Institutt for samfunnsforskning

LHBT-personer opplever oftere trusler og hatytringer

Del
Mer enn én av fem LHBT-personer sier at de er blitt utsatt for hatytringer det siste året, mens 15 prosent har blitt utsatt for konkrete trusler, viser en ny undersøkelse som publiseres i dag.

En ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning kartlegger erfaringer med og konsekvenser av hatefulle ytringer blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT-personer) spesielt og den øvrige befolkningen generelt.

– Dette er den mest omfattende kartleggingen av denne tematikken i Norge, og resultatene viser at LHBT-personer i klart større grad enn andre oppgir å ha mottatt nedsettende kommentarer, hatefulle ytringer eller konkrete trusler i løpet av det siste året, sier ISF-forskerne Audun Fladmoe og Marjan Nadim. De har skrevet rapporten på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).  

Flere har opplevd trusler

Forskerne har gjennomført en spørreundersøkelse blant 409 LHBT-personer og 1315 personer fra den øvrige befolkningen. Deltakerne ble blant annet spurt om de i løpet av de siste tolv månedene har blitt utsatt for eller observert ytringer av ulik alvorlighetsgrad, og om hva konsekvensene av dette var for dem.

Så mye som 15 prosent av LHBT-personene oppga at de hadde blitt utsatt for konkrete trusler det siste året, mot 4 prosent i den øvrige befolkningen. Blant LHBT-personene svarte 23 prosent at de hadde blitt utsatt for hatefulle ytringer, mens 36 prosent sa at de hadde opplevd nedsettende kommentarer i løpet av det siste året. Blant den øvrige befolkningen var de tilsvarende tallene henholdsvis 10 og 18 prosent.

– Undersøkelsen måler erfaringer med det personene selv opplever som trusler eller hatytringer, og her vil det være subjektive forskjeller fra person til person. Det er imidlertid et gjennomgående trekk i undersøkelsen at en betydelig større andel av LHBT-personer forteller at de opplever ubehagelige eller truende ytringer både på nett og ansikt til ansikt, forteller Fladmoe og Nadim.

Skaper utrygghet

Internett er den arenaen hvor flest LHBT-personer opplever å ha mottatt det de opplever som hatefulle ytringer, etterfulgt av arbeidsplassen.

– LHBT-personer oppgir å bli utsatt for hatefulle ytringer oftere enn den øvrige befolkningen på alle arenaene det spørres om, inkludert sosiale medier, arbeidsplassen, offentlig transport og i nabolaget, utdyper Fladmoe og Nadim.

36 prosent av LHBT-personene sier at de har vært utsatt for seksualiserte ytringer som de opplevde som nedsettende i løpet av det siste året, mens det samme gjelder 8 prosent av den øvrige befolkningen. 16 prosent sier at de har vært utsatt for ytringer om at de «ikke burde vært født» eller «ikke har rett til å leve», mot 3 prosent i befolkningen for øvrig.

Blant dem som rapporterer at de er blitt utsatt for hatefulle ytringer, svarer LHBT-personer i større grad at dette har gjort at de de har følt seg utrygge.

– Dette samsvarer med funn i tidligere undersøkelser, og viser at hatytringer kan ha større konsekvenser for minoritetsgrupper, og at de i større grad enn andre avstår fra å delta i offentlige debatter i frykt for å hetses, sier Audun Fladmoe og Marjan Nadim.

Klikk her for å lese hele rapporten Erfaringer med hatytringer og hets blant LHBT-personer, andre minoritetsgrupper og den øvrige befolkningen

Kontakter

Bilder

Om Institutt for samfunnsforskning

Institutt for samfunnsforskning
Institutt for samfunnsforskning
Munthes gate 31
0260 Oslo

23 08 61 00http://www.samfunnsforskning.no

Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo.

Siden opprettelsen i 1950 har instituttet spilt en avgjørende rolle for utviklingen av norsk samfunnsforskning. 

Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe grenser mellom grunnforskning og anvendt forskning. Målet er å frambringe kunnskap og forståelse på områder som er viktige for samfunnsutviklingen og arbeide i nær tilknytning til den internasjonale forskningsfronten.

Følg pressemeldinger fra Institutt for samfunnsforskning

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Institutt for samfunnsforskning på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Institutt for samfunnsforskning

Boklansering: Eliter i endring19.10.2022 14:00:16 CEST | Pressemelding

Den nye boken «Eliter i endring» spør hvem de norske elitene er og hvordan de skiller seg fra resten av befolkningen. Torsdag 20. oktober kl. 14:30 lanseres boken ved Institutt for samfunnsforskning (ISF), og vi har invitert noen eliter til debatt. I panelet deltar Kristin Skogen Lund, Bjørgulv Braanen, Mari Teigen og Torbjørn Røe Isaksen (moderator). Forfatterne av boken er forskere Fredrik Engelstad, Trygve Gulbrandsen, Arnfinn H. Midtbøen og Mari Teigen.

Følger lokale partilag og lister med i tiden?14.10.2022 12:00:00 CEST | Pressemelding

Fredag 21. oktober lanseres forskningsrapporten «Lokale partilag og lister. Organisasjon, aktiviteter og økonomi» av Institutt for samfunnsforskning (ISF). Rapporten er produsert i samarbeid med NORCE på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet og gir et oversiktsbilde av aktivitet og organisering av kommunepartier og lokale lister i Norge. ISF inviterer journalister og andre interessenter til frokostlansering for presentasjon av hovedfunn og paneldebatt.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye