Fafo

Hvordan opplever innvandrere møtet med Nav?

Del

Innvandrere med svake norskferdigheter, lite formell utdanning og sammensatte utfordringer i arbeidsmarkedet utgjør en brukergruppe Nav strever med å gi gode tjenester til. Ved rapportlanseringen 7. mars vil Fafo-forskerne presentere forskningsfunn og diskutere med Nav-representanter.

Fafo lanserer Fafo-rapporten «Avmakt og tillit – En studie av somalisk- og arabisktalende brukeres møte med Nav»

Ny forskning viser at innvandreres tillit til Nav avhenger av de personlige møtene. Når forskningen samtidig peker på at innvandrere har flere negative opplevelser i møte med Nav enn befolkningen ellers, så vil dette på sikt kunne utfordre tilliten til en av Norges viktigste integreringsaktører.

På seminaret vil Fafo blant annet belyse spørsmål som:

  • Hvordan opplever innvandrede brukere kommunikasjonen med Nav, kvaliteten på tjenestene de får og sin personlige relasjon til saksbehandlerne sammenlignet med innfødte brukere?
  • Hva kjennetegner de brukerne som har de mest negative opplevelsene i møte med Nav?
  • Hvordan påvirkes innvandrede brukeres tillit til Nav over tid?
  • Hvordan kan arbeidsbetingelsene til saksbehandlere påvirke møtet med ulike brukergrupper i Nav-systemet?
  • Hvilke tiltak iverksetter Nav for å sikre tillit og gode brukerrelasjoner i en stadig mer mangfoldig brukerbefolkning?


Tid: torsdag 7. mars kl. 14:00–15:30
Sted: LO Media Studio, Møllergata 10, inng. Skråninga eller via strømming. 
Påmelding og mer informasjon: https://www.fafo.no/arrangementer/hvordan-opplever-innvandrere-motet-med-nav 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Fafo

Forskningsstiftelsen Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer. Fafo ble etablert i 1982 og har til formål å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskapning. Basert på høye forskningsetiske og metodiske standarder er ønsket å bidra til samfunnsmessig fornyelse. Med et historisk utgangspunkt i norsk fagbevegelse er Fafos aktivitet basert på å levere kritisk og handlingsorientert forskning om arbeidsliv og velferdspolitikk til sentrale beslutningstakere og beslutningsprosesser.
www.fafo.no

Følg pressemeldinger fra Fafo

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Fafo på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fafo

Webinar om arbeidsinnvandrerne i et presset boligmarked8.2.2024 12:37:04 CET | Presseinvitasjon

Arbeidsinnvandrere er sårbare i møtet med et begrenset og presset norsk utleiemarked. Situasjonen forverres av et stort antall flyktninger som også skal ha et sted å bo. Arbeidsinnvandrere som får bolig gjennom arbeidsgiver kan bli utsatt for utnytting eller havne i et sterkt avhengighetsforhold. På dette seminaret vil vi sette søkelyset på arbeidsinnvandreres boforhold, med vekt på dem som ikke eier egen bolig.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye