Samferdselsdepartementet

Vil be Bane NOR om å stoppe konkurranseutsettingen av drifts- og vedlikeholdsoppgaver på jernbanen

Del

– Regjeringen ønsker en bedre jernbane for alle. I dag opplever passasjerene forsinkelser og innstillinger altfor ofte. Veldig mye av jernbanen vår er gammel, og vedlikeholdsetterslepet er omfattende. Det er en stor oppgave å sørge for at jernbanen blir mer driftsstabil. Dette kan etter vår mening best oppnås gjennom å sette tydelige rammer for hvordan drift og vedlikehold i jernbanesektoren skal utføres. Vi vil derfor be Bane NOR om å stoppe konkurranseutsettingen av disse oppgavene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Foto: SD
Foto: SD

Det helstatlige selskapet Spordrift AS utfører i dag drifts- og vedlikeholdstjenester på jernbanen gjennom en direktekjøpsavtale med Bane NOR. Planen har vært å konkurransette disse tjenestene i ti ulike pakker. Kun én av pakkene, som omfatter Sørlandsbanen, har hittil blitt lyst ut for konkurranse.

– Jeg har registrert at det er bekymring i sektoren knyttet til konkurranseutsettingen. Prosessen har gått for fort. En slik situasjon kan skape usikkerhet blant de ansatte og svekke effektiviteten i vedlikeholdsarbeidet, sier samferdselsministeren.

Forventer effektivt drifts- og vedlikeholdsarbeid 
Selv om konkurranseutsettingen nå stoppes, forventer Samferdselsdepartementet som eier av Bane NOR og Spordrift at de to virksomhetene fortsetter arbeidet med å realisere forbedrings- og effektiviseringspotensialet som er identifisert for drift og vedlikehold.

– Drifts- og vedlikeholdsoppgavene på jernbanen kan trolig utføres både bedre og mer effektivt enn i dag. Slike gevinster kan vi realisere ved at Samferdselsdepartementet følger opp og støtter effektiviseringsprogrammene og den strategiske retningen som både Bane NOR og Spordrift har meislet ut. Dette betyr at jeg forventer at de to virksomhetene bruker for eksempel benchmarking, slik at de får bedre kunnskap om hvordan de ligger an i forhold til andre tilsvarende virksomheter, sier samferdsministeren.

Handlingsrom for Bane NOR
Regjeringen er likevel ikke avvisende til at Bane NOR på sikt gjør en fornyet vurdering av hvilke deler av drifts- og vedlikeholdsarbeidet som bør kjøpes direkte fra Spordrift og hvilke deler som eventuelt kan kjøpes gjennom konkurranse.

– Bane NOR har frem til nå lagt opp til å dele opp drift og vedlikehold i hele ti geografiske konkurransepakker. Når Bane NOR skal se på hvordan kjøp av drift- og vedlikeholdstjenester skal innrettes, er det viktig å vurdere om effektiviseringsgevinster overgår tapet av stordriftsfordeler, sier Nygård. 

Det viktigste for regjeringen er at Bane NOR nå får handlingsrom til selv å vurdere hvordan drift- og vedlikeholdsarbeidet kan gjennomføres mest mulig effektivt og på en måte som ivaretar sikkerhets- og beredskapshensyn.

– Vi ønsker å gi Bane NOR økt ansvar for å vurdere egen organisering, samtidig som vi er tydelige på at konkurranse som virkemiddel må underlegges en kritisk vurdering, sier samferdselsministeren.

Ekstraordinært foretaksmøte
Samferdselsdepartementet vil snarlig kalle inn til ekstraordinært foretaksmøte i Bane NOR, hvor det fattes vedtak om at foretaket skal stoppe den planlagte konkurranseutsettingen av drift og vedlikehold. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Høring: Ønsker at Tolletaten skal kunne teste bilførere for ruskjøring25.1.2022 09:29:28 CET | Pressemelding

- Det er i dag rundt 140 000 mennesker som kjører i ruspåvirket tilstand på norske veier hver dag. Disse utgjør en stor risiko både for seg selv og sine medtrafikanter. Vi ønsker nå å styrke kontrollen med ruskjøring, og ønsker at også Tolletaten, som har en betydelig tilstedeværelse ved grensen og kontrollkompetanse, skal kunne kontrollere ruskjøring, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Årets beste trafikksikkerhetskommune skal kåres24.1.2022 13:57:38 CET | Pressemelding

– Vi skal intensivere arbeidet med å få ned antall drepte og hardt skadde i trafikken. Da trenger vi alle med på laget. Kommunene har en viktig rolle i det norske trafikksikkerhetsarbeidet, og jeg vil derfor berømme kommuner som utmerker seg positivt, og løfte dem frem som gode forbilder til inspirasjon for andre. Nå skal vi finne de beste i klassen, og til slutt kåre Norges beste trafikksikkerhetskommune 2022, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård.

Nå kan du søke om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak24.1.2022 07:10:54 CET | Pressemelding

– Trafikksikkerhet er et felles ansvar. Hver og en av oss kan bidra mye til at veiene våre blir sikrere. Med tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak ønsker vi å støtte initiativ og engasjement for økt trafikksikkerhet, i en felles innsats for nullvisjonen. I år oppfordrer vi spesielt unge trafikanter om å finne gode, lokale prosjekter å søke om støtte til, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom