Institutt for samfunnsforskning

Ti år etter – hva lærte vi ikke av 22. juli-kommisjonen?

Del

Det er ti år siden 22. juli-kommisjonen avga sin rapport om angrepet på regjeringskvartalet og massakren på Utøya. I dag publiserer Tidsskrift for samfunnsforskning et spesialnummer som kritisk undersøker 22. juli-kommisjonens arbeid og rapport. I den forbindelse inviterer Institutt for samfunnsforskning til lanseringsseminar tirsdag 30. august.

Institutt for samfunnsforskning inviterer til lanseringsseminar for spesialnummer om 22. juli-kommisjonens rapport 30. august, kl. 09:00-10:30. Illustrasjon: Universitetsforlaget
Institutt for samfunnsforskning inviterer til lanseringsseminar for spesialnummer om 22. juli-kommisjonens rapport 30. august, kl. 09:00-10:30. Illustrasjon: Universitetsforlaget

Fire nye perspektiver på 22. juli-kommisjonens arbeid 

I dag publiseres årets tredje nummer av Tidsskrift for samfunnsforskning med artikler og kommentarer som kaster et kritisk lys på 22. juli-kommisjonens arbeid og rapport.  

Helge Renå undersøker i sin artikkel «Feil og forståelig? Håndteringen til den første politipatruljen ved Utøya brygge landsiden» håndteringen til den første politipatruljen som ankom fastlandet ved Utøya. Kommisjonen konkluderte at politipatruljen handlet feilRenå kritiserer kommisjonens analyse og viser hvordan konklusjonen endres hvis man anlegger et situert sanntidsperspektiv som tar hensyn til den informasjon aktørene faktisk hadde i sanntid og de organisatoriske strukturene de handlet innenfor. 

Hans Christian Høyer, Jens Petter Madsbu og Bent Sofus Tranøy argumenterer i sin artikkel «Gjørv-kommisjonen: Nasjonal terapi og forvaltningspolitisk legitimitet» for at rapporten hadde to hovedfunksjoner som sto i et motsetningsforhold: en terapeutisk og en forvaltningspolitisk. Rapportens terapeutiske funksjon er vanskelig forenlig med den klarhet og konsistens som kreves av en god forvaltningspolitisk analyse. Samtidig antyder de at rapportens suksess i å oppfylle den terapeutiske funksjonen ga legitimitet og politisk gjennomslagskraft som den ikke helt har gjort seg fortjent til.  

Stian Lid spør i sin artikkel «Kommunenes forebyggende terrorsikkerhetsarbeid og partnerskap med politiet» hvordan kommunene håndterer terrorsikringstiltak i offentlige rom i etterkant av rapporten. Lid analyserer spenningene i samarbeidet mellom kommunene og sikkerhetsmyndighetene, og han synligjør en interessekonflikt om ansvarsfordeling mellom kommune og politi, hvor ingen av aktørene ønsker å bli stående alene med ansvaret for beslutninger om terrorsikring. 

Spesialnummeret inneholder også en kommentar av Catrine Holst, «Kommisjonen som skulle hjelpe oss ut av krisen». 22. juli-kommisjonen ble nedsatt som svar på en ekstraordinær hendelse uten sidestykke i norsk historie, og rapporten ble sagt å sette «en ny standard» for offentlige utredninger. Men hvor uvanlig var egentlig kommisjonen innen systemet for norske offentlige utredninger? Holst argumenterer for at rapporten på mange måter var ganske ordinær, og at det nettopp var en del av dens samfunnsoppdrag – i en ekstraordinær situasjon var det behov for en solid, men ordinær rapport som understreket at samfunnet, styringssystemet og utredningsinstituttet fungerte som det skal. 

Seminar og kritisk diskusjon om 22. juli-kommisjonens arbeid 

Tidsskrift for samfunnsforskning inviterer til lanseringsseminar for spesialnummer om 22. juli-kommisjonens rapport 30. august, klokken kl. 09:00-10:30 ved Institutt for samfunnsforskning.

På seminaret presenteres tre forskningsbidrag som kritiskdiskuterer kommisjonens arbeid, analyser, konklusjoner og etterspill.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det serveres frokost fra kl. 08:30. Programmet starter kl. 09:00. 

Se seminarprogrammet og meld deg på.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Institutt for samfunnsforskning inviterer til lanseringsseminar for spesialnummer om 22. juli-kommisjonens rapport 30. august, kl. 09:00-10:30. Illustrasjon: Universitetsforlaget
Institutt for samfunnsforskning inviterer til lanseringsseminar for spesialnummer om 22. juli-kommisjonens rapport 30. august, kl. 09:00-10:30. Illustrasjon: Universitetsforlaget
Last ned bilde

Lenker

Om Institutt for samfunnsforskning

Institutt for samfunnsforskning
Munthes gate 31
0260 Oslo

23 08 61 00http://www.samfunnsforskning.no

Tidsskrift for samfunnsforskning 

Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) er Norges ledende samfunnsvitenskapelige tidsskrift. Tidsskriftet er eid av Institutt for samfunnsforskning og utgis av Universitetsforlaget med støtte fra Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap. 

Tidsskriftet er tilgjengelig open access via Universitetsforlaget.  

Ansvarlige redaktører 
Marjan Nadim, forsker I, Institutt for samfunnsforskning 
Atle Hennum Haugsgjerd, forsker II, Institutt for samfunnsforskning 

Følg pressemeldinger fra Institutt for samfunnsforskning

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Institutt for samfunnsforskning på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Institutt for samfunnsforskning

Boklansering: Eliter i endring19.10.2022 14:00:16 CEST | Pressemelding

Den nye boken «Eliter i endring» spør hvem de norske elitene er og hvordan de skiller seg fra resten av befolkningen. Torsdag 20. oktober kl. 14:30 lanseres boken ved Institutt for samfunnsforskning (ISF), og vi har invitert noen eliter til debatt. I panelet deltar Kristin Skogen Lund, Bjørgulv Braanen, Mari Teigen og Torbjørn Røe Isaksen (moderator). Forfatterne av boken er forskere Fredrik Engelstad, Trygve Gulbrandsen, Arnfinn H. Midtbøen og Mari Teigen.

Følger lokale partilag og lister med i tiden?14.10.2022 12:00:00 CEST | Pressemelding

Fredag 21. oktober lanseres forskningsrapporten «Lokale partilag og lister. Organisasjon, aktiviteter og økonomi» av Institutt for samfunnsforskning (ISF). Rapporten er produsert i samarbeid med NORCE på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet og gir et oversiktsbilde av aktivitet og organisering av kommunepartier og lokale lister i Norge. ISF inviterer journalister og andre interessenter til frokostlansering for presentasjon av hovedfunn og paneldebatt.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom