Regnskap Norge

Vedta utbytte før årsskiftet og unngå økt skatt

Del

Regjeringen foreslo i sitt alternative statsbudsjett en endring i beregningen av utbytteskatten for personlige aksjonærer. Endringen betyr i praksis at skatten vil øke fra 31,68 % i 2021 til 35,2 % i 2022. – Den økte utbytteskatten regjeringen har foreslått kommer på toppen av økt formuesskatt. For mange eiere av små- og mellomstore virksomheter over hele landet kan det være formålstjenlig å ta ut utbytte i år for å unngå økt utbytteskatt og samtidig å ha råd til å betale økt formuesskatt, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Vedta utbytte før årsskiftet og unngå økt skatt, oppfordrer Regnskap Norge-sjefen, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Vedta utbytte før årsskiftet og unngå økt skatt, oppfordrer Regnskap Norge-sjefen, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.

Regjeringen har foreslått økning i utbytteskatten. Dette reiser spørsmål om utbytte bør vedtas før nyttår.

– Regjeringen foreslår i sitt budsjettforslag økt utbytteskatt. Dette er en skattebyrde som særlig vil merkes for eierne av mange små- og mellomstore virksomheter, og som kommer på toppen av økt formuesskatt. Mange av småaksjonærene må ta ut utbytte for å ha råd til å betale formuesskatten. Dermed vil det være hensiktsmessig å vedta dette utbyttet i år i stedet for neste år, for å unngå økt utbytteskatt, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge: – Våre beregninger viser at for hver million kroner som vedtas i utbytte i år, er det isolert sett 35 200 kroner å spare i skatt fremfor å vedta utbytte i 2022.

Skattemessig virkningstidspunkt

– Hovedregelen er at utbytte skattemessig anses som utdelt på tidspunktet for generalforsamlingens beslutning. Så lenge utbyttet er besluttet og vedtatt i 2021 skal det også tidfestes i 2021. Hvorvidt selve utbetalingen av utbyttet skjer før eller etter nyttår har ikke betydning for den skattemessige tidfestingen, forklarer Aale-Hansen: – Når det gjelder eventuelt tilleggsutbytte, vil virkningstidspunktet være styrets beslutning – gitt at styret har slik fullmakt.

– Det er samtidig noen praktiske formalia man må passe på i denne sammenhengen. For aksjonæren vil skatten på utbytte vedtatt i slutten av 2021 måtte innbetales allerede innen 31. mai 2022, for å unngå restskatt med tilhørende renter, sier Aale-Hansen: – Når det gjelder formuesskatt er hovedregelen at personlig skattyters formue og gjeld verdsettes per 1. januar i skattefastsettingsåret. Krav på vedtatt utbytte, som ikke er forfalt til betaling ved årsskiftet, medtas imidlertid ikke i skattepliktig formue. Utbytte vedtatt i 2021 med utbetalingsdato i 2022 medregnes derfor ikke i aksjonærens formue for inntektsåret 2021.

Må ta hensyn til virksomhetens egenkapital og likviditet

– Aksjelovens regler for størrelsen på utbytteutdelingen må uansett overholdes. Blant annet kan ikke utbyttet være større enn at selskapet etter utdelingen har en forsvarlig egenkapital og likviditet. Overtredelse av dette kan medføre både erstatningsansvar og straffansvar, sier Regnskap Norge-direktøren og avslutter: – Norsk næringsliv består først og fremst av små- og mellomstore bedrifter. De har et helt annet og langt mer begrenset økonomisk handlingsrom enn de store investorene. Derfor er disse skattemessige utfordringene og mulighetene særlig relevante å vurdere for dem.

Fakta – effekten av økt utbytteskatt

For personlige aksjonærer, når det ses bort fra eventuelt skjermingsfradrag, vil effekten av den foreslåtte økte utbytteskatten fra og med inntektsåret 2022 bli slik:

Utbytte Skatt 2021 (31,68 %) Skatt 2022 (35,20 %) Differanse
1 mill. 316 800 352 000 35 200
10 mill. 3 168 000 3 520 000 352 000
50 mill. 15 840 000 17 600 000 1 760 000
100 mill. 31 680 000 35 200 000 3 520 000

Som det fremgår, kan det isolert sett være betydelige beløp å spare ved å vedta utbytte nå i 2021.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Vedta utbytte før årsskiftet og unngå økt skatt, oppfordrer Regnskap Norge-sjefen, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Vedta utbytte før årsskiftet og unngå økt skatt, oppfordrer Regnskap Norge-sjefen, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Last ned bilde

Om Regnskap Norge

Regnskap Norge
Regnskap Norge
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 23 35 69 00http://www.regnskapnorge.no

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Foreningen har over 8 000 medlemmer, og majoriteten av medlemmene har sitt daglige virke i regnskapsbransjen. Regnskapsbransjen har 70 % av norsk næringsliv som sine kunder.

Regnskap Norge driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett.

Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndighetene, og er en viktig høringsinstans.

Følg pressemeldinger fra Regnskap Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Regnskap Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Regnskap Norge

Regelrådet viktig for næringslivet: Bidrar til forenkling25.11.2021 07:45:00 CET | Pressemelding

En ny evalueringsrapport viser at Regelrådet bidrar til bedre kvalitet på utredninger for regelverksendringer og lovforslag. Det er også en funksjon som er anbefalt av OECD, og som er på plass i sammenlignbare land. – Evalueringsrapporten bekrefter vårt inntrykk, nemlig at Regelrådet bidrar til å redusere administrative byrder for norsk næringsliv. Det er bra og nødvendig, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Regnskap Norge: O’jul med din glede eller skattetrekk – julebord og gaver fra arbeidsgiver19.11.2021 06:00:00 CET | Pressemelding

Julebord er et populært velferdstiltak, som er vanlig i de fleste bedrifter. Hensikten med velferdstiltaket er å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen. - Det er en hyggelig tid vi går inn i, men passer ikke arbeidsgiver på skattereglene kan både julebord og gaver til ansatte koste mer enn det smaker, sier Rune Aale-Hansen adm.dir. i Regnskap Norge.

Likestilling i regnskapsbransjen: Lik lønn, men ulik ledelse8.11.2021 08:00:00 CET | Pressemelding

En fersk lønnsundersøkelse viser at det er likelønn mellom kvinner og menn i regnskapsbransjen. Samtidig avdekker undersøkelsen at flertallet av daglige ledere og styreledere er menn, til tross for at det totalt sett er flere kvinner enn menn som jobber i bransjen. – Det er gledelig å konstatere at det på et viktig område som lønn er full likestilling. Derfor er det skuffende og underlig at kvinner ikke i større grad sitter i ledende posisjoner, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Ny forenklingsrapport: Kan spare næringslivet for milliarder3.11.2021 08:00:00 CET | Pressemelding

Før sommeren fattet Stortinget vedtak om å redusere administrative byrder for næringslivet med 11 milliarder kroner. Ambisjonen er tatt med i Hurdalsplattformen. – Det er gjort mye bra på forenklingssiden de siste årene, men det er fortsatt stort rom for forenklinger. Vi lanserer derfor en ny rapport med 39 tiltak som kan spare næringslivet for milliarder, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom