Unio

Unio krever økt innsats for å nedkjempe pandemien

Del

Unio-kongressen har i dag vedtatt en uttalelse der det kreves økt innsats for å nedkjempe pandemien. Unio frykter for at det høye arbeidspresset på kvalifiserte ansatte i velferdstjenestene går ut over viktige og kritiske samfunnsfunksjoner vi alle er avhengige av. – Det haster med å innføre flere tiltak for å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner i dag og i framtiden, heter det i uttalelsen.

Uttalelsen er i sin helhet slik:

Pandemien har synliggjort et betydelig behov for fagfolk. Kapasiteten i viktige og kritiske samfunnsfunksjoner, særlig i helse- og utdanningssektoren, er sprengt. Personalet er sterkt overbelastet.Sykefraværet i store deler av offentlig sektor er faretruende høyt og det stiger i takt med arbeidsbelastningen.

Om vi ikke tar grep nå, er det fare for at vesentlige samfunnstjenester svekkes betydelig. Det vil gå ut over tjenester vi alle er avhengige av og ikke minst vil det ramme sårbare grupper som barn, unge, syke og eldre.

Det har vært et høyt arbeidspress på ansatte i velferdstjenestene over lengre tid – også før pandemien. Arbeidsbelastningen er nå så høy at pandemien kan sette varige spor i form av økt, permanent frafall fra yrkene.

Det haster med å innføre flere tiltak for å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner i dag og i framtiden. Derfor krever Unio en nasjonal tiltaksplan som samlet ivaretar arbeidstakerne som står i front i de velferdstjenestene vi alle er avhengige av.

  • Unio krever umiddelbart tiltak for å rekruttere og beholde kvalifiserte ansatte i yrker med viktige og kritiske samfunnsfunksjoner.Vi kan ikke risikere at stadig flere slutter eller blir syke og faller ut av yrket.
  • Helse, miljø og sikkerhet for arbeidstakere i utsatte posisjoner må forbedres og styrkes. Vi trenger mer omfattende HMS-regulering som bedre fanger opp belastninger som rammer dem som jobber for og med mennesker hver dag.
  • Rammevilkårene for viktige velferdstjenester må forbedres slik at det blir mulig å rekruttere og beholde nødvendig personale i viktige og kritiske samfunnsfunksjoner. Utdanning, kompetanse, ansvar og risiko må gi lønnsmessig uttelling.

Unio er den største hovedorganisasjonen for arbeidstakere med høyere utdanning med 380 000 medlemmer fordelt på 14 forbund. Utdanningsfdorbundet og Norsk Sykepleierforbund er de to største forbundene. 

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er partipolitisk uavhengig og er med over 389 000 medlemmer Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning.

Unio vil være hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser. Vi arbeider for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.

Ragnhild Lied er Unios leder.

Følg pressemeldinger fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom