Trygg Trafikk

Trygg Trafikk: – Ta hensyn til barna på skoleveien!

Del

Skolestart står for døren. For mange barn betyr det det første virkelige møtet med trafikken. Trygg Trafikk ber alle være ekstra oppmerksomme når cirka 60 000 førsteklassinger skal ut i trafikken.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

– Barn er impulsive og lar seg lett distrahere. For førsteklassingerkan skolestart også være det første virkelige møtet med trafikken.Demå vi som bilister ta hensyn til når vi kjører nærheten aven skolesier opplæringssjef i Trygg Trafikk, Ragnhild Meisfjord. 

Hun er klar på at det er mye unødvendig kjøringrundt skolene. 

– Det bør være så lite biltrafikk rundt skolene som muligMå du kjørenær en skole, så senk farten og værekstra oppmerksom. Vi ser for mye hensynsløs kjøring rundt skolene, og det må vi få en slutt på, sier opplæringssjefen.  

Ikke kjør barna til døren 

Som foreldre kan det være fristende å kjøre barna til skolen. Trygg Trafikk mener flere bør spørre seg om det virkelig er nødvendig.  

– Selv om det er gjort i beste mening, gjørkjøringen faktisk at det blirmindre trygt rundt skolene og langs skoleveien – selv om du ikke råkjørerMen hvis du du trengerå kjøre, anbefaler vi å stoppe et stykke unna skolen og hellergå det siste stykket sammen med barnetDa bidrar du til å redusere trafikken rundt skolensier Meisfjord.  

Etabler hjertesone 

Hjertesone har som formål å gjøre området rundt skolen tryggere for elevene. Viktige prinsipper er å redusere kjøring og at flere elever går og sykler. Barna som blir kjørt slippes av i droppsoner utenfor Hjertesonen. Hjertesone kan også innebære en rekke andre tiltak som gjør at flere sykler eller går, og som gir mindre biltrafikk rundt skolen.» 

– Etablering av Hjertesone er vår fremste anbefaling for en tryggere skolevei. Det handlerikke bareomfysiske tiltakrundt skolen, men også om å etablere en trafikkultur hvor flest mulig går eller sykler til skolenDet tar tid å utvikle en slik trafikkultur, her må skole, FAU og skoleeier samarbeideforteller opplæringssjefen. 

Øv med barna dine 

Trygg Trafikk hører ofte fra foreldre som lurer på hvordan de forbereder barna best mulig  å gå eller sykle til skolen.   

– Det beste man kan gjøre som foreldre er å øve på skoleveien sammen med barna, og samtidig lære dem hvordan man oppfører seg i trafikken. Bruk turen til å snakke om hvilke farer som finnes på skoleveien, og hva de kan gjøre for å unngå dem, sier Meisfjord. 

Hun påpeker at barn som skal sykltil skolen,først bør ha gjennomført sykkelopplæring.  

– Hvis barnet ikke er klar for å sykle eller gå alene til skolen, kan man samarbeide med foreldre i nabolaget om å opprette følge-grupper. På den måten er det alltid en forelder med skoleveien, samtidig som barna kan lære og erfare hvordan de forholder seg til trafikken, avslutter Meisfjord. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Last ned bilde

Om Trygg Trafikk

Trygg Trafikk
Trygg Trafikk
Tullinsgate 2
0103 Oslo

22 40 40 40http://www.tryggtrafikk.no

Trygg Trafikk jobber for at færrest mulig skal omkomme eller bli hardt skadet i trafikken. Vi er tilstede i alle landets fylker. Trygg Trafikk er både samarbeidspartner og pådriver overfor myndigheter og bedrifter. Vi er også et bindeledd mellom frivillige aktører og myndigheter.

Følg pressemeldinger fra Trygg Trafikk

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Trygg Trafikk på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Trygg Trafikk

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom