Toetasjerstog og triple togsett skal vurderes i utredning om regiontog med større kapasitet

Del

– Toget er viktig for at folk skal komme seg raskt og klimavennlig til jobb og skole. Den forventede etterspørselen etter togreiser tilsier at regiontogene på Østlandet på sikt ikke vil ha nok kapasitet om bord til å dekke behovet. For å utnytte kapasiteten i infrastrukturen bedre, skal Jernbanedirektoratet derfor se nærmere på ulike konsepter for togmateriell som kan møte den forventede økningen i togreiser. Triple togsett og dobbeltdekkere er blant alternativene som skal vurderes, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø

Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) om nytt togmateriell som kan øke kapasiteten i regiontogtilbudet på Østlandet. Det er spesielt på strekningene mellom Oslo og Gardermoen, Moss og Drammen at passasjerkapasiteten i togmateriellet er vurdert til å være for liten i forhold til den forventede etterspørselen.

Flere togkonsepter skal vurderes
I arbeidet med KVU-en skal Jernbanedirektoratet undersøke potensialet for å møte kapasitetsbehovet for regiontogene på Østlandet gjennom valg av togmateriell som for eksempel trippelsett, toetasjerstog og lange enkeltsett. I tillegg skal utredningen blant annet belyse ulike behov for investeringer i infrastruktur på banestrekningene, vurdere kostnader knyttet til bruk av større togmateriell, og undersøke hvordan dette materiellet kan gi større fleksibilitet i videreutviklingen av ruteplaner.

Videre fremdrift
Norske tog AS, Bane NOR og persontogselskapene er blant aktørene som skal involveres i arbeidet.   

Jernbanedirektoratet har frist til september 2023 med å ferdigstille KVU-en.


For flere opplysninger – se:

  • Supplerende tildelingsbrev nr. 3 av 4. april 2022 fra Samferdselsdepartementet til Jernbanedirektoratet

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom