UtleiemeglerenUtleiemegleren

Vi opplever god aktivitet i utleiemarkedet til tross for en annerledes tid. I mars måned har vi leid ut flere boliger enn vi gjorde i tilsvarende måned i fjor og leieprisene er stabile, sier Administrerende Direktør, Vibecke Lyse Augdal

Del

Oslo:

Det kostet nå i snitt 9936,- kroner per måned å leie en 1-roms leilighet i Oslo, dette er en oppgang på 2,6% fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 3,9%.

For en 2-roms kostet det i snitt 13.089,- kroner, dette er en nedgang på 0,6% sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en nedgang på 1,4%.

En 3-roms leilighet i Oslo kostet nå i snitt 16.922,- kroner å leie i måneden. Sammenlignet med forrige måned er det en oppgang på 4%. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 8,7%.

- I forbindelse med korona-situasjonen var det en rolig uke i midten av mars, men som raskt tok seg opp igjen.Uken før påske er erfaringsmessig rolig, men det er mer aktivitet i markedet enn forventet. Det er stor etterspørsel etter sentrale 2-roms leiligheter og ellers god respons på sentrale objekter.Vi opplever at mange velger å leie ut fremfor å selge, noe som gjør at det kommer mange spennende objekter for utleie fremover, sier daglig leder ved Utleiemegleren Majorstuen, Siri Anne Bernum Halck.

- De siste ukene har vært preget av mye usikkerhet knyttet til boligmarkedet. Vi opplever likevel et godt fungerende leiemarked, selv med de smittevernbegrensningene som er gjennomført. Alle må ha et sted å bo og vi ser at flere velger å forlenge sine leieforhold fremfor å lete etter noe nytt, sier daglig leder ved Utleiemegleren Sinsen, Vemund Holmen.

Bergen

Det kostet i gjennomsnitt 13.620,- kroner å leie en 3-roms leilighet. Sammenlignet med forrige måned er det en nedgang på 4,9%. Sammenlignet med samme måned i fjor er dette en oppgang på 4,6%

-Hittil i 2020 har vi jevnt over hatt noe høyere leiepriser i Bergen enn vi hadde i fjor, så vi er spente på utviklingen fremover med tanke på situasjonen vi er inne i nå.

Mars begynte med god aktivitet på leiemarkedet i Bergen, slik det har vært helt siden nyttår. Da de omfattende smitteverntiltakene ble satt i verk fra midten av måneden, endret bildet seg noe. Naturligvis er leiemarkedet også til en viss grad påvirket av koronakrisen. Det er fortsatt aktivitet i markedet, men vi opplever at en del interessenter blir mer skeptiske når det gjelder å komme på visninger og eksisterende leietakere i utleieboligene våre er i noen tilfeller litt skeptiske til at vi holder visninger i boligene. Vi følger retningslinjene som er utarbeidet av vår bransjeorganisasjon, Eiendom Norge i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Retningslinjene legger trygge rammer rundt gjennomføring av befaring, visning, kontraktsmøter og overtakelser. I tillegg har vi holdt visninger over for eksempel FaceTime eller tatt videoer av boligene og sendt til interessenter som verken kan eller ønsker å komme på visning

Vi har så langt ikke merket noen nedgang av betydning i leieprisene som følge av smittesituasjonen. Staten har gått inn med ulike hjelpepakker og sikret at de fleste i hvert fall foreløpig har opprettholdt kjøpekraften sin selv om de er permitterte.

Mange er nok naturligvis usikre på hva fremtiden bringer slik situasjonen er nå og en del kan nok tenke at de vil avvente og se hva som skjer og hvor langvarig denne situasjonen blir før de tar store og viktige økonomiske beslutninger. Alle trenger likevel et sted å bo til tross for situasjonen vi står i, så denne usikkerheten kan også komme til å gjøre at det er flere som utsetter å kjøpe seg bolig og heller velger å leie en periode, sier daglig leder ved Utleiemegleren Bergen, Eirik Hove.

Stavanger:

Det kostet i gjennomsnitt 9545,- kroner å leie en 2-roms i Stavanger. Sammenlignet med forrige måned, er dette en nedgang på 1,4%. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 5,3%.

En 3-roms kostet i snitt 13.628,- kroner per måned. Sammenlignet med forrige måned er det en nedgang på 4,9%. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en nedgang på 8,5%.

- Antall visninger har gått betydelig ned etter innføring av myndighetenes korona restriksjoner. Særlig gjelder dette utlendinger på vei inn til regionen der de fleste visninger har blitt avlyst.

Antall ledige boliger i Stavanger på Finn.no har økt til 407 boliger som er 15 % flere enn i begynnelsen av mars.

Vi antar at restriksjonene som er innført samt påskeferie vil medføre en lavere aktivitet i måneden som kommer, sier daglig leder ved Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge.

Trondheim:

I Trondheim kostet en 2-roms i gjennomsnitt 10.840,- kroner, som er en nedgang på 2,8% fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 7,6%

For en 3-roms var snittleien 14.806,- kroner, dette er en oppgang på 5,6% fra måneden tidligere. Sammenlignet med sammen måned i fjor er det en oppgang på 8,1%

- Mars måned har vært en aktiv måned. Til tross for at Norge på mange måter har måttet stenge, har vi leid ut flere boliger enn i mars måned i fjor.

Det blir spennende å se hvordan markedet vil fungere etter påske, det normale er at mange boliger som blir ledige til semesterstart legges ut allerede nå, sier daglig leder ved Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moen.

Romerike:

I snitt kostet det 10.577,- kroner å leie en 2-roms leilighet på Romerike. Sammenlignet med forrige måned er dette en nedgang på 6,2%. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 4,8%.

En 3-roms leilighet på Romerike kostet i snitt 12.799,- kroner. Sammenlignet med forrige måned er det en nedgang på 2,1%. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 0,3%.

-Mars vært en annerledes måned også på utleiemarkedet.

Vi opplevde naturlig nok som mange andre at landet har stoppet litt opp. Likevel er det relativt god interesse på utleieboligene og vi har leid ut omtrent like mange boliger i mars som andre måneder.

Vi ser også allerede tegn til at det er flere som tar kontakt med oss og vurderer utleie av sin bolig som de hadde planlagt å selge pga usikkerheten i økonomien og salgsmarkedet fremover. Det var også en tydelig trend under finanskrisen for ca 12 år siden.

Det blir spennende å følge utviklingen i leiemarkedet fremover, men foreløpig har det vært mindre utslag i mars enn hva jeg hadde forventet, sier daglig leder ved Utleiemegleren Romerike, Karsten Olsen.

Drammen:

-I disse urolige tider har aktiviteten i leiemarkedet holdt seg ganske bra.

Selv om vi har hatt hjemmekontor i store deler av mars måned, har vi gjennomført flere visninger etter retningslinjer med hensyn til smittevern og fått leid ut det vi hadde budsjettert med denne måneden.

Når det gjelder nye oppdrag inn fra utleiere har det vært færre enn tidligere. Det virker som mange avventer og ser hvor langvarig dette blir. Vi har merket økt pågang fra folk som har boligen sin ute for salg og ikke får solgt boligen sin. Disse vurderer nå å leie ut i stedet. Dette gjelder også de som hadde planlagt salg av boligen som legger salget på is og heller vil leie ut boligen sin.

Det virker også som usikkerheten i forhold til økonomi og jobb gjør at også flere potensielle kjøpere av bolig heller søker mot leiemarkedet og blir leietaker i stedet.

Mange er nok litt handlingslammet for tiden og sitter rolig i båten og avventer. Håper vi får noen flere svar etter påske, sier daglig leder ved Utleiemegleren Drammen, Eivind Sveen.   

Asker og Bærum:

I Asker og Bærum kostet det i gjennomsnitt 11.713,- kroner for en 2-roms, som er en oppgang på 7,3% fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en nedgang på 0,2%.

En 3-roms leilighet kostet i snitt 13.469,- kroner. Sammenlignet med forrige måned er dette en nedgang på 19,4%. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 9,3%.

-Mars 2020 ble en meget spesiell måned, der koronaviruset virkelig har ført til usikkerhet hos mange utleiere og leietakere. Avventende er vel et passende ord i denne sammenheng, for det er ingen som helt vet hvordan leiemarkedet egentlig vil respondere fremover. Vi opplever en økende pågang fra utleiere som ønsker å leie ut. Enkelte av disse vil leie ut i stedet for å selge i et usikkert marked, mens de fleste andre hadde tenkt å leie ut bolig uansett. Vi opplever at noen leietakere trekker seg fra visninger og avtalte leiekontrakter, samt spør om husleiereduksjon, på grunn av permittering eller annen usikker jobbsituasjon. En del av disse er utenlandske leietakere, som må utsette eller har fått kansellert sin reise til Norge. Kanskje var det finanskrisen i 2008-09 som kommer nærmest det vi nå opplever, og erfaringene fra den gang var at leiemarkedet justerte seg bra inn etter et par uker med turbulens. Folk må ha et sted å bo, så vi håper og tror at leiemarkedet også denne gang vil være noenlunde stabilt etter påsketider. I Asker og Bærum leier vi ut boliger jevnt og trutt hver uke, men en må belage seg på en litt mer tidkrevende utleieprosess i disse dager. Så fra en utleiers perspektiv er det viktig å komme i gang nå dersom boligen skal leies ut fra sommeren. Tallene på 3-roms viser en betydelig nedgang fra måneden tidligere, da vi leide ut færre dyre 3-roms, som dermed trakk gjennomsnitt prisen ned betraktelig, sier daglig leder ved Utleiemegleren Asker og Bærum, Tom-Anders Andersen.

 Østfold:

-Mars ble på mange måter en spesiell måned, men på tross av det har vi hatt en god måned med mye aktivitet. Vi opplevde at noen kontrakter ble satt på vent da grensen ble stengt, og en del visninger har blitt avlyst på grunn av koronaviruset. Likevel leide vi ut 21 boliger og vi får henvendelser fra nordmenn i utlandet som må komme tilbake, og trenger et sted å bo.

Vi tilpasser oss sitasjonen vi alle er i, og har gjennomført flere visninger på FaceTime da interessenter ikke har hatt muligheten til å komme selv.

Vi hadde en økende pågang fra utleiere i mars i forhold til februar, og vil anbefale de som skal leie ut til å være ute i god tid. Vi er spente på utviklingen, men hittil har leiemarkedet fungert godt i vårt distrikt, sier daglig leder ved Utleiemegleren Østfold, Helge Hanch-Hansen.

Kontakter

Vibecke Lyse AugdalAdministrerende direktør

90866381

Bilder

Om Utleiemegleren

Utleiemegleren
Utleiemegleren
Josefines gate 18
0351 Oslo

22 93 29 00http://www.utleiemegleren.no

Om Utleiemegleren

Utleiemegleren er Norges ledende meglerforetak på utleie og forvaltning av boliger til private og bedrifter. Utleiemegleren har nå over 13.500 boliger i sin portefølje. Selskapet ble startet i 1995 og har kontorer i Bergen, Trondheim, Stavanger, Lillestrøm, Drammen, Lysaker og Moss, i tillegg til fem kontorer i Oslo. I 2020 oppretter vi to nye meglerkontorer og har da totalt 14 kontorer. Utleiemegleren har idag ca. 165 ansatte. Grunnleggerne av Utleiemegleren eier 50 % av selskapet, og Fredensborg kjøpte seg inn med en 50 % eierandel i januar 2019. For mer informasjon, se utleiemegleren.no og www.fredensborg.no.

Følg saker fra Utleiemegleren

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Utleiemegleren på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Utleiemegleren

Jakten på studentboliger er i gang, og vi ser en spesielt stor pågang etter ett-roms, noe som er normalt i forbindelse med studiestart. Det er en god økning i leieprisene, spesielt i Oslo, sier Administrerende Direktør i Utleiemegleren, Vibecke Lyse6.7.2020 07:00:00 CESTPressemelding

Oslo: Det kostet nå i snitt 11.065,- kroner per måned å leie en 1-roms leilighet i Oslo, dette er en oppgang på 5,2% fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 12%. For en 2-roms kostet det i snitt 13.405,- kroner, dette er en oppgang på 0,6% sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 4,2%. En 3-roms leilighet i Oslo kostet nå i snitt 16.504,- kroner å leie i måneden. Sammenlignet med forrige måned er det en oppgang på 0,9%. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 3,5%. - Leiemarkedet er i høysesong. Det leies ut rekordmange boliger om dagen og leilighetene går raskt. Alle typer boliger er populære, men vi merker ekstra stor pågang på kollektiver og små leiligheter. En tendens vi har sett mindre av siste årene er expats som kommer til Norge for å jobbe, dette har blusset opp igjen. Vi får mange henvendelser fra Relocation-byråer og firmaer som nå trenger bolig til sine ansatte. Dette er o

Det er stor aktivitet i utleiemarkedet, og det er mange studenter som allerede nå har leid bolig for studieperioden, sier Administrerende Direktør i Utleiemegleren, Vibecke Lyse Augdal.5.6.2020 07:30:00 CESTPressemelding

Oslo: Det kostet nå i snitt 10.490,- kroner per måned å leie en 1-roms leilighet i Oslo, dette er en oppgang på 7,8% fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 7,9%. For en 2-roms kostet det i snitt 13.320,- kroner, dette er en oppgang på 0,4% sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 2,3%. En 3-roms leilighet i Oslo kostet nå i snitt 16.360,- kroner å leie i måneden. Sammenlignet med forrige måned er det en nedgang på 5,7%. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 2,6%. - Det er et godt leiemarked i Oslo. Vi merker allerede at studentene har begynt boligjakten og 2-3 roms og kollektiv-leiligheter er det vi har flest henvendelser på for tiden. Tiden vi er inne i gjør at flere studenter velger å avlyse utenlandsstudier og reiser, det kommer til å bli mange om boligene i sommer. Vi anbefaler derfor å være tidlig ute dersom man skal finne seg bolig i Oslo fra høsten av. Flere av våre utleier

Utleiemegleren åpner kontor på Jessheim29.5.2020 07:30:00 CESTPressemelding

Utleiemegleren leier ut og forvalter ca.13.500 boliger i dag gjennom våre kontorer i Oslo, Lysaker, Drammen, Lillestrøm, Østfold, Trondheim, Bergen og Stavanger. 2.juni åpner vi et nytt kontor på Jessheim i nyoppussede lokaler på Romsaas Allé 1, og er klare til å bistå både leietakere og utleiere. -Ullensaker er et område i sterk vekst, og har blitt et attraktivt sted å bo – med kort vei til Oslo Lufthavn, Lillestrøm og Oslo. Det har vært en voldsom utvikling av prosjekter i dette området. Vi har levert våre tjenester i Ullensaker gjennom kontoret vårt i Lillestrøm i mange år, og vi har sett at utviklingen har vært så sterk at vi velger å åpne kontor på Jessheim. I neste runde står Vestfold for tur, som også har et spennende utleiemarked, sier administrerende direktør i Utleiemegleren, Vibecke Lyse Augdal. Lokal tilhørighet Tom Fjalestad blir daglig leder ved Utleiemegleren Jessheim. Fjalestad er en fremoverlent gründer med bakgrunn fra salgsmeglerbransjen, og har lang erfaring med dri

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom