NKVTS

Unik norsk studie om helse og hverdagsliv i veteraners familier

Del

For første gang i Norge skal helse og livskvalitet for barn, ektefelle og soldat studeres i samme undersøkelse. 1000 soldater med erfaring fra internasjonale operasjoner og deres familier inviteres. Forskernes mål er at økt kunnskap vil gi familiene hjelp som gjør det enklere å takle tilværelsen.

– Vi går inn i denne studien med mange spørsmål. Blant det vi vil undersøke er hvordan familien lever med at en forelder tjenestegjør ute, og hvordan det er å få mamma eller pappa hjem etter tjeneste. Hvordan kan barna håndtere savn og bekymring, og hvordan kan skole og hjelpeapparat bidra?, spør Belinda Ekornås, forsker ved NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress).

Forskningsprosjektets hovedanliggende er å bidra til økt kunnskap om livet til dem som er hjemme når far eller mor tjenestegjør i utenlandsoperasjoner. Den nye kunnskapen er så tenkt brukt til å utvikle målrettede tiltak for å lette livet til de nærmeste og oppfølgingen av dem.

Ved å snakke med både partner og barn i tillegg til veteranen selv, ønsker forskerne å finne ut mer om behovet i familiene.

Veteranorganisasjonene i ryggen

– NVIO håper så mange som mulig deltar i denne undersøkelsen fordi det gir en unik mulighet for familiemedlemmer, barn og venner rundt veteranen å uttale seg om forhold vi bør kartlegge og ikke bare synse om. De som er hjemme når man er ute, bør bli hørt.

–  Selv har jeg flere oppdrag ute og havarert ekteskap, og hvordan familien oppfattet situasjonen var og er nok en helt annen enn det jeg gjorde. Dette handler om kommende generasjoner og å gjøre forholdene bedre for dem, og da bør vi lytte til de som er veteranene nærmest, sier Generalsekretær i NVIO, Bjørn Robert Dahl.

Fakta om studien:

  • Første norske studie som inkluderer barn ektefelle/samboer og veteran
  • Retter seg mot soldater som deltok i utenlandsoperansjoner i perioden 2012 – 2019
  • Soldatene må ha barn i alderen 12 – 17 år
  • Studien er finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, samt Forsvaret

Les mer: Vil du bidra til et bedre liv for veteranfamiliene? - NKVTS

Veteraners familier: Psykisk helse og hverdagsliv etter utenlandsoperasjoner - NKVTS

Kontakter

Arnfinn AndersenForskningsleder / forsker II / dr. polit.Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon - voksne og eldre

Foto: Lars Sørlie/NKVTS

Tel:470 31 669arnfinn.andersen@nkvts.no

Bilder

Lenker

Om NKVTS

NKVTS
NKVTS
Gullhaugveien 1-3, 5 etg
0484 Oslo

22 59 55 00https://www.nkvts.no/

NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om terror, vold og traumatisk stress. Formålet er å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som dette kan medføre. Senterets oppdragsgivere er primært Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet samt Kunnskapsdepartementet. NKVTS er eid av NORCE (Norwegian Research Centre AS) som er et statlig forskningsinstitutt eid av fire norske universiteter.

Følg pressemeldinger fra NKVTS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NKVTS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NKVTS

Ingen økning i psykiske helseplager blant norsk ungdom under første koronanedstengning29.3.2021 12:26:07 CEST | Pressemelding

Forskere har sammenliknet psykiske helseplager i ungdomsbefolkningen under første runde med hjemmeskole og sosial nedstenging våren 2020 med hvordan de samme ungdommene hadde det året før. Svarene viser ingen økning i psykiske plager på gruppenivå. Noen grupper var imidlertid hardere rammet enn andre. Ungdom med to hjem opplevde en økning i psykiske helseplager denne perioden.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom