Bane NOR

Vekst i godstrafikken i 2022

Del
Godstrafikken på jernbanen øker. I 2022 gikk varetransporten på Nordlandsbanen opp åtte prosent. På Dovrebanen og Østfoldbanen var veksten syv og fem prosent.
Godstog på vei over Saltfjellet på Nordlandsbanen. Foto: Øystein Grue, Bane NOR
Godstog på vei over Saltfjellet på Nordlandsbanen. Foto: Øystein Grue, Bane NOR

(Nedenfor finner du en tabell over endring i godstrafikken, fordelt på banestrekning)

Totalt gikk godstrafikken opp med to prosent for hele landet. Utviklingen i 2022 er på et lavere nivå enn i 2021, men trenden er fortsatt positiv.

– Vi mottar tydelige signaler fra transportnæringen om at økt bruk av jernbane er sterkt ønskelig. Hovedgrunnen kan relateres til miljø og klima, spart energi og sjåførmangel, forteller Oskar Stenstrøm, godsdirektør i Bane NOR.

Behov for økt satsing

Det er et stadig økende behov for å flytte mer transport bort fra vei og over på jernbane. Transportnæringen etterspør mer miljøvennlig frakt av gods. Problemet er at flere strekninger på jernbanenettet i Norge er overbelastet. Det betyr at etterspørselen er høyere enn tilbudet, noe som har blitt gjeldende på flere strekninger.

– Skal vi lykkes med å imøtekomme transportnæringens behov for en energieffektiv og grønn omstilling, er det avgjørende at vi får til en økt satsning på gods på bane, sier Stenstrøm.

Ny fordeling av syv ruter

Fjoråret endte totalt med en oppgang, likevel var det steder i landet der godstransporten gikk litt ned i fjor. Det gjelder Sørlandsbanen, Bergensbanen og Ofotbanen. I sør og vest var det en stor økning i 2021. Derfor er det ikke overraskende at veksten stagnerte i fjor. Nivået på Bergensbanen og Sørlandsbanen var likevel høyere enn i 2020. Reduksjonen i godstransporten på Ofotbanen henger sammen med en nedgang i frakt av malm.

I høst varslet Green Cargo at de skulle trekke seg ut av det norske godstogmarkedet og avvikle sine togruter. Selskapet har kjørt syv daglige turer med kombitog mellom Oslo og henholdsvis Trondheim, Bergen og Stavanger. Det skapte bekymring for at gods tilsvarende 100.000 vogntog årlig skulle havne på glatte, norske vinterveier.

Det skjedde ikke. Bane NOR klarte å fordele alle rutene, og OnRail overtok fem av de syv. På kort tid klarte selskapet å bygge seg opp fra å kjøre én rute til seks. CargoNet overtok to siste.

– Vi er veldig fornøyde med at disse togrutene er omfordelt. Transportnæringen har gitt et sterkt bidrag til denne overgangen. Vi har hatt flere henvendelser fra de større transportkjøpene som ønsker å støtte opp om endringen, sier Stenstrøm. 

Banestrekning

2021

2022

Vekst

Nordlandsbanen

1397

1512

8 %

Dovrebanen

1783

1901

7 %

Østfoldbanen

 320

  337

5 %

Sørlandsbanen

1188

1179

-1 %

Ofotbanen

1301

1249

-4 %

Bergensbanen

1142

1080

-5 %

Sum øvrige baner

1874

1946

4 %

Totalt

9005

9203

2 %

(Oppgitte tall: millioner brutto tonnkilometer og prosentvis vekst)

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Godstog på vei over Saltfjellet på Nordlandsbanen. Foto: Øystein Grue, Bane NOR
Godstog på vei over Saltfjellet på Nordlandsbanen. Foto: Øystein Grue, Bane NOR
Last ned bilde
Malmtransport på Ofotbanen, som går fra Kiruna i Sverige til Narvik havn. Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR
Malmtransport på Ofotbanen, som går fra Kiruna i Sverige til Narvik havn. Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR
Last ned bilde

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

22 45 50 00https://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 3.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg pressemeldinger fra Bane NOR

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Bane NOR

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom