene ble pålagt å oppgi hva de tar inn i eiendomsskatt fra fritidsbolig? – Jo, det kan du si, men det er departementet som eier dataene og det er de som bestemmer hvordan kommunene skal rapportere inn gjennom kommune-stat-rapporteringen (Kostra) fra kommunenes regnskapssystem, sier Bredeli.

Det er liten tvil om at en oppsplitting av tallene ville gi bedre statistikker og bedre beslutningsgrunnlag for politikerne. Likevel er det departementet som avgjør hvilke data SSB får tilgang til. – Et av ankepunktene mot Norsk Hyttelags forslag er nok at man er redde for at det skal bli et større merarbeid for kommunene å skille ut tallene i sine fagsystemer, forklarer Bredeli.

Gir store feilutslag

Da Dagbladet tidligere i år utropte Hvaler-ordfører Eivind Norman Borge til "Kongen av eiendomsskatt", hadde de laget et regnestykke basert på tilgjengelige tall fra SSB. Basert på samlede skatteinntekter på 36,5 millioner kroner og et innbyggertall på 4 500, beregnet Dagbladet at hver Hvaler-innbygger betalte drøyt 8 000 kroner i eiendomsskatt.

Beregninger gjort av Norsk Hyttelag viser at Dagbladets regnestykke er feil. – Det er ikke mulig å hevde at hver Hvaler-innbygger betaler 8 000 kroner i eiendomsskatt, forklarer Audun Bringsvor fra Norsk Hyttelag. – Faktum er at 24,5 millioner kroner av skatten, mer enn to tredjedeler, betales av kommunens mange hytteeiere. Når en gjennomsnittlig hytteeier bidrar med over 5 500 kroner, sier det seg selv at de fastboende slipper mye biligere unna.

Disse tallene er lett tilgjengelig i den enkelte kommune, men de blir ikke rapportert inn til SSB via Kostra-tallene. Dermed blir de fleste statistikker om eiendomsskatt misvisende.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Når SSB rapporterer om eiendomsskatt, må de presentere et gjennomsnitt mellom epler og pærer, sier Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag.
Når SSB rapporterer om eiendomsskatt, må de presentere et gjennomsnitt mellom epler og pærer, sier Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag.
Last ned bilde
For 100 år siden så statistisk årbok slik ut. I dag er statistikken digital, og i en digital tidsalder burde det være mulig å skille mellom bolig og fritidsbolig.
For 100 år siden så statistisk årbok slik ut. I dag er statistikken digital, og i en digital tidsalder burde det være mulig å skille mellom bolig og fritidsbolig.
Last ned bilde
Audun Bringsvor, generalsekretær i Norsk Hyttelag. Foto: Leif Magne Flemmen.
Audun Bringsvor, generalsekretær i Norsk Hyttelag. Foto: Leif Magne Flemmen.
Last ned bilde

Om Norsk Hyttelag

Norsk Hyttelag
Norsk Hyttelag
Bogstadveien 46A
0366 Oslo

22 32 31 10http://www.norskhyttelag.no

Norsk Hyttelag er en interesseorganisasjon for landets 600 000 hytteeiere. Hyttelivet er en viktig del av det å være norsk, og vi ønsker å ta sikre hyttefreden for nåværende og kommende generasjoner. Vi slåss mot urettferdighet og forskjellsbehandling, men tror aller mest på et godt samarbeid mellom hyttefolk og bygdefolk til glede for alle.

Følg saker fra Norsk Hyttelag

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Hyttelag på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Hyttelag

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom