NorSIS

Undersøkelse: Hundretusener av nordmenn forsøkt koronasvindlet

Del

Hele 15 prosent av den norske befolkningen over 18 år har opplevd koronarelaterte svindelforsøk. For en av fire har svindelforsøkene fått konsekvenser.

Ifølge en representativ undersøkelse som NorSIS og Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) har fått gjennomført, er vi inne i en bølge av svindelforsøk som spiller på det pågående koronautbruddet.

– Undersøkelsen tyder på at flere hundre tusen nordmenn har mottatt denne type svindelforsøk og titusener har blitt lurt de siste ukene. Det sier noe om behovet vi alle har for informasjon som hjelper oss å avdekke hva som er et svindelforsøk. Særlig siden denne typen svindel sannsynligvis vil øke i omfang fremover, sier seniorrådgiver Vidar Sandland i NorSIS.                 

NorSIS har sammen med NSR lagd en nettside hvor du får informasjon om hvordan du best beskytter deg mot svindel og opprettholder en trygg digital hverdag under de rådende forhold.

Lanserer oversikt over svindler i omløp

På siden finner du blant annet nå en oversikt over flere av de vanligste svindelforsøkene som er i omløp, og råd om hvordan du bør forholde deg til disse.

– Vår oversikt viser at de fleste svindelforsøkene nå skjer via epost eller SMS. Det er som regel forsøk på phishing, som har som mål å lure deg til å oppgi personlige opplysninger. I tillegg ser vi at det foregår mye fakturasvindel og utsending av falske trusler med utpressingskrav. Mange av disse truslene tilpasses koronasituasjonen. Det illustrerer hvor raskt de kriminelle snur seg rundt og utnytter denne krisen der mange sitter på hjemmekontor alene og er usikre på hva som er reelt og hva som er et svindelforsøk, sier Sandland.

Mange av svindelforsøkene får økonomiske konsekvenser

Hver fjerde av de som svarer at de har blitt utsatt for koronarelaterte svindelforsøk de siste ukene, oppgir at det har fått eller hatt en økonomisk, digital eller sikkerhetsmessig konsekvens. De fleste sier det har gått utover dem selv eller husstanden de tilhører, men 12 prosent oppgir at konsekvensen har rammet virksomheten hvor de jobber.

Mange ansatte varsler ikke om svindelforsøkene de opplever på hjemmekontor

To av ti ansatte på hjemmekontor sier, i ifølge undersøkelsen, at de ikke varsler noen om svindelforsøk de blir utsatt for. Bare en av fire oppgir at deres virksomhet har interne prosedyrer som de følger.

– At bare en av fire opplever at virksomheten de jobber for har interne prosedyrer for å håndtere denne type sikkerhetshendelser er selvsagt altfor dårlig. Samtidig er det dessverre ikke overraskende. Det sier noe om behovet for en god sikkerhetskultur og vedtatte prosedyrer som sitter hos de ansatte, sier administrerende direktør Odin Johannessen i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR).

Ifølge den siste Mørketallsundersøkelsen fra NSR står trolig nærmere fire av ti norske virksomheter uten et rammeverk eller styringssystem for informasjonssikkerhet.

Manglende varslingsrutiner for svindelforsøk kan få store konsekvenser.

– Blir en ansatt lurt til å klikke på en ondsinnet lenke kan det få store økonomiske konsekvenser for hele virksomheten, spesielt om man ikke har rutiner for å håndtere sikkerhetsbruddet når det oppstår. I verste fall kan dette gå ut over troverdigheten til virksomheten ovenfor deres kunder. For å gjøre skaden minst mulig er det derfor avgjørende at de ansatte kjenner varslingsrutinene, påpeker Johannessen.

Kontakter

Odin Johannessen
Direktør, Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR)
+47 400 29 800
ojo@nsr-org.no

Bilder

Om NorSIS

NorSIS
NorSIS
Teknologivn. 22 (bygg A)
2815 Gjøvik

(+47) 40 00 58 99http://www.norsis.no

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) er en uavhengig organisasjon som arbeider for økt kunnskap om og forståelse for informasjonssikkerhet.

Formålet til NorSIS er å bidra til at informasjonssikkerhet blir en naturlig del av målgruppenes hverdag. Dette oppnår vi gjennom bevisstgjøring om trusler og sårbarheter, opplysning om konkrete tiltak og påvirkning til gode holdninger. Senterets definerte hovedmålgruppe er norske virksomheter i privat og offentlig sektor. Aktiviteten er særlig rettet mot små og mellomstore private virksomheter og kommunesektoren, så vel som den enkelte innbygger.

Følg saker fra NorSIS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NorSIS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NorSIS

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom