Nye Veier

Undersøker grunnforholdene i forbindelse med E39 Ytre ringvei

Del

Nye Veier har startet opp med grunnundersøkelser i området hvor ny firefelts vei planlegges mellom Vige og Grauthelleren i Kristiansand kommune. Arbeidet vil pågå i perioden desember 2020 – februar 2021.

E39 Ytre ring: Luftfoto over Vige hvor den nye strekningen starter og fortsetter vestover til Grauthelleren.
E39 Ytre ring: Luftfoto over Vige hvor den nye strekningen starter og fortsetter vestover til Grauthelleren.

– Det er viktig for oss å få på plass mest mulig kunnskap om grunnforholdene i området hvor den nye veien planlegges. Vi trenger kunnskap om forholdene så tidlig som mulig, slik at vi kan bruke dette i arbeidet med å optimalisere veiprosjektet, sier Asbjørn Heieraas, leder for plan og prosjektutvikling i Nye Veier.

 Som en del av reguleringsplanarbeidet for E39 Ytre ringvei, vil Nye Veier gjennomføre grunnundersøkelser ved Dalane og i Otra ved Sødal i løpet av vinteren 2020/21.

Kunnskap om grunnforholdene er en sentral del av alle byggeprosesser, og supplerende grunnundersøkelser gjøres nå for å få mer kunnskap om grunnforholdene. Med grunnforhold menes blant annet dybde til berg, klassifisering av løsmasser, lagdeling i grunnen, informasjon om forurenset grunn og bestemmelse av grunnvannstand.

Grunnundersøkelsene utføres som såkalte totalsonderinger. Det vil si at det bores ned gjennom løsmasser og ytterligere tre meter ned i fjell. Hullet som bores er om lag 6 cm i diameter. Etter gjennomført boring vil hullet tettes igjen, og overflaten vil bli satt tilbake i opprinnelig stand. Alle som eier eiendommer, og som blir direkte berørt av grunnundersøkelsene, har fått et informasjonsskriv om dette i posten.

Det er også behov for å gjennomføre seismiske målinger ved Vige, i Vollevannet, i Otra, i Dalane og ved Kjerrane. Målingene skal kartlegge dybden til fast berg, løsmassetyper, lagtykkelser i grunnen samt bergkvalitet. Sammen med totalsonderinger gir seismiske målinger et godt bilde av hvordan fjellformasjonene er under bakken i et område.

Grunnundersøkelsene er første steget i arbeidet med å utarbeide et reguleringsplanforslag for E39 Ytre ringvei.

– Vi er glade for å være i gang med grunnundersøkelsene. Dette er et viktig arbeid for å få kunnskap om hva slags masser som finnes og avstanden til fast fjell, forteller Thomas Kaaløy Jensen, planprosessleder i Nye Veier.

Ved spørsmål om grunnundersøkelsene eller om prosjektet, ta kontakt på e-post: nyeveier@ytreringvei.no.

Kontakter

Bilder

E39 Ytre ring: Luftfoto over Vige hvor den nye strekningen starter og fortsetter vestover til Grauthelleren.
E39 Ytre ring: Luftfoto over Vige hvor den nye strekningen starter og fortsetter vestover til Grauthelleren.
Last ned bilde

Lenker

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

- La snøen komme og jula starte!20.12.2020 06:00:00 CETPressemelding

- Trafikantene skal ha en trygg reise hjem til familien når vinteren kommer, og de kan være sikre på at de kommer frem til riktig tid selv om det snør. Nye Veier og vår entreprenør Risa skal sørge for at veiene er åpne, riktig saltet og brøytet gjennom juleperioden. Nye systemer med sensorer bestemmer når og hvor det skal saltes. Dette er helt nytt i norsk sammenheng, og fremtiden for vedlikehold av veier på vinteren.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom