Unio

Unio-lederen : - Frykter svikt i helsetilbudet til befolkningen på sikt

Del

Flere tusen fysioterapeuter står i fare for å måtte stenge dørene på grunn av koronatiltak, til tross for løfter om krisehjelp. - Jeg er bekymret for alle de pasientene fysioterapeutene normalt behandler. Andre diagnoser tar ikke koronapause. Nye tiltak må komme raskt for å hindre svikt i helsetilbudet til befolkningen på sikt, sier Unio-leder Ragnild Lied.

Unio og Norsk Fysioterapiforbund krever flere strakstiltak for de fysioterapeutene som driver helt privat.

De siste årene har presset økt på den offentlige fysioterapitjenesten i kommunene. Lange ventelister og stor pågang har skapt et behov for helprivate helsetjenester.

Dette er et viktig supplement til offentlig helsetjeneste, og mange driver godt og lønnsomt. De private sikret at pasientene får behandlingen de trenger. Men nå kan dette tilbudet være fundamentalt truet, etter korona-tiltakene. De helprivate tilbudene risikerer å måtte stenge ned. 

- Går instituttene konkurs nå som følge av koronapandemien, kan veldig mange mennesker miste tilbudet de har om helsehjelp. Daglig får nye pasienter slag, hjerteinfarkt, brekker armer og ben med mer. De trenger også rehabilitering, sier leder Gerty Lund. Hun er leder i Norsk fysioterapeutforbund.

Forbundet har over 10.000 medlemmer, hvorav 2500 er selvstendig næringsdrivende. 

Krisepakke ikke nok for helprivate

Helsedirektoratets vedtak om nedstengning 15. mars førte til opphør av ordinær pasientbehandling hos fysioterapeuter og manuellterapeuter over natten.

- Stortingets økonomiske krisetiltak for selvstendig næringsdrivende og frilansere er ikke tilstrekkelig for at disse virksomhetene kan overleve, sier Gerty Lund.

Og det til tross for at regjeringen fikk støtte i Stortinget for en omfattende tiltakspakke som sikrer også de helprivate med 80 % av inntekt. Norsk Fysioterapeutforbund har også spilt inn andre krav overfor regjeringen som skal sikre denne gruppen bedre.

Lederen for Norsk Fysioterapeutforbund gjorde før helgen felles sak med Norsk Manuellterapeutforening og Privatpratiserende fysioteraeputers forbund.

De ba regjeringen om tiltak for å hindre at klinikkene går økonomisk over ende.

Kravene dreier seg om reduksjon av moms, utsettelse av betalingsfrister, sykepenger fra dag 1., der årsaken er korona, stans i krav om innbetaling av avgift til Norsk pasientskadeerstatning og Norsk helsenett, for å nevne noen.

Ellers vil det ramme tusenvis av pasienter.

- Etterfølgende svikt i helsetilbudet til innbyggerne blir resultatet hvis ikke også de private tilbudene opprettholdes. Stortingets krisetiltak har ikke tatt hensyn til at klinikkene har store løpende utgifter. Disse må først dekkes for at virksomheten i det hele tatt kan bestå, sier Gerty Lund.

Ulike avtaler for tjenestene

- Mange mennesker mister behandlingstilbudet sitt dersom helprivate fysioterapeuter ikke klarer å drive videre, advarer leder i Norsk Fysioterapeutforbund, Gerty Lund.

Avtaleterapeutene er sikret noe dekning av driftskostnadene gjennom at driftstilskuddet blir opprettholdt. Ansatte i kommuner og sykehus trengs i helsetjenesten – enten i de jobbene de har i dag – eller ved at de bistår annet helsepersonell i førstelinja.

Vi ser ingen grunn til at disse  fysioterapeutene skal permitteres.

De helprivate derimot, har ingen slik økonomisk sikkerhet - utenom egen tegnet forsikring. Men her er det også begrensinger.

Forsikringene for driftsavbrudd dekker heller ikke denne type avbrudd i driften. Den dekker typisk vannskader, røykskader og liknende.

De helprivate fysioterapeutene jobber på en måte som vi bedre kan sammenligne med helprivate tannleger og allmennleger. De har også delvis andre typer avtaler enn avtalespesialistene – som for eksempel husleieavtaler - som kan være knyttet opp til inntekt. Behovet deres for å redusere risiko er større.

- Det er derfor ekstra vanskelig for denne gruppen når utgiftene består og inntektene uteblir, sier Gerty Lund.

Ansvaret for prioritering og koordinering ligger hos kommunene.

Nøkkelord

Kontakter

Gerty Lund, forbundsleder Norsk Fysioterapeutforbund, mobil 414 63 253

Hedvig Bjørgum, kommunikasjonssjef i hovedorganisasjonen Unio, mobil 901 28 320

Lenker

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning. Vi har over 375 000 medlemmer fordelt på 13 medlemsforbund. Ragnhild Lied er Unios leder.

Unio skal være den hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser ved å arbeide for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.

Unio påvirker politisk på bred front for å ta vare på medlemmenes interesser, enten det er i Stortinget, overfor regjeringen eller i trepartssamarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndighetene.

Trepartssamarbeidet er den norske modellens bærebjelke, og viktig for velferd, verdiskaping og politikkutvikling. Et organisert arbeidsliv med et godt og tillitsfullt samarbeid mellom partene sentralt og lokalt er en nøkkel til utvikling og innovasjon i arbeidslivet.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom