Miljødirektoratet

Tydeligere retningslinje om støy

Del

Bedre verktøy for å utrede støykonsekvenser, og tydeligere kvalitetskriterier til nye boliger i støyutsatte områder, er blant hovedpunktene i ny veileder.

– Veitrafikk er den klart mest omfattende kilden til støy. Rundt 1,9 millioner mennesker i Norge bor i områder hvor de er utsatt for veitrafikkstøy over anbefalte grenseverdier, sier  miljødirektør Ellen Hambro. Foto: Espen Larsen/Miljødirektoratet
– Veitrafikk er den klart mest omfattende kilden til støy. Rundt 1,9 millioner mennesker i Norge bor i områder hvor de er utsatt for veitrafikkstøy over anbefalte grenseverdier, sier miljødirektør Ellen Hambro. Foto: Espen Larsen/Miljødirektoratet

– Bedre støyutredninger og støykart skal gi mer forutsigbarhet for naboer, og mulighet til å gjøre nødvendige avbøtende tiltak på et tidlig nok tidspunkt, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Støyutredning må lages tidlig

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet laget en veileder til den nye retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging. Grenseverdier for støy er ikke endret i forhold tidligere retningslinjer. I ny retningslinje og i veilederen understrekes det tydeligere enn før at støyutredninger og støykart må lages så tidlig som mulig i planleggingsfasen, for å forebygge støyplager og minimere utfordringer med støy.

– Vi har gjort forventningene til planlegging og utredning tydeligere, ved å presisere at støy skal utredes i alle utbyggingsplaner hvor det er grunn til å tro at det kan være utfordringer med støy. Vi har også sagt tydelig at kommunene skal vurdere støy i sine overordnede planer, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Veitrafikk klart verst

Støy er det miljøproblemet som rammer flest mennesker i Norge, ifølge miljøstatus.no. 2,1 millioner nordmenn er utsatt for støy over anbefalte grenser utenfor huset sitt. Et viktig mål med den nye retningslinjen og veilederen for støy er at det skal være lettere for både kommuner og utredere å bidra til å overholde grenseverdier for støy ved ny utbygging.

– Veitrafikk er den klart mest omfattende kilden til støy. Rundt 1,9 millioner mennesker i Norge bor i områder hvor de er utsatt for veitrafikkstøy over anbefalte grenseverdier. Andre store kilder til støyforurensning er jernbane, industri og fly, sier Ellen Hambro.

Krav til ny bebyggelse

Støy er en stor utfordring når det skal bygges boliger i støyutsatte områder i byene. Den nye retningslinjen med veileder gir tydeligere forventninger om kvalitet for nye boliger og annen støyfølsom bebyggelse. Med støyfølsom bebyggelse menes boliger, skoler, barnehager, helsebygg og fritidsboliger.

– All støyfølsom bebyggelse bør i utgangspunktet ha en side som er skjermet for støy, og et stille uteareal. Det bør vi ta hensyn til når vi bygger nytt. Vi håper at ny retningslinje og veileder kan bidra til god bokvalitet, selv om det bygges i støyende byområder, sier Hambro.

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

– Veitrafikk er den klart mest omfattende kilden til støy. Rundt 1,9 millioner mennesker i Norge bor i områder hvor de er utsatt for veitrafikkstøy over anbefalte grenseverdier, sier  miljødirektør Ellen Hambro. Foto: Espen Larsen/Miljødirektoratet
– Veitrafikk er den klart mest omfattende kilden til støy. Rundt 1,9 millioner mennesker i Norge bor i områder hvor de er utsatt for veitrafikkstøy over anbefalte grenseverdier, sier miljødirektør Ellen Hambro. Foto: Espen Larsen/Miljødirektoratet
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom