Miljødirektoratet

Ulven som ble flyttet vandrer fortsatt mye

Del

Den genetisk viktige ulven som ble flyttet i Hedmark 14. november har tilbakelagt mange hundre kilometer, og har de siste dagene vært i Sverige.

Dette er ulven som ble bedøvet og merket med GPS-sender før den ble flyttet i november. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet.
Dette er ulven som ble bedøvet og merket med GPS-sender før den ble flyttet i november. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet.

Etter merkingen har ulven beveget seg både i og utenfor ulvesonen, og på svensk side av grensa. Den har vært så langt nord som Trysil, men informasjonen vi har mottatt tilsier ikke at den har vært tilbake i Engerdal der den ble bedøvet, merket og flyttet, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratets viltseksjon.

Vandring er vanlig

Ulven er merket med GPS-sender, og direktoratet følger med på hvor den tar veien.

Den siste måneden har den vært innom Elverum, Grue, Løten, Nord-Odal, Stange, Trysil, Våler og Åsnes kommuner, etter at den ble sluppet fri i Kongsvinger. I tillegg har den også vært i Sverige.

Dette er en ung hannulv, og det er vanlig at slike kan streife over store områder uten å slå seg til ro mer enn noen dager på samme sted. Ulven har vandret mange hundre kilometer, og fortsetter vandringen slik unge hannulver ofte gjør, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratets viltseksjon.

Ønsker varsel om spor

– Vi har registrert at det har vært bekymring for at ulven skal ta seg tilbake til områdene i Engerdal som den ble fraktet bort fra i november. Det har så langt ikke vært en aktuell problemstilling. Hvis dataene viser at dette skjer i tida som kommer, vil medlemmene i Elgå reinbeitedistrikt bli varslet, sier seksjonslederen.

Dataene fra GPS-senderen viser at ulven i all hovedsak har oppholdt seg i terrenget, men enkelte steder har den også beveget seg nær bebyggelse.

– Det er vanlig at slike unge ulver på vandring kan være nysgjerrige og komme nær bebyggelse så folk kan finne spor, eller observere den. Vi ønsker at slike observasjoner blir meldt til Statens naturoppsyn, sier Knut Morten Vangen.

Miljødirektoratet deler ikke informasjon om ulvens bevegelser i sanntid, men orienterer om ulvens bevegelser med en tidsforsinkelse.

Genetisk viktig

Ulven følges tett fordi den bærer gener fra den finsk-russiske ulvebestanden. Det vil være verdifullt om ulven får avkom som kan tilføre nye gener i den sør-skandinaviske bestanden.

– Parringstida for ulv er i februar-mars. Vi håper at hannulven innen den tid vil finne en make og slå seg til ro, sier Knut Morten Vangen.

Det var 14. november at Statens naturoppsyn (SNO) bedøvet ulven fra helikopter etter at den hadde drept tre tamreiner i Elgå reinbeitedistrikt. Den ble kjørt i bil til et skogsområde i Kongsvinger og sluppet løs der.

Video fra merkingen av ulven 14. november. Video: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet.

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Dette er ulven som ble bedøvet og merket med GPS-sender før den ble flyttet i november. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet.
Dette er ulven som ble bedøvet og merket med GPS-sender før den ble flyttet i november. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet.
Last ned bilde

Lenker

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom