Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Verdens største snø- og snøskredkonferanse til Norge

Del

Verdens største snø- og snøskredkonferanse, ISSW, er tildelt Norge og Tromsø for 2024. Hvordan klimaendringer på virker snø og usikkerhet knyttet til snøskredulykker er to viktig tema for konferansen.

Konferansen International Snow Science Workshop (ISSW) samler over 1000 forskere og praktikere for å dele ny kunnskap om snøskred og snøvitenskap. ISSW arrangeres annet hvert år i rotasjon mellom USA, Canada og Europa. Den internasjonale styringskomiteen for ISSW bestemte søndag at UiT, Norges arktiske universitet, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Statens vegvesen skal arrangere ISSW neste gang den holdes i Europa.

– Dette er en fantastisk nyhet, og vi ser frem til å arrangere ISSW i Tromsø sammen med UiT, NGI og Statens vegvesen, sier Kjetil Lund, vassdrag- og energidirektør i NVE.

Fra forskning til anvendte problemstillinger

Det er første gang i konferansens 60 lange historie at den legges til Norden, men den har tre ganger tidligere vært arrangert i Europa. Konferansen har som mål å samle forskere og de som har praktisk nytte av kunnskap om snø og snøskred. Slik kan ny kunnskap tas raskt i bruk og forskningen sette søkelys på anvendte problemstillinger.

Klima og usikkerhet blir to viktige tema for konferansen, siden snø er svært følsom for klimaendringer og fordi mange snøskredulykker er knyttet til menneskelige beslutninger og håndtering av usikkerhet.

– Kunnskap om snø og snøskred er svært viktig for Norge, og vi ønsker at ISSW i Tromsø skal gi et skikkelig kunnskapsløft for næringsliv, forskere, friluftsliv og skoler, påpeker rektor Anne Husebekk ved UiT.

Arrangementskomiteen starter nå jobben med å planlegge konferansen i Tromsø. Vi kommer til å satse på en stor virtuell komponent som vil gi mange mulighet for å delta digitalt istedenfor å reise.

Vi ønsker støttespillere velkommen, både økonomisk og for gjennomføring, slik at dette blir et nyttig og vellykket arrangement.

Kontakter

Rune V. Engeset, leder arrangementskomiteen, NVE og UiT, mob. 990 38 868
Audun Hetland, nestleder arrangementskomiteen, UiT, mob. 930 41 612
Dominik Lang, Direktør Naturfare, NGI, mob. 988 42 924

Bilder

Last ned bilde
Foto: Håvard/Regobs
Foto: Håvard/Regobs
Last ned bilde

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom