Miljødirektoratet

Ulveparet fra Deisjøen sluppet lengst sør i ulvesonen

Del

De to ulvene Statens naturoppsyn i går flyttet fra Deisjøen-reviret i Østerdalen ble i går kveld sluppet i områdene sør for E18 og vest for Glomma.

Ulveparet ble overvåket og radiosenderne peilet i felt i noen timer etter slipp. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Ulveparet ble overvåket og radiosenderne peilet i felt i noen timer etter slipp. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Ulveparet i Deisjøen-reviret ble i går, 3. januar, lokalisert, bedøvet og radiomerket av Statens naturoppsyn.

Les mer om flytteoperasjonen

Ulvene ble sluppet sent søndag kveld. Statens naturoppsyn overvåket ulvene noen timer i felt og alt tyder på at flyttingen og slippet gikk greit for ulvenes del.

Som del av oppdraget fra Klima- og miljødepartementet om å flytte ulvene har Miljødirektoratet bestemt hvilket område ulvene ble sluppet i. Området ligger i Sarpsborg og Våler kommuner.

– Etter en totalvurdering falt vi ned på dette området som det best egnede. Her finner vi det største området uten kjente revir i bestandsrapporten for ulv fra vinteren 2019/2020. Det er store skogområder her og det er god avstand til reviret de er flyttet fra, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

Kriteriene Miljødirektoratet har lagt vekt på er blant annet:

  • Tilgang på skogområder som kan gi ulvene ro i etterkant av en flytting
  • Fravær av revirmarkerende ulv/ ikke kjent par/flokk i området inneværende sesong
  • Avstand til yttergrensen for forvaltningsområdet for ulv i Norge
  • Avstand tilbake til Deisjøen-reviret, og om det finnes vandringshinder som kan forsinke/forhindre tilbake vandring.

– Det er viktig at ulvene får ro i etterkant av en flytting. Flytting av store rovdyr er komplisert og risikofylt. Derfor har vi ikke ønsket å gå ut med informasjon tidligere, og vil heller ikke oppgi det konkrete slippstedet. Kommunene og grunneier ble informert søndag ettermiddag, sier Vangen.

Det er utfra tidligere erfaringer med tilsvarende forsøk på flytting av ulv, lav sannsynlighet for at dyrene vil forbli i området der de blir sluppet. Miljødirektoratet vil kunne følge ulvenes bevegelser gjennom GPS‐halsbåndet, og kommer tilbake til offentliggjøring av slik informasjon.

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Ulveparet ble overvåket og radiosenderne peilet i felt i noen timer etter slipp. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Ulveparet ble overvåket og radiosenderne peilet i felt i noen timer etter slipp. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom