Humana omsorg og assistanse

Urovekkende lave BPA-tall i norske kommuner

Del

I hver sjette norske kommune finnes ingen personer som har brukerstyrt personlig assistanse (BPA), viser en ny kartlegging. Mange kommunale ledere vet heller ikke om deres innbyggere kan velge BPA-leverandør selv eller ikke, skriver Handicapnytt.

BPA-leverandøren Humana omsorg og assistanse har gjennomført en undersøkelse som ser på brukerstyrt personlig assistanse og hva som skjer rundt i kommunene på dette området.

I undersøkelsen har Annalect Norge spurt kommunene anonymt.

– Vi spør om noen funksjonshemmede i kommunen har BPA. 85 prosent sier ja og 15 prosent nei, sier divisjonsdirektør i Humana omsorg og assistanse, Jon Torp. Han leder selskapets BPA-virksomhet.

Humana har spurt et representativt utvalg av kommunene – én av fire. 15 prosent, det er 63 kommuner.

Første gang

Jon Torp viser til at dette er første gangen tallet kommer frem. I de offisielle rapportene fra kommunene – Kostra – skal de nemlig ikke rapportere inn der hvor de har fem eller færre BPA-brukere. Når tallet er så lite, kan det være mulig å identifisere brukerne ut fra rapporteringen.

Men her, i Humanas anonyme rapport, er kommunene spurt om akkurat dette.

I 2017 utarbeidet Uni Research Rokkansenteret en evalueringsrapport om BPA-rettigheten og fant ut at 48 kommuner manglet et BPA-tilbud.

Men Humana har spurt om noen i kommunen har BPA, ikke om kommunen faktisk har en ordning.

Tror ikke på kommunene

Jon Torp er ikke i tvil om at tallene avdekker at noen som burde hatt BPA, ikke får det:

– At ingen i disse kommunene er i målgruppen for BPA, står ikke til troende! sier han til Handicapnytt.

Han minner om at kommunene har en plikt til å tilby BPA, og at personer med et stort assistansebehov har rett til å få tjenestene organisert på denne måten:

– Dette er en rettighet, på samme måte som det å gå på skole når du er seks år. Jeg skal love deg at det ville blitt ramaskrik hvis 15 prosent av norske kommuner hadde sagt at de blåser i seksårsreformen, fortsetter Jon Torp.

Kommunetoppene må tvinges

I undersøkelsen er også kommunene spurt om personer med BPA har fritt brukervalg og kan velge leverandør selv. Halvparten sier ja, 34 prosent nei og 16 prosent vet ikke.

Kommunene må ta ansvaret sitt inn over seg, men det tror jeg ikke de kommer til å gjøre hvis de ikke blir tvunget til det, sier Torp.

Han har tro på at det blir bedre hvis det kommer en forskrift om BPA i stedet for bare et rundskriv fra regjeringen.

Politikerne for fritt valg

Det viser seg at det er de ansatte lederne i kommunene som stopper fritt brukervalg. Politikerne, på sin side, trykker på for å la brukerne bestemme selv. I de kommunene der det er politikerne som bestemmer, har 71 prosent fritt brukervalg.

I kommunene der administrasjonen avgjør, er det bare 53 prosent som lar brukerne velge selv. Ofte er brukervalget utenfor politisk kontroll – administrasjonen bestemmer i de fleste kommunene.

– Der hvor det er fritt brukervalg, der er det politikerne som har åpnet den døra. Skal du bruke kreftene noe sted på å få til en bedring, så snakk med politikerne i kommunen din, råder Jon Torp ifølge Handicapnytt

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Humana omsorg og assistanse

Humana omsorg og assistanse
Humana omsorg og assistanse
Kilengaten 1
3117 Tønsberg

909 46 000https://www.humananorge.no/

Humana omsorg og assistanse i Norge er en del av Humana AB. I Norge tilbyr vi barneverntjenester, familiehjem, fosterhjem og beredskapshjem. Vi har et landsdekkende bo- og omsorgstilbud til mennesker med omfattende hjelpebehov, og behandlingssentre som tilbyr spesialisthelsetjeneste for unge og voksne med rusavhengighet som primærlidelse. Vi tilbyr også brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til funksjonshemmede som vil lede sine egne assistenter i hverdagen.

Følg saker fra Humana omsorg og assistanse

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Humana omsorg og assistanse på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Humana omsorg og assistanse

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom