Samferdselsdepartementet

Vil etablere et nasjonalt kjøreseddelregister for buss- og drosjesjåfører

Del
- Vi ønsker en seriøs og trygg buss- og drosjenæring, både for passasjerene og for sjåførene. Derfor vil vi utrede mulighetene for å etablere et nasjonalt kjøreseddelregister. Dette vil kunne bidra til høyere effektivitet i saksbehandlingen og bedre kontroll med kjøreseddelordningen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Alle sjåfører i løyvepliktig persontransportvirksomhet skal ha kjøreseddel. Denne fungerer som bevis for at sjåføren oppfyller visse krav til helse, vandel, alder, kompetanse og førerkorttid.

Nasjonalt register skal erstatte de regionale

Etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, utreder nå Politidirektoratet og Statens Vegvesen en mulig etablering av et nasjonalt kjøreseddelregister. Registeret utredes med sikte på å erstatte dagens regionale registre som drives av politidistriktene.

- Dette er et viktig steg for dagens og fremtidens buss- og drosjesjåfører, og ikke minst transportselskaper som har behov for en rask og sikker kjøreseddelsaksbehandling. Forhåpentligvis kan registeret bidra til kortere saksbehandlingstid og forhindre juks, sier Nygård.

Politidirektoratet og Statens vegvesen tar sikte på å levere sin utredning våren 2024.

Kontakter

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren og for riksveiferjene.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Revidert byvekstavtale for Trondheims-området: Enighet om forslag til ny avtale22.5.2023 11:18:00 CEST | Pressemelding

– Jeg er svært glad for at det i dag ble enighet i forhandlingene om en revidert byvekstavtale for Trondheims-området. Det er også gledelig at det nå ligger til rette for at to nye kommuner kan bli parter i avtalen. Forslaget skal videre til politisk behandling lokalt og deretter behandles av regjeringen. Forhandlingene har vært krevende, men det er god grunn til å tro at Trondheims-området nå får en ny byvekstavtale. Den vil bidra til et bedre og grønnere bymiljø og til å nå nullvekstmålet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom