TECO 2030 ASA

TECO 2030 vil etablere gigafabrikk for produksjon av hydrogen-brenselceller i Narvik

Del

(Narvik, 10. mars 2021): TECO 2030 ASA (OSE-Ticker: TECO) ønsker å etablere Norges første storskalaproduksjon av hydrogenbaserte brenselceller i Narvik. Brenselcellene vil gjøre at skip og andre tunge applikasjoner vil kunne bytte fra fossile drivstoff som tungolje og diesel til klimavennlig hydrogen, og vil dermed bidra til å kutte drivhusgassutslippene til skipsfarten.

Narvik Bay. Foto: Company
Narvik Bay. Foto: Company

TECO 2030 er stolte over å kunne publisere en konseptfilm om visjonene til TECO 2030 Giga Fuel Cell Innovation Center: https://youtu.be/Q82vVVTH28c 

TECO 2030 ASA inviterer til investorpresentasjon idag, 10. mars kl. 14:00 med CEO Tore Enger ogstyremedlem Birgit Liodden. Det vil bli en kort presentasjon etterfulgt av live Q&A: https://youtu.be/keLA0yVVO4k

– Vi ønsker å etablere et kombinert innovasjonssenter og fabrikk i Narvik. Anlegget skal kunne produsere brenselceller med en kapasitet på mer enn én gigawatt per år, noe som tilsvarer flere milliarder kroner i årlig omsetning, sier Tore Enger, konsernsjef i TECO 2030 ASA.  

Brenselceller omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp. TECO 2030 ASA utvikler brenselceller for tungtransport, i første omgang skipsfart, og disse vil bidra til å kutte skipenes klimagassutslipp.    

Med etableringen i Narvik bidrar selskapet til realisering av regjeringens ambisjon om at Norge skal ha en helhetlig verdikjede for utnyttelse av hydrogen som energibærer. 

VURDERT ULIKE STEDER 

TECO 2030 ASA har vurdert en rekke ulike alternativer for hvor gigafabrikken skal bygges, og hadde i utgangpunktet tenkt å etablere fabrikken på Østlandet. Valget har nå i stedet falt  på Narvik, der fabrikken vil bli etablert i bygget som tidligere huset RECs solcellefabrikk.  

– Etter at det ble kjent at vi planla en fabrikk i Norge, har vi fått nærmere 30 seriøse henvendelser om mulige lokaliseringer. Vi setter pris på interessen og alle innspillene, men det tidligere REC-bygget er svært avansert og perfekt for oss. Det bidro til at valget falt på Narvik, sier Enger. 

– Bygget er dessuten helt ferdig og innflyttingsklart, og det er åpenbart en fordel for prosjektet, legger han til.  

– Vi opplever også at Narvik har en positiv holdning til industri og næringsutvikling, og vi håper og tror at denne etableringen vil skape betydelige ringvirkninger i byen og regionen knyttet til hydrogen; en energibærer det er voldsom interesse for. Mens Harstad er oljehovedstaden i Nord-Norge, er målet nå at Narvik blir hydrogenhovedstaden, sier Enger.

INVESTERINGER OG ARBEIDSPLASSER 

Planen er at kapasiteten ved anlegget skal økes gradvis. Arbeidet planlegges påbegynt i løpet av 2021, og den første produksjonen ventes i løpet av neste år. Det forventes totale investeringer på opp mot én milliard kroner over en tiårsperiode.  

Det kan i løpet av denne perioden skapes opp mot 500 arbeidsplasser innen utvikling, pilotproduksjon og fullskala industriell produksjon. TECO 2030 forventer å ha 100 ansatte ved fabrikken allerede innen utgangen av 2025. Utviklingen av teknologien gjøres i samarbeid med det østerrikske teknologiselskapet AVL, som også vil bidra i planleggingen og byggingen av det kommende anlegget.

TECO 2030 ASA vurderer ulike finansieringsalternativer for den nye gigafabrikken. Selskapet er i samtaler med ENOVA, og andre institusjoner for å evaluere finansieringsmulighetene.

Det tidligere REC-bygget har vært eid av statlige SIVA – Selskapet for Industrivekst, men ble nylig overtatt av eiendomsselskapet Kubera AS, som vil leie det ut til TECO 2030 ASA gjennom en langsiktig leieavtale med kjøpsopsjon. 

GRØNN SKIPSFART

TECO 2030 ASA fokuserer på en av de største miljøutfordringene i vår tid: Hvordan skal vi kombinere stadig økende skipsfrakt med reduserte utslipp? Selskapets mål er utslippsfri skipsfart, og her vil hydrogenbaserte brenselceller stå sentralt, spesielt når det gjelder bruksområder hvor batterier blir for tunge.  

Et eksempel på dette er prosjektet Green Hydrogen @ Blue Danube, hvor det skal produseres hydrogen basert på sol og vind i Romania, som så vil bli fraktet på lektere langs Donau til industrielle kjøpere i Østerrike og Tyskland. TECO 2030 ASA er partner i prosjektet og skal levere brenselceller til de hydrogendrevne taubåtene som skal føre lekterne på Donau. 

TECO 2030 ASA har utspring i TECO Maritime Group, et konsern som har levert teknologi og tjenester til den globale shippingbransjen i over 25 år. Navnet TECO 2030 ASA spiller på at FNs sjøfartsorganisasjon IMO har satt 2030 som en viktig tidsfrist for utslippsreduksjoner fra skip, og innen dette året skal CO2-utslippene fra skipsfarten kuttes med 40 prosent. TECO 2030 ASA ble høsten 2020 notert på Euronext Growth, Oslo Børs.

KONTAKT:

Tore Enger, CEO, +47 920 83 800, tore.enger@teco.no

OM TECO 2030 ASA:

TECO 2030 fokuserer på en av de største miljøutfordringene i vår tid: Hvordan skal vi kombinere stadig økende skipsfrakt med reduserte utslipp? Selskapets mål er utslippsfri skipsfart, og her vil hydrogenbaserte brenselceller stå sentralt, spesielt når det gjelder bruksområder hvor batterier blir for tunge.   

TECO 2030 vil etablere gigafabrikk for produksjon av hydrogen-brenselceller i Narvik
Videokanal

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Narvik Bay. Foto: Company
Narvik Bay. Foto: Company
Last ned bilde
TECO 2030 GIGA FUEL CELL INNNOVATION CENTER. Foto: Company
TECO 2030 GIGA FUEL CELL INNNOVATION CENTER. Foto: Company
Last ned bilde
A picture from inside the REC production plant. Foto: SIVA
A picture from inside the REC production plant. Foto: SIVA
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om TECO 2030 ASA

TECO 2030 ASA
TECO 2030 ASA
Lysaker Torg 12
1366 Lysaker

+47 672 00 300http://www.teco2030.no

OM TECO 2030 ASA:

TECO 2030 ASA (OSE-Ticker: TECO): fokuserer på en av de største miljøutfordringene i vår tid: Hvordan skal vi kombinere stadig økende skipsfrakt med reduserte utslipp?Selskapets måler utslippsfri skipsfart, og her vil hydrogenbaserte brenselceller stå sentralt, spesielt når det gjelder bruksområder hvor batterier blir for tunge.

Følg saker fra TECO 2030 ASA

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra TECO 2030 ASA på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra TECO 2030 ASA

TECO 2030 to set up giga factory for production of hydrogen-based fuel cells in Narvik, Norway10.3.2021 08:04:01 CET | Press release

(Narvik, Norway, March 10th, 2021): TECO 2030 ASA (OSE-Ticker: TECO) plans to establish Norway's first large-scale production of hydrogen-based fuel cells in Narvik in Northern Norway. Fuel cells enable ships and other heavy-duty applications to switch from fossil fuels such as heavy oil and diesel to climate-friendly hydrogen, and thereby reduce greenhouse gas emissions from the shipping industry.

TECO 2030 Innovation Center - Giga hydrogen-based fuel cell factory in Norway17.2.2021 08:55:00 CET | Press release

(Lysaker, 17th February 2021): TECO 2030 (OSE-Ticker: TECO) is aiming to establish Norway's first large-scale production of fuel cells, optimized to be the heart of hydrogen-powered ships and other heavy-duty installations. Join us for the online launch event today at 10:00 CET, with participation by TECO 2030 senior management and boards as well as key partners. There will be live Q&A at the end: https://www.facebook.com/events/1150720025398814

TECO 2030 Innovation Center - Giga hydrogen-basert brenselscelle fabrikk i Norge17.2.2021 08:55:00 CET | Pressemelding

(Lysaker, 17. februar 2021): TECO 2030 (OSE-Ticker: TECO) ønsker å etablere Norges første storskala produksjon av brenselsceller, optimalisert for fremdrift på skip og andre kraftkrevende formål. TECO 2030 inviterer til web-lansering idag kl. 10:00, med deltakelse fra TECO 2030s toppledelse og styre, samt viktige partnere. Det blir live Q&A på slutten av sendingen: https://www.facebook.com/events/1150720025398814

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom