Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Vardafjellet vindkraftverk – Godkjenning av endret detaljplan

Del

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Vardafjellet Vindkraft AS tillatelse til å endre turbintype i Vardafjellet vindkraftverk i Sandes kommune i Rogaland. Bakgrunnen for endring av turbintype er at leverandør for turbinene, som vindkraftverket har fått godkjenning til å sette opp, gikk konkurs i 2019.

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom