Nye Veier

Utbedringer av RV13 til markedet

Del

I løpet av 2022 kommer Nye Veier til å lyse ut konkurransen om utbedringer av RV13 på strekningen fra Skare til Sogndal i Vestland. – Det er veldig gledelig at vi kommer så raskt i gang med å forbedre veien. Vi håper den kommende kontrakten kan være interessant for mange entreprenører, sier Nye Veier-sjefen.

I løpet av 2022 kommer Nye Veier til å lyse ut konkurransen om utbedringer av RV13 på strekningen fra Skare til Sogndal i Vestland.
I løpet av 2022 kommer Nye Veier til å lyse ut konkurransen om utbedringer av RV13 på strekningen fra Skare til Sogndal i Vestland.

Dette er en ny type oppgave og kontrakt for Nye Veier: Utbedringer og rassikring. Selskapet fikk denne type oppgave på flere strekninger i Nasjonal transportplan, som ble behandlet i Stortinget i fjor. Få måneder etter behandlingen i Stortinget kommer altså de første konkurransene.

– For bilistene er det viktig med bedre sikkerhet og fremkommelighet på veien. Det er veldig gledelig at vi kommer så raskt i gang med å forbedre veien for bilistene, sier Anette Aanesland, som er administrerende direktør i Nye Veier.

Målet med prosjektet er å rassikre og utbedre veien. Hva som skal utbedres og hvor tiltakene knyttet til rassikring skal gjennomføres, kommer når konkurransen lyses ut etter sommeren. Tiltakene vil bedre sikkerheten for trafikantene og øke fremkommeligheten. Det er flere premiss som må oppfylles før kontrakten går til markedet. Prosjektet må gi god oppnåelse av målene som er satt for prosjektet. Nye Veier må ha dekning i budsjettene for å gjennomføre konkurransen.

Nye Veier planlegger å sende konkurransen ut i markedet i oktober. Den anslåtte rammen for arbeidet i første omgang er på 200 millioner kroner.  Nye Veier planlegger for at fysiske arbeider kan starte i løpet av 2023. Totalt skal Nye Veier bruke cirka tre milliarder kroner på Rv13.

Denne strekningen er en av syv konkurranser, som Nye Veier planlegge å sende til markedet i løpet av 2022. Dette er ny rekord for Nye Veier i antall nye kontrakter i løpet av et år. Den samlede verdien for alle kontraktene er anslått til 15 milliarder kroner. 

Strekning

Annonsering

Anslått verdi eks mva

Type

Sted

E6 Storhove – Øyer

Mars

1,6 mrd

Tunnel/vei

Innlandet

E6 Berkåk – Vindåsliene

April

2 mrd

Vei/tunnel/bru

Trøndelag

E6 Sørelva – Borkamo

Mai

700 mill

Vei

Nordland

E39 Bue – Ålgård

August

2,2 mrd

Vei/tunnel/bru

Rogaland

E39 Mandal – Lyngdal

September

4,7 mrd

Tunnel/vei/bru

Agder

Rv13 Skare – Sogndal

Oktober

200 mill

Vei/sikring/div

Vestland

E18/E39 Ytre ring

November

3,8 mrd

Tunnel

Agder

Kontakter

Bjørn BørsethDirektør for kontrakt og marked

Tel:975 01 310

Bilder

I løpet av 2022 kommer Nye Veier til å lyse ut konkurransen om utbedringer av RV13 på strekningen fra Skare til Sogndal i Vestland.
I løpet av 2022 kommer Nye Veier til å lyse ut konkurransen om utbedringer av RV13 på strekningen fra Skare til Sogndal i Vestland.
Last ned bilde
Administrerende direktør
Administrerende direktør
Last ned bilde
Direktør kontrakt og marked
Direktør kontrakt og marked
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom