Miljødirektoratet

Viktig våtmarksområde selges til Miljødirektoratet

Del

Miljødirektoratet har inngått en intensjonsavtale med Norske Skog om å kjøpe et våtmarksområde ved Hotranelva i Levanger med sikte på å verne området.

Området i Hotran er spesielt viktig for vadefugl. Grønnstilk er en av de mange fugleartene som hekker i området. Foto: Kjartan Trana
Området i Hotran er spesielt viktig for vadefugl. Grønnstilk er en av de mange fugleartene som hekker i området. Foto: Kjartan Trana

– Med denne avtalen får vi muligheten til å sikre viktige deler av våtmarksområdet for framtida. Etter at salget er gjennomført, vil vi sette i gang en prosess for å verne området, sier Knut Fossum, seksjonsleder for verneområdeseksjonen i Miljødirektoratet.

Det er Norske Skog Skogn AS som vil selge området, som ligger i Hotran på Fibrogtangen i Levanger kommune i Trøndelag.

– Dette er gode nyheter for de mange fuglene i området, som bruker våtmarksområdet til å finne mat store deler av året. Områdevern er et av de viktige verktøyene vi har for å bevare naturmangfold i Norge, sier Fossum.

Miljødirektoratet opplever prosessen med Norske Skog Skogn som konstruktiv. Utgangspunktet er et areal regulert til industriformål, der omtrent 200 dekar nå blir solgt til Miljødirektoratet med sikte på vern, mens resten av området nord for Hotranelva vil bli brukt til industriformål.

Med denne avtalen ivaretas Norske Skogs ønske om industriutvikling på deler av arealet og bedriftens initiativ til vern i Hotrandeltaet. Størstedelen er aktuelt som et framtidig verneområde som vil sikre naturmangfoldet på lang sikt.

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Området i Hotran er spesielt viktig for vadefugl. Grønnstilk er en av de mange fugleartene som hekker i området. Foto: Kjartan Trana
Området i Hotran er spesielt viktig for vadefugl. Grønnstilk er en av de mange fugleartene som hekker i området. Foto: Kjartan Trana
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom