Fafo

Utfordringer med å skape gode boforhold for de mest vanskeligstilte

Del

Kommunene møter økte forventninger om bosetting av personer med alvorlige lidelser i takt med at institusjonsomsorgen bygges ned og liggetidene i spesialisthelsetjenesten reduseres. Fafo gjennomfører nå et prosjektet "Vanskelig bosettbare", i samarbeid med Oslo kommune.

Selv om det finnes en rekke bo- og tjenestetilbud for personer med rus- og psykiske problemer, er det vanskelig å finne løsninger for de mest vanskeligstilte.

Gode tjenester og nye samarbeidsformer er stikkord for et boligsosialt innovasjonsprosjekt som Fafo gjennomfører i samarbeid med seks bydeler og Velferdsetaten i Oslo. Prosjektet, som har støtte fra Forskningsrådet, lanseres på Fafo mandag 10. desember.  Målet er å utveksle erfaringer og utvikle nye metoder for å følge opp personer som har problemer med å bo i egen bolig.

I tillegg til kommunale aktører er blant andre spesialisthelsetjenesten, politiet, kriminalomsorgen og brukerorganisasjoner knyttet til prosjektet «Vanskelig bosettbare».

Nøkkelord

Kontakter

Inger Lise Skog Hansen, ilh@fafo.no, tlf. 995 18 028

Lenker

Om Fafo

Fafo
Fafo
PB 2947 Tøyen
0608 Oslo

+47 22088600http://www.fafo.no/

Forskningsstiftelsen Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer. Fafo ble etablert i 1982 og har til formål å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskapning. Basert på høye forskningsetiske og metodiske standarder er ønsket å bidra til samfunnsmessig fornyelse. Med et historisk utgangspunkt i norsk fagbevegelse er Fafos aktivitet basert på å levere kritisk og handlingsorientert forskning om arbeidsliv og velferdspolitikk til sentrale beslutningstakere og beslutningsprosesser.
www.fafo.no

Følg saker fra Fafo

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fafo på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fafo

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom