Unio

Unio: Glad for klimaplan, men partene i arbeidslivet må med

Del

Unio er glad for at regjeringen nå kommer med en klimaplan, men legger til grunn at både regjeringen og Stortinget tar partene i arbeidslivet med i det videre arbeidet med å utvikle, implementere og iverksette klimaplanen.

- Skal vi lykkes i klimapolitikken må politikerne ha folk med seg, ikke mot seg. Det har vi gode virkemidler til å oppnå: Involvering, deltakelse og medvirkning er derfor viktig for å lykkes i arbeidet med klimakutt og grønn omstilling, sier Unios leder Ragnhild Lied.
- Skal vi lykkes i klimapolitikken må politikerne ha folk med seg, ikke mot seg. Det har vi gode virkemidler til å oppnå: Involvering, deltakelse og medvirkning er derfor viktig for å lykkes i arbeidet med klimakutt og grønn omstilling, sier Unios leder Ragnhild Lied.

- Forskning, kunnskap og kompetanse er helt grunnleggende hvis vi skal løse klima- og miljøutfordringer. Kunnskap og kompetanse blir til når ulike fagmiljøer og partene i arbeidslivet trekkes med, sier leder av Unio, Ragnhild Lied.

For å nå klimamålene må produksjon og forbruk dreies i mer miljøvennlig retning. Vi må få mer miljøvennlige varer og tjenester, og begrense bruken av ikke-fornybare ressurser. Økt satsing på forskning kan gi nye næringer og arbeidsplasser.

Involvering, deltakelse og medvirkning

Omstillingen må foregå på en rettferdig måte slik at ikke grupper eller enkeltmennesker får en urimelig stor belastning.

- Skal vi lykkes i klimapolitikken må politikerne ha folk med seg, ikke mot seg. Det har vi gode virkemidler til å oppnå: Involvering, deltakelse og medvirkning er derfor viktig for å lykkes i arbeidet med klimakutt og grønn omstilling, sier Lied.

Suksess sammen med partene i arbeidslivet

Offentlig sektor som arbeidsgiver må ta et større ansvar for å skape gode og attraktive fagmiljøer som sikrer tilstrekkelig klima- og miljøkompetanse.

Klima- og bærekraftperspektivet må integreres i hele utdanningsløpet og bidra til at alle kan ta informerte valg. Gjennom yrkesutøvelsen må det sikres at klima og bærekraft er gjennomgående i all virksomhet.

-  All historisk erfaring viser at store omstillinger skjer best i samarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet. Det gjelder i høyeste grad også i den grønne omstillingen. Unio er helt enig i at vi både skal og må gjennom et grønt skifte for å sikre et fortsatt bærekraftig velferdssamfunn, med flere grønne jobber og vesentlig lavere klimautslipp, sier Unio-lederen.

Unio krever at:

  • Arbeidstakerorganisasjonene gjennom medbestemmelse gis en viktig rolle i utviklingen og gjennomføringen av klima- og bærekraftpolitikken
  • Sentrale og lokale myndigheter sammen med arbeidsgivere og fagbevegelsen identifiserer en tydelig forbindelse mellom klima- og miljøpolitikk og arbeidslivspolitikk
  • Partene i arbeidslivet involveres tett i arbeidet i det klimatekniske beregningsutvalget
  • Staten og kommunene går foran og bruker den offentlige innkjøpskraften til å skape et marked for grønn teknologi og grønne produkter og setter klare, grønne krav til offentlige innkjøp, innenfor alle sektorer der det offentlige kjøper tjenester og produkter
  • Det føres en bærekraftig og klimavennlig økonomisk politikk med økt satsing på klimavennlig transport, avfallshåndtering og energibruk

Nøkkelord

Kontakter

Seniorrådgiver Jan-Christian Kolstø i Unio
jck@unio.no

Mobil 920 56 081

Kommunikasjonssjef Hedvig Bjørgum i Unio
hedvig.bjorgum@unio.no

Mobil 901 28 320

Bilder

- Skal vi lykkes i klimapolitikken må politikerne ha folk med seg, ikke mot seg. Det har vi gode virkemidler til å oppnå: Involvering, deltakelse og medvirkning er derfor viktig for å lykkes i arbeidet med klimakutt og grønn omstilling, sier Unios leder Ragnhild Lied.
- Skal vi lykkes i klimapolitikken må politikerne ha folk med seg, ikke mot seg. Det har vi gode virkemidler til å oppnå: Involvering, deltakelse og medvirkning er derfor viktig for å lykkes i arbeidet med klimakutt og grønn omstilling, sier Unios leder Ragnhild Lied.
Last ned bilde
Seniorrådgiver Jan-Christian Kolstø i Unio
Seniorrådgiver Jan-Christian Kolstø i Unio
Last ned bilde

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning. Vi har over 375 000 medlemmer fordelt på 13 medlemsforbund.

Ragnhild Lied er Unios leder.

Unio skal være den hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser ved å arbeide for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.

Unio påvirker politisk på bred front for å ta vare på medlemmenes interesser, enten det er i Stortinget, overfor regjeringen eller i trepartssamarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndighetene. Trepartssamarbeidet er den norske modellens bærebjelke, og viktig for velferd, verdiskaping og politikkutvikling. Et organisert arbeidsliv med et godt og tillitsfullt samarbeid mellom partene sentralt og lokalt er en nøkkel til utvikling og innovasjon i arbeidslivet.

 

Følg pressemeldinger fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Unio

Flere voksne vil bli sykepleiere23.7.2021 12:41:10 CEST | Pressemelding

Mens antall yngre søkere til sykepleien går ned, viser tall fra Samordna opptak at flere i aldersgruppen 30 til 49 år har søkt om studieplass i sykepleie. Koronapandemien er trolig en av grunnene til at flere eldre ønsker å bli sykepleiere. – Koronapandemien har gjort folk oppmerksomme på sykepleiernes avgjørende betydning for pasienter og befolkningen, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.

Stengte døra for tvungen lønnsnemnd16.6.2021 12:00:00 CEST | Pressemelding

Da Unio Spekter ble kalt inn til arbeidsministeren onsdag med trussel om ny tvungen lønnsnemnd, bestemte forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen seg for å stenge den veien. – Nå er vi tatt i tvungen lønnsnemnd to ganger på rappen. Det var helt klart da vi var hos statsråden at vi ikke ville få streike videre ved sykehusene. Da bestemte vi oss for heller å be om en frivillig nemnd. Det gir oss flere muligheter, sier Larsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom