Samferdselsdepartementet

Trønderbanen: Ikke praktisk mulig å innføre to tog i timen mellom Melhus og Stjørdal i 2024 – flere tiltak krever mer tid

Del

– Etter at våre fagetater har gått nærmere gjennom prosjektet, er det nødvendig med flere tiltak enn det som tidligere har vært lagt til grunn. Dessverre er det ikke praktisk mulig å innføre to tog i timen i grunnrute mellom Melhus og Stjørdal i 2024. Dette er først og fremst uheldig for passasjerene, som må vente til desember 2027 før det blir halvtimesfrekvens. Da kommer tilbudsforbedringen på hele Trønderbanen. I mellomtiden vil de reisende få flere forbedringer i togtilbudet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Foto: Pål Audestad
Foto: Pål Audestad

I 2020 ble det klart at det ikke ville være mulig å innføre to tog i timen på Trønderbanen mellom Melhus og Steinkjer i 2024, slik ambisjonen var i byvekstavtalen for Trondheimsområdet. Derfor ble det satt i gang arbeid for å forsøke å realisere en trinnvis tilbudsforbedring ved først å innføre halvtimesfrekvens på strekningen Melhus–Stjørdal i 2024/2025. 

Flere tiltak nødvendig – krever mer tid
Samferdselsdepartementet har nå fått en statusoppdatering fra Jernbanedirektoratet om dette arbeidet. Både direktoratet og Bane NOR har nå konkludert med at det ikke vil være mulig å realisere en trinnvis tilbudsforbedring for to tog i timen, det vil si først på strekningen Melhus–Stjørdal innen 2024/2025.  

Nærmere planlegging viser at tilbudsforbedringen på Trønderbanen vil kreve flere tiltak enn først antatt. Prosjektomfanget har økt fra 9 til 17 tiltak. Disse omfatter blant annet lengre kryssingsspor, stasjonstiltak, signalmessige endringer og tiltak for økt hastighet. Som følge av prosjektgjennomgangen har kostnadsanslaget for tilbudsforbedringen på hele strekningen Melhus–Steinkjer økt – fra om lag 2 milliarder kroner til om lag 2,8 milliarder kroner.

På bakgrunn av dette har Bane NOR konkludert med at hele prosjektet bør gjennomgå en ekstern kvalitetssikring. En slik prosess vil ta noe tid, og Bane NOR mener at dette ikke vil være forenlig med en trinnvis realisering.

Anbefaler to tog i timen på hele Trønderbanen fra 2027
Både Jernbanedirektoratet og Bane NOR anbefaler at tilbudsforbedringen med to tog i timen på Trønderbanen bør innføres samlet fra desember 2027. Ved å gi Bane NOR mer tid til å gjennomføre nødvendige tiltak, vil det også være mulig å samkjøre flere av disse med utrullingen av signalsystemet ERTMS på Nordlandsbanen nord for Trondheim. Dette kan bidra til å redusere den ovennevnte kostnadsøkningen på 800 millioner kroner med anslagsvis 300-400 millioner kroner. 

Vil evaluere prosessen
Jernbanedirektoratet mener at erfaringene fra dette prosjektet bør vurderes nærmere. En viktig grunn er at det er skapt forventninger om tidspunkt for tilbudsforbedringer som i ettertid ikke har vært realistiske. Direktoratet vil derfor gjennomføre en evaluering av prosessen.

– Det er det positivt at Jernbanedirektoratet har tatt initiativ til å evaluere måten denne saken har blitt håndtert på. Det kan vi lære av, slik at risikoen for å havne i liknende situasjoner blir mindre. Samtidig er det positivt at våre fagetater finner løsninger som kan dempe kostnadsøkningen. Å samkjøre utrullingen av nytt signalsystem med tiltakene for to tog i timen er nettopp et slik tiltak, sier samferdselsministeren.

Et stadig bedre togtilbud på Trønderbanen  
Det kjøres i dag ett tog i timen i grunnrute på Trønderbanen, med ekstra innsatstog i rushretningene morgen og ettermiddag. Selv om det ikke blir en trinnvis innføring av to tog i timen på Trønderbanen, vil de reisende få flere forbedringer i togtilbudet de kommende årene. 

I desember i år øker antall avganger. En ny tidlig avgang fra Steinkjer gjør at det blir to tog i timen i retning Trondheim i tre timer i morgenrushet. Fra samme dato blir det også to nye avganger fra Trondheim og nordover til Steinkjer på kvelden, og flere tog i helgene.

14 nye hybridtog – såkalte bimodale tog som kan gå på både elektrisitet og mer miljøvennlig diesel – innfases nå på Trønderbanen. Togsettene har plass til flere passasjerer, er universelt uformet og tilbyr betraktelig bedre komfort. I tillegg er arbeidene med elektrifisering av Meråkerbanen og strekningen Trondheim–Stjørdal på Trønderbanen i gang. Disse tiltakene vil gi en mer klimavennlig togtrafikk.  


For flere opplysninger – se:

  • Brev av 11. november 2021 fra Samferdselsdepartementet til Jernbanedirektoratet
  • Brev av 1. november 2021 fra Jernbanedirektoratet til Samferdselsedpartementet om status i arbeidet med to tog i timen på Trønderbanen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Pål Audestad
Foto: Pål Audestad
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Nattogtilbod mellom Oslo og København er fullt mogleg, men endeleg avgjerd krev meir kunnskap25.11.2021 06:00:00 CET | Pressemelding

– Tenk å kunne sovne på Oslo S, bli transportert på ein klimavennleg måte om natta og vakne opp neste morgon på Hovudbanegarden i Kongens by! Men vi er ikkje der no. Først treng vi meir kunnskap om mellom anna marknadsgrunnlag og samfunnsøkonomi. Jernbanedirektoratet skal no gå i gang med dette arbeidet og kome med ei tilråding, før vi tar endeleg stilling til om vi går inn for å etablere eit nattogtilbod mellom Oslo og København, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Togtilbudet på Østlandet: Regjeringen avlyser konkurransene om trafikkpakkene 4 og 519.11.2021 10:07:46 CET | Pressemelding

– Regjeringen ønsker en bedre jernbane for alle, og har som mål å gi passasjerene et bedre togtilbud slik at flere velger å reise miljøvennlig med jernbanen. Vi mener tydelig statlig styring vil være best for å utnytte den begrensede kapasiteten på jernbanen i hovedstadsområdet. Vi har derfor bedt Jernbanedirektoratet om å avlyse den pågående konkurransen om trafikkpakke 4 på Østlandet og ikke gå videre med trafikkpakke 5, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022: Foreslår å reversere kutt i stønadsordning til godsoverføring frå veg til bane8.11.2021 12:03:52 CET | Pressemelding

– Hurdalsplattforma er klar på at regjeringa vil overføre meir gods frå veg til jernbane. Vi foreslår difor å reversere kuttet i tilskotsordninga for godsoverføring frå veg til bane i den førre regjeringas budsjettforslag for neste år. Det er meir klimavenleg å køyre gods på jernbane enn på veg, og difor er denne ordninga viktig. Reverseringa bidrar òg til å gi godsnæringa på bane føreseielege rammevilkår, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022: Regjeringen foreslår ikke koronakompensasjon til tog- og kollektivselskaper utover 2021 nå, men vil følge situasjonen nøye8.11.2021 12:02:46 CET | Pressemelding

– Regjeringen er opptatt av folk skal reise kollektivt, og jeg er glad for at mange passasjerer nå er tilbake etter koronakrisen. Når smitteverntiltakene er avviklet, er det viktig at staten ikke hindrer omstilling til en ny normal. Vi gjør derfor ikke om på Solberg-regjeringens prioritering i forslaget til statsbudsjett 2022 om ikke å forlenge kompensasjonen til tog- og kollektivselskapene. Vi vil selvsagt følge utviklingen nøye framover, ikke minst når det gjelder smittesituasjonen og tilhørende tiltak sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsministeren om bord i første tog til Sverige etter pandemien: – Bruk kollektivtilbudet både i Norge og på utenlandsreiser18.10.2021 16:27:35 CEST | Pressemelding

– Endelig kan folk ta toget til Sverige igjen! Det er veldig positivt at de reisende nå har klimavennlig kollektivtilbud til og fra utlandet. Tog, buss og annen kollektivtransport bidrar til å redusere klimagassutslipp, samtidig som fremkommeligheten og trafikksikkerheten på veiene blir bedre. Jeg vil derfor oppfordre alle som har mulighet til å kollektivtilbudet både i Norge og på utenlandsreiser, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom