Unio

Unio provosert over fjorårets lønnstall

Del

Unio er provosert over at TBU-tallene viser at ansatte i private bedrifter har fått mye større lønnsvekst i fjor enn våre medlemmer i offentlig sektor. - Når ikke de som setter rammen for frontfaget følger opp ramma i praksis, blir vi provosert. Det må føre til at våre medlemmer i offentlig sektor prioriteres i årets lønnsoppgjør, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

- Når ikke de som setter rammen for frontfaget følger opp ramma i praksis, blir vi provosert. Det må føre til at våre medlemmer i offentlig sektor prioriteres i årets lønnsoppgjør, sier Unio-leder Ragnhild Lied.
- Når ikke de som setter rammen for frontfaget følger opp ramma i praksis, blir vi provosert. Det må føre til at våre medlemmer i offentlig sektor prioriteres i årets lønnsoppgjør, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

I 2020- oppgjøret ble moderasjon fremhevet som viktigere enn noen gang på grunn av økonomiske utfordringer knyttet til pandemien. Ramma for frontfaget  ble beregnet til 1,7 prosent.

Men når den som setter ramma, løper fra den, slik privat sektor gjør nå, så ser alle og enhver at denne praktiseringen av frontfaget ikke går.

Industriens talspersoner mante til et «ekstremt nøkternt» oppgjør og brukte pekefingeren mot grupper i offentlig sektor som mente de fortjente et lønnsløft.

Tærer på tilliten


Slik det ser ut nå har de ansatte i offentlig sektor  vært lojale til den ekstremt nøysomme rammen, men det har ikke privat sektor. Så mens industrien ser ut til å ende på en lønnsøkning på godt over 2 prosent, og varehandel og finansnæringen ender på over 3 prosent, vil offentlig sektor trolig ende på en lønnsøkning rundt 1,7 prosent.

Dette tærer på tilliten til frontfagsmodellen og bidrar til at mange yrker i offentlig sektor ikke har konkurransedyktig lønn.

Dette er tallene fra TBU

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene har disse tallene i sin foreløpige rapport.

Årslønnsveksten fra 2019 til 2020 er foreløpig beregnet til 2 prosent for industriarbeidere og til 2¼ prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter.

Lønnsveksten i industrien samlet er foreløpig beregnet til 2¼ prosent.

Årslønnsveksten fra 2019 til 2020 i Virke-bedrifter i varehandelen er foreløpig beregnet til 3½ prosent.

I finanstjenester er årslønnsveksten foreløpig beregnet til 3¼ prosent.

I Spekter-bedrifter utenom helseforetakene er årslønnsveksten anslått til 1¾ prosent og i helseforetakene også til 1¾ prosent.

For ansatte i staten er årslønnsveksten foreløpig beregnet til 1,8 prosent.

Nøkkelord

Kontakter

Hedvig Bjørgum 90128320
Kommunikasjonssjef
Unio

Bilder

- Når ikke de som setter rammen for frontfaget følger opp ramma i praksis, blir vi provosert. Det må føre til at våre medlemmer i offentlig sektor prioriteres i årets lønnsoppgjør, sier Unio-leder Ragnhild Lied.
- Når ikke de som setter rammen for frontfaget følger opp ramma i praksis, blir vi provosert. Det må føre til at våre medlemmer i offentlig sektor prioriteres i årets lønnsoppgjør, sier Unio-leder Ragnhild Lied.
Last ned bilde

Lenker

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er partipolitisk uavhengig og er med over 375 000 medlemmer Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning.

Unio vil være hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser. Vi arbeider for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

Kirkestreiken trappes opp før mekling8.1.2021 15:34:00 CETPressemelding

Unio KA har i dag meddelt kirken at 10 nye medlemmer blir tatt ut i streik fra torsdag 14. januar, dersom den lovpålagte meklingen søndag 10. januar ikke fører fram. Opptrappingen fra Unios side skjer i Nidaros bispedømme og omfatter 3 proster, 5 prester og 2 ansatte ved bispedømmets administrasjon. Også Fagforbundet og Creo trapper opp streiken med nye uttak i Nidaros og Oslo. Samlet for alle forbund består opptrappingen av 26 kirkeansatte.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom