Samferdselsdepartementet

Tilleggsnummer for statsbudsjettet 2022: Ferjetakstane blir reduserte med 30 prosent

Del

– Vi skal sørge for at vanlege folk i heile landet kan bruke ferjene langs kysten. Derfor reduserer vi takstane med 30 prosent frå 1. januar 2022, samanlikna med takstane 1. januar 2021. Dette er eit veldig viktig, første steg mot lågare ferjetakstar på sikt, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

– No løyver vi totalt nesten 1 milliard kroner til billegare ferjebillettar. Det viser at vi tar distrikta på alvor, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Jakob Vorren/SD
– No løyver vi totalt nesten 1 milliard kroner til billegare ferjebillettar. Det viser at vi tar distrikta på alvor, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Jakob Vorren/SD

I samband med tilleggsproposisjon til statsbudjettet for 2022 kjem det 489,8 millionar kroner meir til lågare ferjetakstar. Det er ei dobling av det som allereie ligg i budsjettforslaget til Solberg-regjeringa, og legg til rette for 30 prosent lågare ferjetakstar i heile Noreg.

– No løyver vi totalt nesten 1 milliard kroner til billegare ferjebillettar. Det viser at vi tar distrikta på alvor. Folk skal ikkje droppe å ta ferja fordi pengane ikkje strekk til. For mange er ferja avgjerande for at kvardagen skal gå i hop, seier Nygård.

Regjeringa foreslår òg å løyve 30 millionar kroner til å redusere takstane i ferjesamband med færre enn 100 000 passasjerar. Regjeringa vil komme tilbake til innretting av tiltaket i samband med revidert nasjonalbudsjett 2022.

– I Hurdalsplattforma legg regjeringa opp til å halvere prisane på riksvegferjer i fireårsperioden, og vil leggje til rette for tilsvarande reduksjonar på fylkesvegferjene. I tillegg er det lagt opp til å innføre gratis ferje til øyer og andre samfunn utan vegsamband til fastlandet, og å gjere alle ferjesamband med under 100 000 passasjerar årleg gratis. Dette er eit viktig steg for å følgje opp plattforma, seier samferdselsministeren.

Nøkkelord

Bilder

– No løyver vi totalt nesten 1 milliard kroner til billegare ferjebillettar. Det viser at vi tar distrikta på alvor, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Jakob Vorren/SD
– No løyver vi totalt nesten 1 milliard kroner til billegare ferjebillettar. Det viser at vi tar distrikta på alvor, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Jakob Vorren/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Vil be Bane NOR om å stoppe konkurranseutsettingen av drifts- og vedlikeholdsoppgaver på jernbanen1.12.2021 14:39:40 CET | Pressemelding

– Regjeringen ønsker en bedre jernbane for alle. I dag opplever passasjerene forsinkelser og innstillinger altfor ofte. Veldig mye av jernbanen vår er gammel, og vedlikeholdsetterslepet er omfattende. Det er en stor oppgave å sørge for at jernbanen blir mer driftsstabil. Dette kan etter vår mening best oppnås gjennom å sette tydelige rammer for hvordan drift og vedlikehold i jernbanesektoren skal utføres. Vi vil derfor be Bane NOR om å stoppe konkurranseutsettingen av disse oppgavene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Nattogtilbod mellom Oslo og København er fullt mogleg, men endeleg avgjerd krev meir kunnskap25.11.2021 06:00:00 CET | Pressemelding

– Tenk å kunne sovne på Oslo S, bli transportert på ein klimavennleg måte om natta og vakne opp neste morgon på Hovudbanegarden i Kongens by! Men vi er ikkje der no. Først treng vi meir kunnskap om mellom anna marknadsgrunnlag og samfunnsøkonomi. Jernbanedirektoratet skal no gå i gang med dette arbeidet og kome med ei tilråding, før vi tar endeleg stilling til om vi går inn for å etablere eit nattogtilbod mellom Oslo og København, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Togtilbudet på Østlandet: Regjeringen avlyser konkurransene om trafikkpakkene 4 og 519.11.2021 10:07:46 CET | Pressemelding

– Regjeringen ønsker en bedre jernbane for alle, og har som mål å gi passasjerene et bedre togtilbud slik at flere velger å reise miljøvennlig med jernbanen. Vi mener tydelig statlig styring vil være best for å utnytte den begrensede kapasiteten på jernbanen i hovedstadsområdet. Vi har derfor bedt Jernbanedirektoratet om å avlyse den pågående konkurransen om trafikkpakke 4 på Østlandet og ikke gå videre med trafikkpakke 5, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Trønderbanen: Ikke praktisk mulig å innføre to tog i timen mellom Melhus og Stjørdal i 2024 – flere tiltak krever mer tid11.11.2021 09:42:23 CET | Pressemelding

– Etter at våre fagetater har gått nærmere gjennom prosjektet, er det nødvendig med flere tiltak enn det som tidligere har vært lagt til grunn. Dessverre er det ikke praktisk mulig å innføre to tog i timen i grunnrute mellom Melhus og Stjørdal i 2024. Dette er først og fremst uheldig for passasjerene, som må vente til desember 2027 før det blir halvtimesfrekvens. Da kommer tilbudsforbedringen på hele Trønderbanen. I mellomtiden vil de reisende få flere forbedringer i togtilbudet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022: Foreslår å reversere kutt i stønadsordning til godsoverføring frå veg til bane8.11.2021 12:03:52 CET | Pressemelding

– Hurdalsplattforma er klar på at regjeringa vil overføre meir gods frå veg til jernbane. Vi foreslår difor å reversere kuttet i tilskotsordninga for godsoverføring frå veg til bane i den førre regjeringas budsjettforslag for neste år. Det er meir klimavenleg å køyre gods på jernbane enn på veg, og difor er denne ordninga viktig. Reverseringa bidrar òg til å gi godsnæringa på bane føreseielege rammevilkår, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022: Regjeringen foreslår ikke koronakompensasjon til tog- og kollektivselskaper utover 2021 nå, men vil følge situasjonen nøye8.11.2021 12:02:46 CET | Pressemelding

– Regjeringen er opptatt av folk skal reise kollektivt, og jeg er glad for at mange passasjerer nå er tilbake etter koronakrisen. Når smitteverntiltakene er avviklet, er det viktig at staten ikke hindrer omstilling til en ny normal. Vi gjør derfor ikke om på Solberg-regjeringens prioritering i forslaget til statsbudsjett 2022 om ikke å forlenge kompensasjonen til tog- og kollektivselskapene. Vi vil selvsagt følge utviklingen nøye framover, ikke minst når det gjelder smittesituasjonen og tilhørende tiltak sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom