NorSIS

NorSIS inn i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Del

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) vil fra årsskiftet bli en del av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM). Overdragelsen representerer en viktig milepæl i NorSIS sin innsats for å bidra til en sikker digital hverdag for befolkningen og små- og mellomstore bedrifter i Norge.

NorSIS har lenge arbeidet dedikert med å styrke digital kompetanse gjennom veiledning, opplæring og nettverksbygging. Organisasjonen drifter blant annet den viktige tjenesten Slettmeg.no.

Den kommende tilknytning til NSM vil ytterligere forsterke organisasjonens evne til å levere kvalitetsrådgivning, opplæring og støtte til sine målgrupper. Organisasjonen skal fortsette å ha sin base på Gjøvik, og deres assosierte varemerker vil opprettholdes.

– Vi ser på dette som en betydelig styrking av vårt arbeid for en sikrere digital hverdag. Ved å bli en del av NSM, Norges ekspertorgan for forebyggende sikkerhet, blir vi godt posisjonert til innsatsen for å beskytte våre digitale liv i samfunnet, sier fungerende leder i NorSIS, Eivind Reiner-Holm.

Målrettet prosess

Beslutningen om overføringen til NSM har vært nøye vurdert og fått full støtte fra NorSIS sitt styre.

–  Dette har vært en prosess som vi har jobbet målrettet med over en lengre tidsperiode, og vi er glade for å se at beslutningen nå blir en realitet. Jeg ser frem til å følge NorSIS sitt arbeid med styrket støtte og tilgang til ressurser som en del av NSM, sier styreleder i NorSIS, Hans-Henrik Merckoll.

NorSIS skal som nevnt videreføre sin merkevare og sitt oppdrag som en integrert del av NSM, og organisasjonens ansatte vil tilbys ansettelse i NSM som en del av denne overføringen. Overdragelsen vil bidra til å styrke NSM som et nasjonalt organ for forebyggende sikkerhet og bringe organisasjonens målgrupper nærmere det nasjonale cybersikkerhetssenteret.

– NSM ønsker å styrke den digitale motstandskraften i hele befolkningen. Vi ser fram til å utvikle vårt allerede gode samarbeid med NorSIS, avslutter direktør NSM, Sofie Nystrøm.

Kontakter

Om NorSIS

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) er en uavhengig organisasjon som arbeider for økt kunnskap om og forståelse for informasjonssikkerhet. Organisasjonen er delfinansiert av Justis- og beredskapsdepartementet, og er en del av regjeringens satsning på informasjonssikkerhet.

Formålet til NorSIS er å skape en trygg digital hverdag, gjennom at informasjonssikkerhet blir en naturlig del av målgruppenes hverdag. Dette oppnår vi gjennom bevisstgjøring om trusler og sårbarheter, opplysning om konkrete tiltak og påvirkning til gode holdninger. Senterets definerte hovedmålgruppe er befolkningen og norske virksomheter. Aktiviteten er særlig rettet mot små og mellomstore private virksomheter, så vel som den enkelte innbygger.

Følg pressemeldinger fra NorSIS

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NorSIS på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NorSIS

Mange opplever å miste kontroll over sin Facebook eller Instagram-konto, men få tenker på å sikre den13.12.2022 07:00:00 CET | Pressemelding

Rundt 30 % av henvendelsene til NorSIS sin førstelinjetjeneste slettmeg.no kommer fra personer som har opplevd at uvedkommende har tatt kontrollen over deres Facebook eller Instagram-konto. Mange av disse hendelsene kunne vært unngått om totrinnspålogging hadde vært skrudd på. En fersk undersøkelse gir innsikt i hvorfor folk ikke benytter seg av dette sikkerhetstiltaket.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye