I dag tok han imot utreiinga frå det regjeringsutnemnde utvalet.

Utvalet, ledet av direktør Sverre Quale, har vurdert kva konsekvensar globaliseringa innan luftfarten har for arbeidstakarar, flytryggleik og miljø. Vidare har dei mellom anna vurdert tiltak som kan gje større konkurranse i innanriksmarknaden.

Utvalets forslag er fremma i NOU 2019:22.