Spekter

Uforståelig og beklagelig streik i teatre, orkestre og opera

Del

- Det er uforståelig at LO velger å streike i teatre, orkestre og operaene for å bytte ut Norges beste innskuddspensjonsordning med en ordning som kulturinstitusjonene mener vil være dårligere for de ansatte og frilansere. LOs krav vil i tillegg svekke den økonomiske forutsigbarheten til kulturinstitusjonene, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Spekter og våre kulturmedlemmer beklager på det sterkeste at LO nå rammer kulturtilbudet til publikum etter over halvannet år med strenge restriksjoner, publikumsbegrensninger, avlysninger og nedstenging.

- Det er ikke mulig å forstå hvorfor LO mener at innskuddsordningen som LO-medlemmene har i størstedelen av norsk arbeidsliv, ikke er bra nok for kultursektoren. Faktum er at 1,5 millioner norske arbeidstakere i dag har innskuddspensjon og bare 3 prosent har like høye sparesatser som det Spekters kulturmedlemmer tilbyr sine ansatte, som dessuten er de høyeste satsene som loven tillater, sier Bratten.

Innskuddspensjonsordningen gir de ansatte mest pensjon igjen for de pengene som brukes på pensjon. Ordningen er kjønnsnøytral. Med samme lønn og samme opptjeningstid, sparer kvinner og menn opp en nøyaktig like stor pensjonsformue.

- Spekters kulturmedlemmer mener dagens ordning, som altså er Norges beste innskuddspensjonsordning, er den mest optimale pensjonsordningen for deres ansatte. Den sikrer at også frilansere, som det er mange av i feltet, får gode pensjonsbetingelser. Det er heller ikke ønskelig å gå over på en ordning som ikke sikrer at de etterlatte får overta resten av pensjonsbeholdningen ved dødsfall, sier Bratten.

Med dagens innskuddspensjon velger den enkelte ansatte selv over hvor mange år pensjonen skal utbetales (minst 10 år). Dagens ordning kan dermed i praksis velges å være livsvarig. Dersom den ansatte dør før hele saldoen er utbetalt, vil resterende saldo bli utbetalt til de etterlatte.

- For våre kulturmedlemmer er det viktig at de pengene de bruker på pensjon, faktisk går til pensjon for de ansatte. Det er også en vesentlig grunn til å videreføre innskuddspensjonsordningen, for i andre ordninger går mindre av pengene til pensjon, og mer til administrasjon, sier Bratten.

Ansatte i kultursektoren vil som alle andre arbeidstakere få en livsvarig folketrygd. På toppen av dette vil de ha rett til en livsvarig AFP-ytelse. Mer enn 80 prosent av pensjonen vil altså være livsvarig.

Disse virksomhetene er rammet av streik fra 3. september 2021

LO har i første omgang tatt ut totalt 220 av sine medlemmer i streik i følgende virksomheter:

  • Bergen Filharmoniske Orkester (92)
  • Den Nationale Scene (28)
  • Den Norske Opera & Ballett (54)
  • Det Norske Teatret (25)
  • Nationaltheateret (2)
  • Rogaland Teater (19)

NB! Spørsmål om driftsmessige konsekvenser som følge av streiken må rettes til den enkelte virksomhet. 

Kontakter

Om Spekter

Spekter
Spekter
Fridtjof Nansens vei 19
0306 Oslo

47 65 70 00http://www.spekter.no

Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 220 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur.

Følg pressemeldinger fra Spekter

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Spekter på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Spekter

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom