Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Varsel om gult farenivå for Veslemannen

Del

NVE setter opp farenivå til gult for fjellpartiet Veslemannen i Møre og Romsdal på grunn av økte bevegelser.

Bevegelsene har økt den siste uka, og er nå rundt 3 millimeter pr døgn i frontpartiet (nedre del). I den øvre delen er hastigheten betydelig høyere, med 10-15 millimeter pr døgn, men snø i terrenget i gjør radarmålingene noe usikre.

Den mest aktive delen av Veslemannen har forskjøvet seg 6-8 meter det siste året. Frontpartiet (nedre del) som er viktig for stabiliteten, har forskjøvet seg rundt 80 centimeter det siste året. I år øker bevegelsene tidligere enn de siste årene. Den tidlige økningen i bevegelse kan skyldes at fjellpartiet er svært svekket fra de tidligere års store bevegelser. Det har også vært mye snøsmelting den siste måneden, og siste uken har det vært omkring 80 centimeter snøsmelting. De årlige bevegelsene i Mannen (utenfor Veslemannen) er på 1–3 centimeter i året.

Nå får du oppdaterte måledata og vurderinger for Veslemannen på Varsom.no

Ved gult farenivå blir det publisert daglige rapporter for Veslemannen, disse publiseres på https://www.varsom.no/fjellskredovervaking/varsel/veslemannen/

Les mer om Mannen og Veslemannen på: www.nve.no/flaum-og-skred/fjellskredovervaking/mannen

Se ukentlige rapporter for alle fjellpartiene NVE overvåker på: https://www.varsom.no/fjellskredovervaking/


Fakta om Veslemannen

Veslemannen er en liten, men svært aktivt del av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Volumet er mellom 120 000 og 180 000 m3. Dette utgjør kun én prosent av det totale volumet til Mannen.

Mesteparten av bevegelsene i Veslemannen skjer i løpet av seinsommeren og høsten, når fjellpartiet er svært sensitivt for nedbør. Om vinteren og våren blokkerer frost i grunnen bevegelsene.

Bevegelsene har økt siden målingene startet høsten 2014, særlig de to siste åra har denne utviklingen vært tydelig.

Kontaktpersoner:
NVEs pressetelefon: 489 97 667 (ikke SMS)

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom