FN-sambandet

Utenriksminister Søreide deltar på ministermøte i IAEA. FN lanserer kampanje for å hedre humanitære arbeidere.

Del

DENNE UKA I FN: Hver mandag ettermiddag gir vi deg informasjon om ukas viktigste hendelser i FN.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA). Foto:  NTB Lisi Niesner
Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA). Foto: NTB Lisi Niesner

Menneskerettigheter

13. Februar: FN lanserer kampanjen «what it takes»: Kampanjen er laget for å hedre FNs humanitære arbeidere som jobber i tøffe situasjoner, tar daglige risikoer og ofrer sine liv for å hjelpe folk i nød. De humanitære utfordringene øker, og det betyr at også innsatsen fra humanitære arbeidere fra hele verden går opp. Kampanjen hedrer deres viljestyrke og innsats i kriser.
They are UN humanitarians – and they have #WhatItTakes.

FNs sikkerhetsråd

Belgia har presidentskapet i Sikkerhetsrådet i februar.

Belgias fokusområder er blant annet barn i væpnet konflikt, og flere afrikanske konflikter som Burundi, Den sentral afrikanske republikk, Guinea Bissau og Somalia.

Belgia ønsker å fokusere på rettferdighet i overgangen fra krig til fred ved å ta ulike ikke-voldelige grep for å hindre brudd på menneskerettighetene og internasjonale lover. I tillegg står også multilateralisme på Belgias agenda, spesielt EU og FNs samarbeid.

Onsdag 12. februar arrangeres et høynivåmøte i FNs sikkerhetsråd om å beskytte barn i væpnet konflikt. Blant innlederne er FNs generalsekretær Antonio Guterres og den belgiske kongen.

Her finner du Sikkerhetsrådets dokument til møtet om barn og væpnet konflikt    

Barn i konflinkt

Aktuelt

Bærekraftsmålene inngår i finansnæringens nye hovedavtale

Finansforbundet og Finans Norge har blitt enige om å ta en aktiv rolle i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål.

- Finansnæringen spiller en viktig rolle i omstillingen til et bærekraftig samfunn, sier forbundets nestleder Arne Fredrik Håstein.

- Både ledelse og ansatte i finans skal gjennom medinnflytelse og samarbeid bidra til at målene nås.

Med slike ambisjoner i hovedavtalen mellom arbeidsgivere og arbeidstakere i Norge, viser finanssektoren vei på et viktig felt.

Bærekraft og byer

I går åpnet World Urban Forum i Abu Dhabi, De forente arabiske emirater. FNs generalsekretær, Antonio Guterres, åpnet forumet med å si at i handlingens tiår er byer og tettbefolkede strøk er i hjertet av arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål med bare 10 år igjen før målene skal være oppnådd. Forumet varer til 13. februar.

Les mer

Ministermøte i IAEA

10. februar deltar Utenriksminister Søreide på en konferanse om kjernefysisk trygghet med Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

Konferansen danner et forum for ministere, beslutningstakere, tjenestemenn og eksperter innen atomsikkerhet for å diskutere erfaringer, oppnådde og nye mål og fremtidige prioriteringer innen atomsikkerhet.

Konferansen skal øke bevisstheten rundt arbeidet med å styrke både nasjonale retningslinjer og internasjonalt samarbeid for global atomsikkerhet. Videre skal man ta for seg dagens status på tiltak innen atomsikkerhet, kommende utviklinger og trender og sette fokus på områder som vil behøve økt innsats i fremtiden.

Les mer

COP 13 FN-konferansen om dyreliv

COP13 er den trettende konferansen der landene som har tilsluttet seg Konvensjonen om migrerende arter skal møtes. Norge er blant disse. Årets COP13 skjer i India. Mer enn 1200 delegater fra over 110 land skal delta.

Les mer

Burkina Faso

Burkina Faso er et av verdens aller fattigste land. Siden 2019 har vold og terror ført til at flere hundre tusen mennesker er på flukt internt i landet. Nå har situasjonen i landet blitt ytterligere forverret.

Antall internt fordrevne har økt med 1000% det siste året. FNs Høykommisær for flyktninger, Filippo Grandi, etterlyser en styrket humaitær respons.

Les vår landprofil

Les saken om Filippo Grandi i Burkina Faso

Valg i Irland

8. februar var det valg i Irland. Opptellingen foregår fortsatt, og resultatene er derfor ikke klare enda. Prognoser viser at det kontroversielle partiet Sinn Fèin, som tidligere var knyttet til den Irske Republikanske Hær (IRA), har gjort det usedvanlig godt. Partiet har sanket stemmer fra yngre velgere som har et ønske om en ny ledelse etter at Fine Gael har hatt makten i ni år.

Sinn Fèin ønsker blant annet å gjenforene Irland og er et venstreparti med fokus på endringer i velferdspolitikken og den økonomiske situasjonen i landet. Dette har blant annet ført til høy debatt og aktivitet på sosiale medier.

Les vår landprofil om Irland

Ny ILO rapport: Urfolk har tre ganger større sannsynlighet for å havne i ekstrem fattigdom

Nesten 20 prosent av dem som lever i ekstrem fattigdom i dag er urfolk. Urfolk er også overrepresenterte i de andre fattigdomskategoriene, uansett hvor i verden de lever.

Les mer

Fra FN-kalenderen i februar

10. februar: Verdens dag for belgfrukter

11. februar: Internasjonal dag for kvinner og jenter innen forskning

13. februar: Verdens radiodag

20. februar: Verdens dag for sosial rettferdighet

21. februar: Den internasjonale morsmålsdagen

Fra organisasjoner og sivilsamfunn

Bergen:

12. februar: Bits Before Bombs: Cyber-attack as a Breach of the UN Charter

Kristiansand:

12. februar: Hva skjer i Midtøsten? Med Tor Wennesland

16. februar: Temavandring: Frihetens flamme - Major Laudal og hans menn

Oslo:

10. februar: Kveldsseminar: Fagfornyelsen og skoleledere

11. februar: The role of faith based organizations in global health programmes in Cameroon

11. februar: 30 år etter Mandela

12. februar: Globale fond – riktig vei til god helsebistand?

12. februar: Fukuyama on identity politics and the future of global affairs

Tromsø:

13. februar: Når staten dreper: kvinnehat i Guatemala

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA). Foto:  NTB Lisi Niesner
Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA). Foto: NTB Lisi Niesner
Last ned bilde
En Cakchiquel familie i Patzutzun, Guatemala.Foto:UN photo /John Isaac 1993
En Cakchiquel familie i Patzutzun, Guatemala.Foto:UN photo /John Isaac 1993
Last ned bilde

Om FN-sambandet

FN-sambandet
FN-sambandet
Storgata 33 A
0184 Oslo

22 86 84 00http://www.fn.no

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet. Det finnes FN-samband i mer enn hundre land.