Institutt for samfunnsforskning

Institutt for samfunnsforskning (ISF) er et uavhengig forskningsinstitutt i Oslo. Instituttet bidrar med akademisk kunnskap på områder som er viktige for samfunnsutviklingen. ISF er organisert som en stiftelse og har siden etableringen i 1950 vært et ledende forskningsmiljø på områdene samfunnsliv, politikk og arbeidsliv. Vår forskning er fordelt på syv hovedtema: Arbeid, medier og offentlighet, likestilling, migrasjon og integrering, sivilsamfunn, valg og demokrati og velferd.

Institutt for samfunnsforskning (ISF) er et uavhengig forskningsinstitutt i Oslo. Instituttet bidrar med akademisk kunnskap på områder som er viktige for samfunnsutviklingen. ISF er organisert som en stiftelse og har siden etableringen i 1950 vært et ledende forskningsmiljø på områdene samfunnsliv, politikk og arbeidsliv. Vår forskning er fordelt på syv hovedtema: Arbeid, medier og offentlighet, likestilling, migrasjon og integrering, sivilsamfunn, valg og demokrati og velferd.