TECO 2030 ASA

TECO 2030 inngår samarbeid med Offshore Technology Development om miljøteknologi for skipsfarten

Del

Lysaker, 7. oktober 2021: TECO 2030 har inngått en Memorandum of Understanding med det singaporske selskapet Offshore Technology Development (OTD). Avtalen innebærer at OTD vil kunne tilby sine kunder miljøteknologi for skipsfarten utviklet av TECO 2030.

Offshore Technology Development, et datterselskap av Keppel Offshore & Marine, vil tilby sine kunder innen den maritime sektoren ulike teknologiske løsninger utviklet av TECO 2030, slik som hydrogenbaserte brenselceller, karbonfangst- og lagringsteknologi og eksosrensesystemer for skip.
Offshore Technology Development, et datterselskap av Keppel Offshore & Marine, vil tilby sine kunder innen den maritime sektoren ulike teknologiske løsninger utviklet av TECO 2030, slik som hydrogenbaserte brenselceller, karbonfangst- og lagringsteknologi og eksosrensesystemer for skip.

Som en del av avtalen, vil OTD tilby sine kunder innen den maritime sektoren ulike teknologiske løsninger utviklet av TECO 2030, slik som hydrogenbaserte brenselceller, karbonfangst- og lagringsteknologi og eksosrensesystemer for skip.

TECO 2030 vil på sin side tilby tekniske støtte og opplæring til OTDs ansatte, og vil samarbeide med og støtte OTD i håndteringen av løsningene.

OTD er et datterselskap av Keppel Offshore & Marine, og har spesialisert seg på plattformer og installasjoner til sjøs, og på å levere utstyr til olje- og gassindustrien, maritim næring og til offshore vindkraftparker.

– Vi er svært glade for at OTD har valgt å satse på vår miljøteknologi i deres arbeid med å hjelpe deres kunder innen den maritime industrien med å bli mer miljø- og klimavennlige, sier Tore Enger, konsernleder for TECO 2030 ASA.

Overgang til grønn skipsfart

FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) har som mål å redusere karbonintensiteten til internasjonal skipsfart med 40 prosent innen 2030, og å kutte de totale klimagassutslippene fra sektoren med minst 50 prosent innen 2050, sammenliknet med 2008.

Skip verden over vil derfor bli nødt til å gjøre noe for å redusere klimagassutslippene sine, og TECO 2030 vil hjelpe dem med det.

TECO 2030 tilbyr teknologi som hjelper skip med å bli mer miljø- og klimavennlige, og som også gjør at de kan seile helt utslippsfritt.

Fremtidens motor

Brenselceller er morgendagens motor, og omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp.

Brenselcellesystemet til TECO 2030 er det første i verden som er spesialutviklet for bruk på skip og annen tungtransport. Det er fortsatt under utvikling, og blir utviklet av TECO 2030 i samarbeid med det østerrikske teknologifirmaet AVL.

Ved å installere brenselceller kan skip og andre tunge applikasjoner som i dag drives med dieselmotorer eller dieselgeneratorer bytte fra fossile drivstoff til hydrogen, og eliminere drivhusgassutslippene sine.

Brenselceller kan gjøre at skip kan seile utslippsfritt enten på hele reisen, eller kun på kortere strekninger, slik som inn i og ut av de norske verdensarvfjordene; Geirangerfjorden og Nærøyfjorden.

For å redusere forurensning og utslipp av klimagasser i disse fjordene og områdene rundt dem, har myndighetene vedtatt at det fra 2026 vil bli innført krav om at alle cruiseskip og ferger som seiler på disse fjordene skal være utslippsfrie.

Brenselceller kan også brukes mens skipet er i havn, slik at det kan ligge til kai utslippsfritt, uten å måtte være koblet til en landbasert strømforsyning.

Klasseselskapet DNV har tildelt TECO 2030s brenselcellesystem og brenselcellemodulen FCM400 en «Approval in Principle» (AiP), og har med dette bekreftet at disse er trygge å bruke om bord på skip.

Karbonfangst- og lagring for skip

Til tross for at skip har begynt å bytte til mer miljøvennlige drivstoff, er det lite sannsynlig at det vil skje en umiddelbar utfasing av fossile drivstoff innen skipsfarten de nærmeste årene.

Markedsandelen til oljebaserte drivstoff kan komme til å være så høy som 40 prosent i 2050, ifølge en rapport publisert av det amerikanske klasseselskapet American Bureau of Shipping (ABS) i april 2020.

TECO 2030 holder av den grunn for tiden på med å utvikle systemer for karbonfangst- og lagring for skip i samarbeid med det amerikanske teknologifirmaet Chart Industries, med mål om at disse vil bli tilgjengelige fra 2023.

Systemene selskapene jobber med vil skille ut CO2 fra skipseksosen, og lagre denne i flytende form frem til skipet er i havn. Når CO2-en har blitt tatt i land, kan den enten bli permanent lagret i geologiske formasjoner eller bli gjenbrukt.

Karbonfangstteknologi vil trolig spille en nøkkelrolle når det gjelder å nå utslippsmålene for skipsfarten, og kan innen 2050 gjøre at klimagassutslippene fra skip kan bli redusert med over 30 prosent, ifølge DNVs rapport Maritime Forecast to 2050, som ble publisert i september.

Eksosrensesystemer kan også bidra til å redusere forurensning fra skipsfarten. Future Funnel er et eksosrensesystem for skip som er utviklet av TECO 2030 og som er laget for å gjøre skipsfarten i stand til å etterleve stadig strengere miljøkrav.

Systemet reduserer mengden svoveloksider (SOX), nitrogenoksider (NOX), black carbon (sot) og partikler som slippes ut med skipseksosen.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Tore Enger, konsernleder for TECO 2030 ASA. +47 920 83 800, tore.enger@teco2030.no

 

Om TECO 2030

TECO 2030 ønsker å bidra til den grønne omstillingen innen maritim sektor ved å tilby teknologi som hjelper skip med å bli mer miljø- og klimavennlige. Selskapet utvikler hydrogenbaserte brenselceller som gjør at skip og andre tunge applikasjoner og kjøretøyer vil kunne operere helt utslippsfritt. TECO 2030 utvikler også andre teknologiske løsninger som kan hjelpe den maritime industrien med å redusere sine utslipp, slik som systemer for eksosrensing og karbonfangst og -lagring for skip. TECO 2030 ble etablert i 2019 og har hovedkontor på Lysaker, like utenfor Oslo. Selskapet er notert på Euronext Growth på Oslo Børs under TECO. TECO 2030 har sitt utspring i TECO Maritime Group, et konsern som har levert teknologi og tjenester til den globale shippingbransjen siden 1994. Mer informasjon er tilgjengelig på www.teco2030.no.

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.Videointervju om TECO 2030Videokanal

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Offshore Technology Development, et datterselskap av Keppel Offshore & Marine, vil tilby sine kunder innen den maritime sektoren ulike teknologiske løsninger utviklet av TECO 2030, slik som hydrogenbaserte brenselceller, karbonfangst- og lagringsteknologi og eksosrensesystemer for skip.
Offshore Technology Development, et datterselskap av Keppel Offshore & Marine, vil tilby sine kunder innen den maritime sektoren ulike teknologiske løsninger utviklet av TECO 2030, slik som hydrogenbaserte brenselceller, karbonfangst- og lagringsteknologi og eksosrensesystemer for skip.
Last ned bilde
Brenselceller er morgendagens motor, og omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp. Brenselcellesystemet til TECO 2030 er det første i verden som er spesialutviklet for bruk på skip og annen tungtransport.
Brenselceller er morgendagens motor, og omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp. Brenselcellesystemet til TECO 2030 er det første i verden som er spesialutviklet for bruk på skip og annen tungtransport.
Last ned bilde
Tore Enger, konsernleder for TECO 2030 ASA.
Tore Enger, konsernleder for TECO 2030 ASA.
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om TECO 2030 ASA

TECO 2030 ASA
TECO 2030 ASA
Lysaker Torg 45
1366 Lysaker

+47 672 00 300http://www.teco2030.no

TECO 2030 ønsker å bidra til den grønne omstillingen innen maritim sektor ved å tilby teknologi som hjelper skip med å bli mer miljø- og klimavennlige. Selskapet utvikler hydrogenbaserte brenselceller som gjør at skip og andre tunge applikasjoner og kjøretøyer vil kunne operere helt utslippsfritt. TECO 2030 utvikler også andre teknologiske løsninger som kan hjelpe den maritime industrien med å redusere sine utslipp, slik som systemer for eksosrensing og karbonfangst og -lagring for skip. TECO 2030 ble etablert i 2019 og har hovedkontor på Lysaker, like utenfor Oslo. Selskapet er notert på Euronext Growth på Oslo Børs under TECO. TECO 2030 har sitt utspring i TECO Maritime Group, et konsern som har levert teknologi og tjenester til den globale shippingbransjen siden 1994. Mer informasjon er tilgjengelig på www.teco2030.no.

Følg pressemeldinger fra TECO 2030 ASA

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra TECO 2030 ASA på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra TECO 2030 ASA

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom