Luftambulansetjenesten HF

Teknikere på plass på alle basene

Del

Luftambulansetjenesten HF har nå teknikere på plass på alle baser og har derfor normal beredskap gjennom hele dagen.

Tidligere har vi meldt at reisetid til basene vil kunne sette ambulansefly på bakken, men alle teknikere er nå på plass og i ferd med å gjøre utsjekk av fly for å ivareta beredskapen. 

Flyteknikerkonflikten vil fortsatt kunne få følgekonsekvenser siden vi  ikke har backup-fly tilgjengelig.Dette betyr at  dersom noen av flyene får behov for uforutsett teknisk sjekk så har vi ingen erstatningsfly å sette inn. Periodisk vedlikehold har blitt utsatt og vil kunne få konsekvenser for tilgjengeligheten på flyene til etterslepet er hentet inn.

Kontakter

Om Luftambulansetjenesten HF

Luftambulansetjenesten HF
Luftambulansetjenesten HF
Postboks 235
8001 Bodø

75 54 99 50http://www.luftambulanse.no/

Luftambulansetjenesten HF er ansvarlig for all luftambulanse i Norge. Selskapet eies av de regionale helseforetakene og er fullfinansiert av det offentlige.