Unio

Unio kommune: – Vi må ta igjen det tapte – krever lønnsløft

Del

- Det er lærermangel og sykepleiermangel. Nå krever Unio kommune reallønnsvekst til alle, en høyere ramme enn privat sektor – og ekstra midler til lærerne i skolen, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune.

Steffen Handal og Silje Naustvik leder forhandlingene for Unio kommune, som starter i dag. Foto: Unio
Steffen Handal og Silje Naustvik leder forhandlingene for Unio kommune, som starter i dag. Foto: Unio

I dag starter hovedoppgjøret i Unios største forhandlingsområde, KS. Det er et oppgjør nærmere 140.000 Unio-medlemmer har betydelige forventninger til. Det samme har Steffen Handal.

Unios grupper i kommunesektoren har kommet dårlig ut flere lønnsoppgjør på rad. Dette tapet må nå tas igjen.

- Høy utdanning må lønne seg bedre i kommunesektoren. Derfor er det på tide at noe av lønnsgapet mellom de med lengst utdanning i privat og kommunal sektor tettes, mener Unios forhandlingsleder. 

For yrkesgruppene med lengst utdanning er det snakk om en lønnsforskjell på over 250 000 kroner, minner han om.

Betydelige problemer med å beholde og å rekruttere

«Utfordringene i kommunal sektor er nå så store at det bidrar til at velferdstjenestene og samfunnet vårt ikke fungerer slik befolkningen må kunne forvente. Kapasiteten er truet og tjenestene blir dårligere når vi ikke klarer å beholde og rekruttere ulike yrkesgrupper med høyere utdanning.», heter det i Unios krav som ble overlevert arbeidsgiver KS i dag.

Unios medlemmer, blant annet lærere i barnehage og skole, sykepleiere og andre helsearbeidere i kommunene, er uunnværlige for en velfungerende kommunal sektor.

- Vi ser med bekymring på den alvorlige utfordringen kommunene har når det gjelder å beholde og rekruttere helt nødvendig kompetanse, sier Steffen Handal.

I landets klasserom er det svært mange som underviser uten godkjent lærerutdanning. Det er over 16.000 årsverk, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Sykepleiere er den arbeidskraften det ifølge NAV er størst mangel på. Det er dokumentert at vi mangler nærmere 7.000 sykepleiere.

- Nå er det er behov for å løfte sykepleierne opp på et nivå som snur en årelang negativ trend med økende sykepleiermangel, sier Handal.

Unio understreker i kravet til KS at «verdiskapingen i offentlig sektor er like avgjørende for et velfungerende samfunn som verdiskapingen i det private»

- Dette handler om å sikre gode kommunale tjenester. Nok lærere og sykepleiere til alle. Hele befolkningen må ha tilgang til offentlig helse og utdanning. Hva er et bibliotek uten bibliotekarer, hva er en skole uten lærere, et sykehjem uten sykepleiere?

Lærerne med svakest lønnsvekst over tid

Det siste kravet er et resultat av en negativ lønnsutvikling over tid.

Lærerne har over svært mange år hatt svakere lønnsvekst enn andre grupper og dermed tapt lønnsmessig. Noer har fått mer, mens lærerne har fått mindre og sakket akterut. Dette må snus.

- Jeg håper vi sammen med KS kan «snu hver stein» for å finne en løsning som løfter lærergruppene, og at KS viser i handling at de verdsetter lærerkompetanse og har respekt for lærerutdanning, sier Handal.


Med bakgrunn i dette har Unio følgende krav:

  • Reallønnsvekst med et generelt tillegg til alle i kapittel 4, med en prioritering av de med lengst utdanning og ansiennitet.
  • Garantilønnsnivåene i tabellen heves tilsvarende.
  • Særskilte lønnsmessige tiltak for skoleverket.
  • Heving og endringer i godtgjøring for særskilt arbeidstid.


FAKTA:

Unio kommune har nesten 140.000 medlemmer (per 1. januar 2022). Unio har totalt 14 fagforbund og over 389.000 medlemmer. De største gruppene i kommunesektoren er Utdanningsforbundet (95 340 medlemmer) og Norsk Sykepleierforbund (35 188 medlemmer). De andre forbundene er Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Akademikerforbundet, Bibliotekarforbundet, Norsk Tannpleierforening, Det norske maskinistforbund, Forskerforbundet, Det norske Diakonforbund, Norsk Radiografforbund og Presteforeningen.

Steffen Handal (Utdanningsforbundet) er forhandlingsleder i Unio kommune.

KS er arbeidsgiverorganisasjonen som forhandler på vegne av alle norske kommuner og fylkeskommuner – med unntak av Oslo kommune. KS-oppgjøret omfatter totalt om lag 447.000 arbeidstakere.


Nøkkelord

Kontakter

For ytterligere informasjon:

Steffen Handal (forhandlingsleder) 416 15 848

Nina Hulthin (info.ansvarlig Unio kommune) 97084320 eller

Hedvig Bjørgum (ass. kommunikasjonssjef Unio) 901 28 320

Bilder

Steffen Handal og Silje Naustvik leder forhandlingene for Unio kommune, som starter i dag. Foto: Unio
Steffen Handal og Silje Naustvik leder forhandlingene for Unio kommune, som starter i dag. Foto: Unio
Last ned bilde
Steffen Handal og Silje Naustvik leder forhandlingene for Unio kommune, som starter i dag. Foto: Unio
Steffen Handal og Silje Naustvik leder forhandlingene for Unio kommune, som starter i dag. Foto: Unio
Last ned bilde
Steffen Handal og Silje Naustvik leder forhandlingene for Unio kommune, som starter i dag. Foto: Unio
Steffen Handal og Silje Naustvik leder forhandlingene for Unio kommune, som starter i dag. Foto: Unio
Last ned bilde

Lenker

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er partipolitisk uavhengig og er med over 389 000 medlemmer Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning.

Unio vil være hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser. Vi arbeider for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.

Ragnhild Lied er Unios leder.

Følg pressemeldinger fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom