Nye Veier

Utbyggingen av neste E6-etappe starter i 2021

Del

Både Lillehammer og Øyer kommune vedtok i forrige uke reguleringsplanen for utbygging av E6 Storhove – Øyer. Nå ligger alt til rette for byggestart i 2021, og med det starter også Nye Veier med byggeaktivitet på den første av tre delstrekninger i utbyggingen av Moelv - Øyer.

Både Lillehammer og Øyer kommune vedtok i forrige uke reguleringsplanen for utbygging av E6 Storhove – Øyer. Nå ligger alt til rette for byggestart i 2021.
Både Lillehammer og Øyer kommune vedtok i forrige uke reguleringsplanen for utbygging av E6 Storhove – Øyer. Nå ligger alt til rette for byggestart i 2021.

Utbyggingen av E6 Moelv – Øyer er delt i tre store kontrakter og byggingen starter først i nord. Delstrekningen som nå er ferdig regulert mellom Storhove i Lillehammer og Hunderfossen i Øyer består av 9,6 kilometer med firefelts motorvei, inkludert ny toløpstunnel på ca. 2,6 kilometer forbi Fåberg.

- Vi har aldri vært nærmere realisering av ny E6 fra Moelv til Øyer enn det vi er nå. Både Lillehammer og Øyer har gjennom godt samarbeid i planfasen lagt til rette for at det nå blir byggestart på Storhove – Øyer i 2021. I praksis betyr dette at Nye Veier om få måneder er i gang med utbyggingen av Gudbrandsdalen, samtidig som vi er godt i gang med planfasene både på Moelv – Storhove og Øyer – Otta, sier Øyvind Moshagen, utbyggingsdirektør i Nye Veier.

Nye Veier skal nå ut i markedet med en forberedende entreprise før totalentreprenør for oppdraget blir valgt.

- Den opprinnelige konkurransen for å anskaffe totalentreprenør for bygging av Storhove – Øyer er avlyst, fordi vi ikke fikk inn tilbud som tilfredsstilte anbudsdokumentene. Konkurransen blir lyst ut på nytt i løpet av kort tid, samtidig som vi nå går ut i markedet for å finne en entreprenør som kan gjennomføre noe forberedende arbeider, sier Moshagen.

De forberedende arbeidene består blant annet av å rive hus, hugge skog, tilrettelegge for massedeponi og avdekke de to tunnelpåhuggene.

- Vi har god erfaring med forberedende entrepriser fra tidligere og erfarer at dette er attraktive oppdrag for små og mellomstore entreprenører. Dette blir en god mulighet for lokale og regionale aktører som har ledig kapasitet utover vinteren og våren. Det blir altså oppstart i anlegget som opprinnelig planlagt, men selve tunnelarbeidene kommer til å starte noen måneder senere. Ved å gjennomføre forberedende arbeider ligger alt til rette for effektiv anleggsdrift når totalentreprenøren starter på sitt arbeid høsten 2021, sier Moshagen.

Utbyggingen av 43 kilometer med firefelts motorvei mellom Moelv og Øyer er planlagt ferdigstilt i 2025.

Bilder

Både Lillehammer og Øyer kommune vedtok i forrige uke reguleringsplanen for utbygging av E6 Storhove – Øyer. Nå ligger alt til rette for byggestart i 2021.
Både Lillehammer og Øyer kommune vedtok i forrige uke reguleringsplanen for utbygging av E6 Storhove – Øyer. Nå ligger alt til rette for byggestart i 2021.
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

Mer for pengene – helhetlig utbygging og drift av veiinfrastruktur15.10.2020 15:03:40 CESTPressemelding

Nye Veier har i dag levert oppdaterte beregninger av kostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet for forslag til ny utbyggingsportefølje for selskapet. – Nye Veier er klar for nye oppgaver. Selskapets måte å løse utbyggingsprosjektene på, kan anvendes i flere typer prosjekt, ikke bare utbygging av nye høyhastighetsveier. Basert på våre resultater argumenterer vi for at selskapets ansvar utvides. Nye Veier er en tydelig pådriver for endring. Vi foreslår i vårt NTP-innspill at selskapets porteføljeansvar utvides til å omfatte cirka 20 prosent av riksveinettet, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom