Utredning om rettsregler for flygende personell er gode nok

Del

- Det er positivt med konkurranse i luftfarten, men vi må vite at konkurransen er rettferdig og at de som jobber i bransjen er sikret anstendige vilkår, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Derfor har Samferdselsdepartementet i dag utlyst en konkurranse om utredning av de rettsreglene som gjelder for lønns- og arbeidsforhold for flygende personell.

Under pandemien har flyselskap fra andre EØS-land vist interesse for å etablere seg i det norske innenlandsmarkedet for flytransport. Når flyselskap som bygger driften sin på lavere kostnader og andre rettsregler enn de norske etablerer seg i Norge, kan det både oppstå et press på de etablerte lønns- og arbeidsvilkårene og samtidig være uklart hvilke rettsregler som gjelder.

- Det er viktig å vite hvilke spilleregler som gjelder. Den kartlegging vi nå skal gjennomføre vil gi oss et bedre kunnskapsgrunnlag for å ta stilling til om den praksisen som følges i dag respekterer de reglene som allerede finnes, og om det er behov for endringer av reglene, sier Hareide.

Rapporten skal leveres i begynnelsen av september. Konklusjonene vil utgjøre en del av grunnlaget for arbeidet med en planlagt stortingsmelding om strategi for norsk luftfart.

Kunngjøringen på Doffin

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Alvorleg kostnadsauke i InterCity-prosjektet Sandbukta–Moss–Såstad11.5.2021 10:48:33 CEST | Pressemelding

– På grunn av krevjande grunnforhold med store førekomstar av kvikkleire kjem det pågåande InterCity-prosjektet gjennom Moss til å bli vesentleg dyrare enn planlagt. Den sannsynlege sluttkostnaden er no på 14,9 milliardar kroner. Kostnadsramma på 17,9 milliardar kroner tek omsyn til uvisse om kostnadane i prosjektet. Det er alvorleg med ein auke i kostnadsramma på 70 prosent, men planlagde forbetringar i togtilbodet er avhengig av at prosjektet blir fullført, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Namsosbanen og strekninga Røste-Dokka på Valdresbanen tas ut av det nasjonale jernbanenettet11.5.2021 10:45:00 CEST | Pressemelding

– Det har ikkje vore togtrafikk på Namsosbanen og på Valdresbanen mellom Røste og Dokka på fleire år. Desse strekningane er i svært dårleg forfatning, og det er kostnadskrevjande å setje dei i køyrbar stand. Då er det betre å ta strekningane ut av det nasjonale jernbanenettet, slik at areala kan bli frigjevne til andre formål enn togtrafikk, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom