TECO 2030 ASA

TECO 2030 og Implenia har fått Enova-støtte til å utvikle nullutslippsløsninger for byggeplasser

Del

(Lysaker, 6. juli 2021): Det norske teknologiselskapet TECO 2030 og infrastrukturentreprenøren Implenia Norge har blitt tildelt støtte fra Enova til å utvikle og teste hydrogendrevne løsninger som vil bidra til å redusere klimagassutslippene fra byggeplasser.

Støtten fra Enova er på 15,6 millioner kroner og vil bli gitt over en periode på 2,5 år: Fra september 2021 og ut desember 2023.

– Vi er veldig takknemlige for den generøse støtten fra Enova og vi gleder oss til å samarbeide med Implenia om å utvikle hydrogenbaserte brenselceller som vil produsere strøm til utstyr som blir brukt på byggeplasser, sier Tore Enger, konsernleder for TECO 2030 ASA.

– Bygging av veier, tunneler, broer og annen transportinfrastruktur har til nå i stor grad vært avhengig av diesel som energikilde. Ved å bruke hydrogenbaserte brenselceller istedenfor dieselgeneratorer, kan byggeplasser blir mer klimavennlige fordi hydrogen kun slipper ut vanndamp og varm luft, sier Enger.

Hydrogendrevne konstruksjonsløsninger

TECO 2030 og Implenia Norge annonserte i april at de vil samarbeide om å utvikle og teste hydrogendrevne konstruksjonsløsninger til bruk på bygge- og anleggsplasser, og at de hadde søkt om støtte fra Enova til dette formålet.

De to selskapene har inngått en samarbeidsavtale med en varighet på fem år, som inkluderer tre innledende trinn: Prosjektfinansiering, produktutvikling og kommersialisering og bruk.

Som en del av prosjektet vil TECO 2030 utvikle en brenselcellegenerator med en strømproduksjonskapasitet på 0,8 MW, som kan erstatte dieselgeneratorer på byggeplasser. Brenselcellegeneratoren skal etter planen leveres i januar 2023. Implenia Norge vil gi TECO 2030 støtte og veiledning basert på sin lange erfaring med anleggsarbeid og vil teste brenselcellegeneratoren på sine byggeplasser.  

Brenselceller er fremtidens motor og omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp.

Ved å bytte til brenselceller kan applikasjoner som i dag drives med dieselmotorer eller dieselgeneratorer bruke klimavennlig hydrogen istedenfor fossile drivstoff, og dermed bli helt utslippsfrie. Brenselceller fungerer uten å være tilkoblet strømnettet, og vil være like mobile og fleksible som tradisjonelle dieselgeneratorer.

Demonstrere ny og innovativ teknologi

Den norske regjeringen kunngjorde på starten av året en ny strategi for å øke innsatsen for å kutte utslipp fra byggeplasser i transportsektoren og har som mål at disse skal være fossilfrie innen 2025. Som en del av denne strategien vil de gjennom ulike støtteordninger bevilge midler til forskjellige pilotprosjekter.

– Prosjektet til Implenia og TECO 2030 vil fremme og demonstrere ny og innovativ teknologi som vil bidra til å realisere ambisjonene om at bygge- og anleggsplasser skal bli utslippsfrie, sier Tonje Foss, strategidirektør i Enova.

Bærekraft er én av Implenias grunnleggende verder. Implenia-gruppen har definert 12 bærekraftsmål som de ønsker å oppnå innen 2025, og de støtter fullt ut den norske regjeringens mål om at alle byggeplasser i transportsektoren skal være fossilfrie innen 2025. Den generøse støtten fra Enova vil gjøre at Implenia Norge i samarbeid med TECO 2030 vil bli i stand til å nå dette målet.

Audun Aaland, administrerende direktør for Implenia Norge, sier at han gleder seg til å samarbeide med TECO 2030.

– Vi tror hydrogen vil komme til å spille en betydelig rolle som energibærer på fremtidens byggeplasser, og vi er stolte over at vi har mulighet til å ta en ledende rolle i denne bærekraftige innovasjonen sammen med TECO 2030, sier Aaland.

Implenia Norge AS er et datterselskap av Implenia, et multinasjonalt bygge- og eiendomsfirma med flere enn 8.500 ansatte og med hovedkontor i Sveits. I Norge er Implenia for tiden involvert i en rekke store infrastrukturprosjekter, inkludert i planleggingen og byggingen av den nye Fornebubanen, en ny t-banelinje som for tiden er under utvikling i Oslo og Bærum.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Om Implenia

Med hovedkontor i Sveits, er Implenia en ledende leverandør av bygge- og eiendomstjenester, og utvikler og bygger boliger, kontorbygg og infrastruktur for fremtidige generasjoner i Sveits og Tyskland. Selskapet planlegger og bygger også tunneler og annen relatert infrastruktur i Østerrike, Frankrike, Sverige og Norge. Selskapet har flere enn 8.500 ansatte i Europa og er børsnotert i Sveits. Mer informasjon er tilgjengelig på implenia.com.

 

Om TECO 2030

TECO 2030 (OSE: TECO) har hovedfokus på en av de største miljøutfordringene i vår tid: Hvordan skal vi kombinere stadig økende skipsfrakt med reduserte utslipp? Ved å utvikle hydrogenbaserte brenselceller vil TECO 2030 gjøre at skip og andre tunge kjøretøyer vil kunne operere helt utslippsfritt. Selskapet leverer også andre teknologiske løsninger som kan hjelpe den maritime industrien med å redusere sitt miljø- og klimaavtrykk, slik som systemer for eksosrensing og karbonfangst for skip. Mer informasjon finnes på nettsidene våre: teco2030.no.

Nøkkelord

Kontakter

For mer informasjon, vennligst kontakt:

• TECO 2030: Tore Enger, konsernleder for TECO 2030 ASA. 920 83 800, tore.enger@teco2030.no

• Enova SF: Eiliv Flakne, pressesjef. 950 66 565, eiliv.flakne@enova.no

• Implenia: Corporate Communications. +41 58 474 74 77 (sveitsisk nummer), communication@implenia.com

Bilder

Lenker

Om TECO 2030 ASA

TECO 2030 ASA
TECO 2030 ASA
Lysaker Torg 12
1366 Lysaker

+47 672 00 300http://www.teco2030.no

TECO 2030 (OSE: TECO) har hovedfokus på en av de største miljøutfordringene i vår tid: Hvordan skal vi kombinere stadig økende skipsfrakt med reduserte utslipp? Ved å utvikle hydrogenbaserte brenselceller vil TECO 2030 gjøre at skip og andre tunge kjøretøyer vil kunne operere helt utslippsfritt. Selskapet leverer også andre teknologiske løsninger som kan hjelpe den maritime industrien med å redusere sitt miljø- og klimaavtrykk, slik som systemer for eksosrensing og karbonfangst for skip. Mer informasjon finnes på nettsidene våre: teco2030.no.

Følg pressemeldinger fra TECO 2030 ASA

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra TECO 2030 ASA på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra TECO 2030 ASA

TECO 2030 inviterer til åpent møte i Narvik 2. august om selskapets nye innovasjonssenter og dets betydning for Nord-Norge27.7.2021 13:44:33 CEST | Pressemelding

(Narvik, 27. juli 2021): TECO 2030 åpner en ny fabrikk i Narvik neste år, og er nå i gang med å gjøre klart bygget som skal huse selskapets nye brenselcellefabrikk og innovasjonssenter. I samarbeid med NHO Nordland og Narvikregionen Næringsforening inviterer TECO 2030 derfor alle interesserte til et åpent møte i Narvik mandag 2. august kl. 14.00.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom