TECO 2030 ASA

TECO 2030 inngår rammeavtale med Chemgas Shipping om levering av brenselceller til hydrogendrevne elvebåter på Donau

Del

Lysaker, 14. oktober 2021: TECO 2030 har inngått en leveringsrammeavtale med Chemgas Shipping om levering av brenselceller til det nederlandske rederiets nye hydrogendrevne elvebåter. Avtalen kan resultere i salg av brenselcellemoduler med en samlet kapasitet på opptil 200 megawatt (MW).

TECO 2030 har inngått en leveringsrammeavtale med Chemgas Shipping om levering av brenselceller til det nederlandske rederiets nye hydrogendrevne elvebåter. Avtalen kan resultere i salg av brenselcellemoduler med en samlet kapasitet på opptil 200 megawatt (MW). På bildet ser man taubåten Isis, som eies av Chemgas Shipping.
TECO 2030 har inngått en leveringsrammeavtale med Chemgas Shipping om levering av brenselceller til det nederlandske rederiets nye hydrogendrevne elvebåter. Avtalen kan resultere i salg av brenselcellemoduler med en samlet kapasitet på opptil 200 megawatt (MW). På bildet ser man taubåten Isis, som eies av Chemgas Shipping.

Modulene vil bli installert på de nye hydrogendrevne taubåtene og transportlekterne til Chemgas Shipping som skal ferdes på Donau, den nest lengste elven i Europa, og vil gjøre at disse kan seile helt utslippsfritt.

Opptil 120 transportlektere og mellom 40-60 taubåter vil bli utstyrt med brenselceller fra TECO 2030. Det endelige antallet er ikke bestemt ennå, og TECO 2030 og Chemgas Shipping vil inngå salgsavtaler for hver enkelt båt de neste årene, som angir pris og leveringstid for brenselcellene.

– Vi er kjempeglade for at Chemgas Shipping har valgt å samarbeide med TECO 2030 om dette ambisiøse og viktige prosjektet, og for at vi nå har klart å ta steget videre fra en intensjonsavtale til en leveringsrammeavtale, sier Tore Enger, konsernleder for TECO 2030 ASA.

– Det økonomiske potensialet til denne rammeavtalen er stort for TECO 2030, og kan føre til inntekter på opptil 150 millioner euro over de neste tre til åtte årene, sier Enger.

Green Hydrogen @ Blue Danube

Fartøyene brenselcellemodulene er planlagt å bli installert på, vil bli brukt til å transportere grønt hydrogen produsert ved hjelp av sol- og vindkraft i Romania langs Donau til industrielle kjøpere i Østerrike og Tyskland som en del av prosjektet Green Hydrogen @ Blue Danube.

Dette prosjektet ledes av det østerrikske energiselskapet Verbund, som er en av Europas største vannkraftprodusenter. Det er muligens Europas mest ambisiøse hydrogenprosjekt og har søkt om å få EU-støtte gjennom å bli utpekt som et såkalt Important Project of Common European Interest (IPCEI) av EU-kommisjonen.

Målet til prosjektet er å skape en transeuropeisk verdikjede for grønt hydrogen; fra produksjon og transport til salg til kunder innen sektorene mobilitet og industri. Prosjektets første fase omhandler produksjon og bruk av grønt hydrogen i Østerrike og den sørlige delen av Tyskland.

Den andre fasen vil fokusere på produksjon av grønt hydrogen ved hjelp av fornybar energi i sørøst-Europa. Vind-, sol- og vannkraft vil da bli brukt for å produsere hydrogen, som igjen vil bli fraktet på Donau til industrielle konsumenter i Østerrike og Tyskland.

Første levering skal finne sted i 2023

TECO 2030 og Chemgas Shipping er blant partnerne i prosjektet Green Hydrogen @ Blue Danube. Intensjonsavtalen mellom de to selskapene om levering av brenselceller ble inngått i september 2020.

Den første brenselcelleleveringen skal etter planen finne sted våren 2023, og vil være en pilotutgave. De resterende leveransene vil finne sted de påfølgende årene, og hovedsakelig etter 2025.

Brenselcellene vil bli installert både på transportlekterne som skal brukes til å transportere grønt hydrogen fra Romania til Østerrike og Tyskland, og på taubåtene som skal føre disse lekterne langs Donau.

– Brenselcellene til TECO 2030 er den riktige løsningen for navigasjon på vannveiene. Båtene våre må ofte gjennom områder med grunt vann, og derfor er ikke tunge batterier noen god løsning for disse, sier Gunther Jaegers, managing partner i Chemgas Shipping.

Fremtidens motor

Brenselceller er fremtidens motor, og omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp. Ved å installere brenselceller kan skip bruke hydrogen som drivstoff og bli utslippsfrie.

Hydrogenbaserte brenselceller fungerer som et godt og utslippsfritt alternativ til batterier. De har lengre rekkevidde, veier mindre og tar mindre plass enn batterier. De trenger dessuten ikke å lades og kan i stedet få etterfylt hydrogen, omtrent på samme måte som man fyller tanken med tradisjonelle, fossile drivstoff.

Brenselcellesystemet til TECO 2030 er det første i verden som er spesialutviklet for bruk på skip og annen tungtransport. Det er fortsatt under utvikling, og blir utviklet av TECO 2030 i samarbeid med det østerrikske teknologifirmaet AVL.

Klasseselskapet DNV har tildelt TECO 2030s brenselcellesystem og brenselcellemodulen FCM400 en «Approval in Principle» (AiP), og har med dette bekreftet at disse er trygge å bruke om bord på skip.

Brenselcellene til TECO 2030 vil bli produsert ved selskapets nye kombinerte innovasjonssenter og fabrikk i Narvik, og produksjonen her skal etter planen begynne mot slutten av 2022.

Stadig strengere miljøkrav i EU

EU har som mål å redusere sine utslipp av klimagasser med minst 55 prosent innen 2030, sammenliknet med 1990, og å bli klimanøytral innen 2050. Alle transportformer vil bli nødt til å bidra for at målet skal nås, også den maritime. Et av målene til EU er at alle lektere som ferdes på elvene og kanalene i Europa skal bli utslippsfrie innen 2050.

Mange rederier vil bli nødt til å gjøre noe for at skipene de eier skal bli mer klimavennlige, og TECO 2030 vil hjelpe dem med det.

TECO 2030 leverer teknologi som gjør at skip kan redusere sine utslipp. I tillegg til hydrogenbaserte brenselceller utvikler selskapet også karbonfangst- og lagringsløsninger og eksosrensesystemer for skipsfarten, som gjør at skip som går på fossile drivstoff kan redusere sine miljø- og klimaavtrykk.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

TECO 2030: Tore Enger, konsernleder for TECO 2030 ASA. +47 920 83 800, tore.enger@teco2030.no

Chemgas Shipping: Gunther Jagers, Managing Partner. +49 171 3036901. g.jaegers@chemgas.nl

Om Chemgas Shipping

Chemgas ble etablert i 1965 og er en av de ledende rederiene i Europa innen transport av flytende gasser (LPG, ammoniakk og kjemiske gasser) på elvene og langs kysten av Europa. Chemgas har kontorer i Rotterdam og Luxemburg og eier og drifter en moderne flåte bestående av lektere og andre fartøyer som betjener selskapets kunder fra den petrokjemiske industrien. Selskapets lektere opererer hovedsakelig langs Rhinen og i områdene rundt Amsterdam, Rotterdam og Antwerpen.

 

Om TECO 2030

TECO 2030 ønsker å bidra til den grønne omstillingen innen maritim sektor ved å tilby teknologi som hjelper skip med å bli mer miljø- og klimavennlige. Selskapet utvikler hydrogenbaserte brenselceller som gjør at skip og andre tunge applikasjoner og kjøretøyer vil kunne operere helt utslippsfritt. TECO 2030 utvikler også andre teknologiske løsninger som kan hjelpe den maritime industrien med å redusere sine utslipp, slik som systemer for eksosrensing og karbonfangst og -lagring for skip. TECO 2030 ble etablert i 2019 og har hovedkontor på Lysaker, like utenfor Oslo. Selskapet er notert på Euronext Growth på Oslo Børs under TECO. TECO 2030 har sitt utspring i TECO Maritime Group, et konsern som har levert teknologi og tjenester til den globale shippingbransjen siden 1994. Mer informasjon er tilgjengelig på www.teco2030.no.

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.Videointervju om TECO 2030Videokanal

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

TECO 2030 har inngått en leveringsrammeavtale med Chemgas Shipping om levering av brenselceller til det nederlandske rederiets nye hydrogendrevne elvebåter. Avtalen kan resultere i salg av brenselcellemoduler med en samlet kapasitet på opptil 200 megawatt (MW). På bildet ser man taubåten Isis, som eies av Chemgas Shipping.
TECO 2030 har inngått en leveringsrammeavtale med Chemgas Shipping om levering av brenselceller til det nederlandske rederiets nye hydrogendrevne elvebåter. Avtalen kan resultere i salg av brenselcellemoduler med en samlet kapasitet på opptil 200 megawatt (MW). På bildet ser man taubåten Isis, som eies av Chemgas Shipping.
Last ned bilde
Bildet viser taubåten Otto, som eies av Chemgas Shipping, som dytter en lekter.
Bildet viser taubåten Otto, som eies av Chemgas Shipping, som dytter en lekter.
Last ned bilde
Brenselceller er morgendagens motor, og omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp. TECO 2030 utvikler brenselceller som er spesiallaget for bruk på skip og annen tungtransport.
Brenselceller er morgendagens motor, og omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp. TECO 2030 utvikler brenselceller som er spesiallaget for bruk på skip og annen tungtransport.
Last ned bilde
TECO 2030 skal produsere hydrogenbaserte brenselceller på sin nye kombinerte fabrikk og innovasjonssenter i Narvik.
TECO 2030 skal produsere hydrogenbaserte brenselceller på sin nye kombinerte fabrikk og innovasjonssenter i Narvik.
Last ned bilde
Tore Enger, konsernleder for TECO 2030 ASA.
Tore Enger, konsernleder for TECO 2030 ASA.
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om TECO 2030 ASA

TECO 2030 ASA
TECO 2030 ASA
Lysaker Torg 45
1366 Lysaker

+47 672 00 300http://www.teco2030.no

TECO 2030 ønsker å bidra til den grønne omstillingen innen maritim sektor ved å tilby teknologi som hjelper skip med å bli mer miljø- og klimavennlige. Selskapet utvikler hydrogenbaserte brenselceller som gjør at skip og andre tunge applikasjoner og kjøretøyer vil kunne operere helt utslippsfritt. TECO 2030 utvikler også andre teknologiske løsninger som kan hjelpe den maritime industrien med å redusere sine utslipp, slik som systemer for eksosrensing og karbonfangst og -lagring for skip. TECO 2030 ble etablert i 2019 og har hovedkontor på Lysaker, like utenfor Oslo. Selskapet er notert på Euronext Growth på Oslo Børs under TECO. TECO 2030 har sitt utspring i TECO Maritime Group, et konsern som har levert teknologi og tjenester til den globale shippingbransjen siden 1994. Mer informasjon er tilgjengelig på www.teco2030.no.

Følg pressemeldinger fra TECO 2030 ASA

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra TECO 2030 ASA på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra TECO 2030 ASA

TECO 2030 har mottatt støtte for å utvikle fremtidens høyhastighetsfartøy4.7.2022 07:00:00 CEST | Pressemelding

(Lysaker, Norge, 4. juli 2022) TECO 2030 ASA (OSE: TECO) leder et konsortium med partnerne Umoe Mandal og BLOM Maritime for å utvikle et hydrogendrevet høyhastighetsfartøy med null utslipp. Konsortiet vil motta inntil 5 millioner kroner i støtte. Fartøyet vil kombinere de klasseledende brenselcellesystemene fra TECO 2030 og energieffektiv katamarandesign med SES-teknologi fra Umoe Mandal. Fartøyet vil ha kapasitet til å frakte 200-300 passasjerer i hastigheter over 35 knop mens det seiler over lengre strekninger.

TECO 2030 has received funding for developing the high-speed vessel of the future4.7.2022 07:00:00 CEST | Press release

(Lysaker, Norway, July 4th 2022) TECO 2030 ASA (OSE: TECO) leads a consortium with partners Umoe Mandal and BLOM Maritime to develop a hydrogen powered high-speed vessel with zero emissions. The consortium will receive up to 5 million NOK in funding support. The vessel will combine the class-leading fuel cell systems from TECO 2030 and energy-efficient catamaran design with SES technology from Umoe Mandal. The vessel will have the capacity to transport 200-300 passengers at speeds above 35 knots while sailing over long distances.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom